Menu boczne

Treść strony

Władze uczelni

PUM – KADENCJA WŁADZ REKTORSKICH 2016/2020


REKTOR 

 Rektor – prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński

Bogusław Machaliński

 

PROREKTORZY  

 • Prorektor ds. dydaktyki - prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska

Barbara Dołęgowska

 • Prorektor ds. nauki – prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec

Jerzy Samochowiec 

 • Prorektor ds. klinicznych – prof. dr hab. n. med. Piotr Gutowski

Piotr Gutowski

 

DZIEKANI

 • Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim - prof. dr hab. n. med. Leszek Domański

Leszek Domański 

 • Prodziekan ds. studentów programu polskojęzycznego - dr hab. n. med. Grażyna Dutkiewicz

Grażyna Dutkiewicz 

 • Prodziekan ds. studentów programu anglojęzycznego - dr hab. n. med. Elżbieta Petriczko

Elżbieta Petriczko 

 • Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego - dr hab. n. med. prof. PUM Katarzyna Grocholewicz

Katarzyna Grocholewicz 

 • Prodziekan ds. studentów programu polskojęzycznego - dr hab. n. med. prof. PUM Ewa Sobolewska

Ewa Sobolewska 

 • Prodziekan ds. studentów programu anglojęzycznego - dr hab. n. med. Aleksandra Gawlikowska-Sroka

Aleksandra Gawlikowska-Sroka 

 • Dziekan Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego - dr hab. n. med. prof. PUM Anna Jakubowska

Anna Jakubowska 

 • Prodziekan ds. studentów - dr hab. n. med. prof. PUM Danuta Kosik-Bogacka

Danuta Kosik-Bogacka 

 • Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu - prof. dr hab. n. zdr. Beata Karakiewicz

Beata Karakiewicz 

 • Prodziekan ds. studentów - dr hab. n. zdr. prof. PUM Elżbieta Grochans

Elżbieta Grochans 

 • Prodziekan ds. studentów - prof. dr hab. n. med. Andrzej Torbe

Andrzej Torbe 

Rektorat PUM

 Kanclerz
mgr inż. Jerzy Piwowarczyk

Kanclerz PUM Jerzy Piwowarczyk 

Kwestor - mgr Maria Jolanta Nowacka 

Maria Jolanta Nowacka 


Zastępca Kanclerza ds. Administracyjnych - mgr Andrzej Gajewski 

 Andrzej Gajewski

SKŁAD SENATU NA KADENCJĘ 2016-2020
 1. Rektor – prof. dr hab. Bogusław Machaliński
 2. Prorektor ds. Nauki - prof. dr hab. Jerzy Samochowiec
 3. Prorektor ds. Dydaktyki - prof. dr hab. Barbara Dołęgowska
 4. Prorektor ds. Klinicznych - prof. dr hab. Piotr Gutowski
 5. Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim – prof. dr hab. Leszek Domański
 6. Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego – dr hab. prof. nadzw. PUM Katarzyna Grocholewicz
 7. Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu – prof. dr hab. Beata Karakiewicz
 8. Dziekan Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej – dr hab. prof. nadzw. PUM Anna Jakubowska
 9. z grupy nauczycieli akademickich, zatrudnionych na Uniwersytecie, jako podstawowym miejscu pracy: posiadających tytuł naukowy profesora, którzy nie ukończyli 70 roku życia lub posiadających stopień doktora habilitowanego, którzy nie ukończyli 65 roku życia:

  - z Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:
  prof. dr hab. Maria Chosia
  prof. dr hab. Elżbieta Gawrych

  prof. dr hab. Jarosław Peregud-Pogorzelski
  prof. dr hab. Teresa Starzyńska
  prof. dr hab. Mieczysław Walczak


  - z Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego:
  prof. dr hab. Jadwiga Buczkowska-Radlińska
  prof. dr hab. Przemysław Nowacki


  - z Wydziału Nauk o Zdrowiu:
  dr hab. prof. nadzw. PUM Elżbieta Grochans
  dr hab. prof. nadzw. PUM Bożena Mroczek


  - z Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej:
  prof. dr hab. Jacek Gronwald
 10. z grupy pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli 65 roku życia:

  - z Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:
  dr Maciej Tarnowski
  dr Stanisława Walat
  dr Magda Wiśniewska


  - z Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego:
  dr Małgorzata Tomasik

  z Wydziału Nauk o Zdrowiu:
  dr Anna Jurczak

  - z Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej:
  dr Marcin Lener
 11. z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych na Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy:
  mgr Dorota Czarnecka
  dr Dorota Rogalska
 12. studenci
   stud. Robert Cichulski
   stud. Konrad Grzeszczak
   stud. Michał Józefowicz
   stud. Aneta Kubicka
   stud. Karolina Malińska
 13. doktoranci
  mgr Natalia Serwin
Powrót
do góry