Menu boczne

Treść strony

Władze uczelni

PUM – KADENCJA WŁADZ REKTORSKICH 2016/2020

REKTOR

Bogusław Machalińskiprof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński

PROREKTORZY

Prorektor ds. dydaktyki

Barbara Dołęgowskaprof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska

Prorektor ds. nauki

Jerzy Samochowiec

prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec

Prorektor ds. klinicznych

Piotr Gutowski

prof. dr hab. n. med. Piotr Gutowski

DZIEKANI

Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

Leszek Domański

prof. dr hab. n. med. Leszek Domański
Prodziekan ds. studentów programu polskojęzycznego

Grażyna Dutkiewicz

dr hab. n. med. Grażyna Dutkiewicz

Prodziekan ds. studentów programu anglojęzycznego

Elżbieta Petriczko

dr hab. n. med. Elżbieta Petriczko

Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego

Katarzyna Grocholewicz dr hab. n. med. prof. PUM Katarzyna Grocholewicz

Prodziekan ds. studentów programu polskojęzycznego

Ewa Sobolewska dr hab. n. med. prof. PUM Ewa Sobolewska

Prodziekan ds. studentów programu anglojęzycznego

Aleksandra Gawlikowska-Sroka

dr hab. n. med. Aleksandra Gawlikowska-Sroka

Dziekan Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej

Anna Jakubowska

dr hab. n. med. prof. PUM Anna Jakubowska

Prodziekan ds. studentów

Danuta Kosik-Bogacka

dr hab. n. med. prof. PUM Danuta  Kosik-Bogacka

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

Beata Karakiewicz

prof. dr hab. n. zdr. Beata Karakiewicz
Prodziekan ds. studentów

Elżbieta Grochans

dr hab. n. zdr. prof. PUM Elżbieta Grochans
Prodziekan ds. studentów

Andrzej Torbe

prof. dr hab. n. med. Andrzej Torbe

Rektorat PUM

Kanclerz

Kanclerz PUM Jerzy Piwowarczyk

mgr inż. Jerzy Piwowarczyk

Kwestor
Maria Jolanta Nowacka
mgr Maria Jolanta Nowacka
Zastępca Kanclerza ds. Administracyjnych

Andrzej Gajewski

mgr Andrzej Gajewski

SKŁAD SENATU NA KADENCJĘ 2016-2020
 1. Rektor – prof. dr hab. Bogusław Machaliński
 2. Prorektor ds. Nauki - prof. dr hab. Jerzy Samochowiec
 3. Prorektor ds. Dydaktyki - prof. dr hab. Barbara Dołęgowska
 4. Prorektor ds. Klinicznych - prof. dr hab. Piotr Gutowski
 5. Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim – prof. dr hab. Leszek Domański
 6. Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego – dr hab. prof. nadzw. PUM Katarzyna Grocholewicz
 7. Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu – prof. dr hab. Beata Karakiewicz
 8. Dziekan Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej – dr hab. prof. nadzw. PUM Anna Jakubowska
 9. z grupy nauczycieli akademickich, zatrudnionych na Uniwersytecie, jako podstawowym miejscu pracy: posiadających tytuł naukowy profesora, którzy nie ukończyli 70 roku życia lub posiadających stopień doktora habilitowanego, którzy nie ukończyli 65 roku życia:
  - z Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:
  prof. dr hab. Maria Chosia
  prof. dr hab. Elżbieta Gawrych

  prof. dr hab. Jarosław Peregud-Pogorzelski
  prof. dr hab. Teresa Starzyńska

  prof. dr hab. Mieczysław Walczak

  - z Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego:
  prof. dr hab. Jadwiga Buczkowska-Radlińska
  prof. dr hab. Przemysław Nowacki

  - z Wydziału Nauk o Zdrowiu:
  dr hab. prof. nadzw. PUM Elżbieta Grochans
  dr hab. prof. nadzw. PUM Bożena Mroczek

  - z Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej:
  prof. dr hab. Jacek Gronwald
 10. z grupy pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli 65 roku życia:
  - z Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:
  dr Maciej Tarnowski
  dr Stanisława Walat

  dr Magda Wiśniewska

  - z Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego:
  dr Małgorzata Tomasik
  - z Wydziału Nauk o Zdrowiu:
  dr Artur Kotwas
  - z Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej:
  dr Natalia Łanocha-Arendarczyk
 11. z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych na Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy:
  mgr Dorota Czarnecka
  dr Dorota Rogalska
 12. studenci
  stud. Robert Cichulski
  stud. Konrad Grzeszczak
  stud. Michał Józefowicz
  stud. Aneta Kubicka
  stud. Karolina Malińska
 13. doktoranci
Powrót
do góry