Menu boczne

Treść strony

Wybory

datatytuł dokumentu 
20.04.2018r.

Wyniki wyborów uzupełniających przeprowadzonych w dniu 18.04.2018 r.

Protokoły komisji wyborczych w wyborach do:

Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich


Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickim


Senatu - przedstawiciel WLA z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

Rady Wydziału Lekarskiego  z Odziałem Nauczania w Języku Angielskim z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

Rady Wydziału Lekarskiego  z Odziałem Nauczania w Języku Angielskim z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickim

Rady Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

19.04.2018r.Komunikat nr 11 Przewodniczącego UKW
w sprawie opublikowania listy kandydatów do funkcji Prorektora ds. rozwoju
 
16.04.2018r.Skład komisji wyborczych 
16.04.2018r.

Komunikat Nr 10/2018 Przewodniczącego UKW w sprawie wyborów uzupełniających w dniu 18.04.2018 r. godz. 09:00-12:00

 
16.04.2018r.

Komunikat Nr 9/2018 Przewodniczącego UKW
w sprawie ustalenia listy kandydatów w wyborach uzupełniających

Listy kandydatów:
1. Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich


2. Rady Wydziału Lekarskiego z Odziałem Nauczania w Języku Angielskim z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

3. Rady Wydziału Lekarskiego z Odziałem Nauczania w Języku Angielskim z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

16.04.2018r.Komunikat Nr 8/2018 Przewodniczącego UKW
w sprawie zakończenia przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów i Rady Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
 
13.04.2018r.Komunikat Nr 7/2018 Przewodniczącego UKW
w sprawie przedłużenia terminu do zgłaszania kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
 
12.04.2018r.Komunikat Nr 6/2018 Przewodniczącego UKW
w sprawie wyborów uzupełniających w dniu 18.04.2018 r. godz. 09:00-12:00
 
12.04.2018r.Komunikat Nr 5/2018 Przewodniczącego UKW
w sprawie przedłużenia terminu do zgłaszania kandydatów do Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
 
12.04.2018r.Komunikat Nr 4/2018 Przewodniczącego UKW
w sprawie ustalenia listy kandydatów w wyborach uzupełniających
Listy kandydatów:
1. Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
2. Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy pracowników niebędący nauczycielami akademickimi
3. Senatu - przedstawiciel WLA
4. Rady Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
5. Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu
06.04.2018r.Uchwała UKW Nr 11/2018
zmieniająca uchwałę nr 2/2018 r. w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych w wyborach uzupełniających do Uczelnianego Kolegium Elektorów, rad wydziałów i Senatu oraz w wyborach do funkcji Prorektora ds. Rozwoju na kadencję 2016 – 2020
Załączniki:
nr 1 kalendarz czynności wyborczych - po zmianie
06.04.2018r.Komunikat Nr 3/2018 Przewodniczącego UKW
w sprawie zmiany kalendarza czynności wyborczych w wyborach uzupełniających
 
23.03.2018r.Komunikat Nr 2/2018 Przewodniczącego UKW
w sprawie wyborów Prorektora ds. rozwoju
Załączniki:
nr 1 Wzór oświadczenia lustracyjnego
nr 2 Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
nr 3 List przewodni do MNiSW
23.03.2018r.Komunikat Nr 1/2018 Przewodniczącego UKW
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających - kalendarz czynności wyborczych wyborów uzupełniających
Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 1/2016 UKW Liczba i zasięg obwodów wyborczych

Zgoda na kandydowanie
23.03.2018r.Uchwała UKW Nr 2/2018
w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych w wyborach uzupełniających do Uczelnianego Kolegium Elektorów, rad wydziałów i Senatu oraz w wyborach do funkcji Prorektora ds. Rozwoju na kadencję 2016 – 2020
Załączniki:
kalendarz czynności wyborczych
23.03.2018r.Uchwała UKW Nr 1/2018
zmieniająca uchwałę nr 1/2016 r. w sprawie ustalenia składów Uczelnianego i Wydziałowych Kolegiów Elektorów, organów kolegialnych Uniwersytetu oraz ustalenia liczby i zasięgu obwodów wyborczych na kadencję 2016-2020
 
06.06.2017r.

Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu i Rady Wydziału z Wydziału Nauk o Zdrowiu przeprowadzone w dniu 06.06.2017 r.

- Senatu - przedstawiciel Wydziału Nauk o Zdrowiu:

* Protokół Komisji wyborczej - zbiorczy

* Protokoły Komisji z poszczególnych obwodów wyborczych

- Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu, z grupy pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli 67 roku życia,

* Protokół Komisji wyborczej - zbiorczy

* Protokoły Komisji z poszczególnych obwodów wyborczych

01.06.2017r.Komunikat Nr 7/2017 Przewodniczącego UKW
w sprawie terminu wyborów uzupełniających do Senatu i Rady WNoZ, które odbędą się w dniu 06.06.2017 r. w godz. 11.00 - 13.00
 
29.05.2017r.Komunikat Nr 6/2017 Przewodniczącego UKW
w sprawie opublikowania listy kandydatów w wyborach uzupełniających do Senatu i Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu

Listy kandydatów

22.05.2017r.Komunikat Nr 5/2017 Przewodniczącego UKW w sprawie opublikowania kalendarza czynności wyborczych wyborów uzupełniających 
18.05.2017r.Komunikat Nr 4/2017 Przewodniczącego UKW
w sprawie mandatu członka Rady Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego w grupie pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli 67 roku życia
 
26.04.2017r.

Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu i Rady Wydziału z Wydziału Lekarsko – Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej
przeprowadzone w dniu 25.04.2017 r.

- Senatu - przedstawiciel Wydziału Lekarsko – Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej:
* Protokół Komisji wyborczej - zbiorczy
* Protokoły Komisji z poszczególnych obwodów wyborczych

- Rady Wydziału Lekarsko – Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej, z grupy pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli 67 roku życia,

* Protokół Komisji wyborczej - zbiorczy
* Protokoły Komisji z poszczególnych obwodów wyborczych

- Rady Wydziału Lekarsko – Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,

* Protokół Komisji wyborczej - zbiorczy
* Protokoły Komisji z poszczególnych obwodów wyborczych

18.04.2017r.Komunikat Nr 3/2017 Przewodniczącego UKW
w sprawie terminu wyborów uzupełniających do Senatu i Rady WLBiML, które odbędą się w dniu 25.04.2017 r. w godz. 10.00- 12.00
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1/2016 UKW
w sprawie ustalenia składów Uczelnianego i Wydziałowych Kolegiów Elektorów, organów kolegialnych Uniwersytetu oraz ustalenia liczby i zasięgu obwodów wyborczych na kadencję 2016-2020:
 
 Liczba i zasięg obwodów wyborczych
10.04.2017r.

Komunikat Nr 2/2017 Przewodniczącego UKW
w sprawie opublikowania listy kandydatów w wyborach uzupełniających do Senatu i Rady Wydziału Lekarsko – Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej

Listy kandydatów do:

- Senatu - przedstawiciel Wydziału Lekarsko – Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej,

- Rady Wydziału Lekarsko – Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej, z grupy pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli 67 roku życia,

- Rady Wydziału Lekarsko – Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

03.04.2017r.Komunikat Nr 1/2017 Przewodniczącego UKW
w sprawie uzupełniających wyborów do Senatu i Rady Wydziału Lekarsko – Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1/2016 UKW
w sprawie ustalenia składów Uczelnianego i Wydziałowych Kolegiów Elektorów, organów kolegialnych Uniwersytetu oraz ustalenia liczby i zasięgu obwodów wyborczych na kadencję 2016-2020:
 
 Liczba i zasięg obwodów wyborczych
15.11.2016r.Wybory uzupełniające do Rady Wydziału Lekarsko – Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej
przeprowadzone w dniu 15.11.2016 r.
protokół zbiorczy
protokoły z obwodów wyborczych
 
10.11.2016r.Komunikat Nr 48 Przewodniczącego UKW
w sprawie uzupełniających wyborów do Rady Wydziału Lekarsko – Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej, które odbędą się w dniu 15.11.2016 r. w godz. 9.00- 11.00
 
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1/2016 UKW
w sprawie ustalenia składów Uczelnianego i Wydziałowych Kolegiów Elektorów, organów kolegialnych Uniwersytetu oraz ustalenia liczby i zasięgu obwodów wyborczych na kadencję 2016-2020:
 
 Liczba i zasięg obwodów wyborczych
08.11.2016r.Komunikat Nr 47 Przewodniczącego UKW
w sprawie opublikowania listy kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Wydziału Lekarsko – Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej

Lista kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Wydziału Lekarsko – Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

25.10.2016r.

Komunikat Nr 46 Przewodniczącego UKW
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Lekarsko – Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1/2016 UKW
w sprawie ustalenia składów Uczelnianego i Wydziałowych Kolegiów Elektorów, organów kolegialnych Uniwersytetu oraz ustalenia liczby i zasięgu obwodów wyborczych na kadencję 2016-2020:

Liczba i zasięg obwodów wyborczych

11.10.2016r.Komunikat Nr 45 Przewodniczącego UKW
w sprawie wygaśnięcia mandatu mandatu członka Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu
 
01.06.2016r.

Wybory do funkcji Prodziekanów ds. studentów Wydziału Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim w dniu 31.05.2016r.:

* Protokół Komisji Wyborczej z wyników wyborów na zebraniu wyborczym Wydziałowego Kolegium Elektorów PUM - stwierdzający wybór

* Protokół Komisji Wyborczej z wyników wyborów na zebraniu wyborczym Wydziałowego Kolegium Elektorów PUM

* Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania na zebraniu wyborczym Wydziałowego Kolegium Elektorów PUM

* Protokół Komisji Mandatowej z czynności dokonanych na zebraniu wyborczym Wydziałowego Kolegium Elektorów PUM

 
25.05.2016r.

Wybory przedstawicieli Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego do Senatu PUM w dniu 24.05.2016r.:

* Protokół Komisji Wyborczej z wyników wyborów przedstawicieli WLS do Senatu na kadencję 2016-2020

* Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania na przedstawicieli WLS do Senatu na kadencję 2016-2020

* Protokół Komisji Mandatowej z czynności dokonanych na zebraniu w dniu 20.05.2016 r.

 
25.05.2016r.Komunikat Nr 44 Przewodniczącego UKW
w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w KOMUNIKACIE UKW NR 43
 
20.05.2016r

Wybory do funkcji Prodziekanów ds. studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu w dniu 20.05.2016 r.:

* Protokół Komisji Wyborczej z wyników wyborów na zebraniu wyborczym Wydziałowego Kolegium Elektorów PUM - stwierdzający wybór

* Protokół Komisji Wyborczej z wyników wyborów na zebraniu wyborczym Wydziałowego Kolegium Elektorów PUM

* Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania na zebraniu wyborczym Wydziałowego Kolegium Elektorów PUM

* Protokół Komisji Mandatowej z czynności dokonanych na zebraniu wyborczym Wydziałowego Kolegium Elektorów PUM

 
19.05.2016r.

Wybory przedstawicieli Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim do Senatu PUM w dniu 17.05.2016r.:

* Protokół Komisji Wyborczej z wyników wyborów przedstawicieli WLA do Senatu na kadencję 2016-2020

* Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania na przedstawicieli WLA do Senatu na kadencję 2016-2020

* Protokół Komisji Mandatowej z czynności dokonanych na zebraniu w dniu 17.05.2016 r.

* Zarządzenie Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej PUM z dnia 17.05.2016 r.

* Protokół Komisji Wyborczej - ponowne głosowanie - z wyników wyborów przedstawicieli WLA do Senatu na kadencję 2016-2020

* Protokół Komisji Skrutacyjnej - ponowne głosowanie - z wyników głosowania na przedstawicieli WLA do Senatu

na kadencję 2016-2020

* Protokół Komisji Mandatowej - ponowne głosowanie - z czynności dokonanych na zebraniu w dniu 17.05.2016 r.

 
13.05.2016r.Komunikat Nr 43 Przewodniczącego UKW
w sprawie zebrania wyborcze WKE dokonującego wyboru do funkcji Prodziekana ds. Studentów Programu Polskojęzycznego oraz Prodziekana ds. Studentów Programu Anglojęzycznego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim 31 maja 2016 r. godz. 11:00
Skład Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:
* Nauczyciele akademiccy - prof. i dr hab.
* Pozostali nauczyciele akademiccy
* Pracownicy niebędący nauczycielami akademickim
* Doktoranci
* Studenci
13.05.2016r.

Wybory do funkcji Prodziekana ds. studentów Programu Polskojęzycznego oraz Prodziekana ds. studentów Programu  Anglojęzycznego Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego w dniu 13.05.2016 r.:

* Protokół Komisji Wyborczej z wyników wyborów na zebraniu wyborczym Wydziałowego Kolegium Elektorów PUM

* Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania na zebraniu wyborczym Wydziałowego Kolegium Elektorów PUM

* Protokół Komisji Mandatowej z czynności dokonanych na zebraniu wyborczym Wydziałowego Kolegium Elektorów PUM

 
13.05.2016r.

Wybory przedstawicieli Wydziału Nauk o Zdrowiu do Senatu PUM w dniu 11.05.2016r.:

* Protokół Komisji Wyborczej z wyników wyborów przedstawicieli WNoZ do Senatu na kadencję 2016-2020

* Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania na przedstawicieli WNoZ do Senatu na kadencję 2016-2020

* Protokół Komisji Mandatowej z czynności dokonanych na zebraniu w dniu 11.05.2016r.

 
10.05.2016r.Komunikat Nr 42 Przewodniczącego UKW
w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w KOMUNIKACIE UKW NR 39
 
10.05.2016r.

Wybory przedstawicieli Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej do Senatu PUM w dniu 10.05.2016r.:

* Protokół Komisji Wyborczej z wyników wyborów przedstawicieli WLBiML do Senat na kadencję 2016-2020

* Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania na przedstawicieli WLBiML do Senatu na kadencję 2016-2020

* Protokół Komisji Mandatowej z czynności dokonanych na zebraniu w dniu 10.05.2016 r.

 
10.05.2016r.

Wybory do funkcji Prodziekana ds. studentów Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej w dniu 09.05.2016 r.:

* Protokół Komisji Wyborczej z wyników wyborów do funkcji Dziekana Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej na kadencję 2016-2020

* Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania na zebraniu wyborczym Wydziałowego Kolegium Elektorów PUM

* Protokół Komisji Mandatowej z czynności dokonanych na zebraniu wyborczym Wydziałowego Kolegium Elektorów PUM

 
09.05.2016r.Komunikat Nr 41 Przewodniczącego UKW
w sprawie zebrania wyborczego dokonującego wyboru dwóch przedstawicieli Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego do Senatu 24 maja 2016 r. godz. 11:00
 
09.05.2016r.Komunikat Nr 40 Przewodniczącego UKW
w sprawie zebrania wyborczego WKE dokonującego wyboru do funkcji Prodziekanów ds. Studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu 20 maja 2016 r. godz. 11:00
Skład Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Nauk o Zdrowiu:
* Nauczyciele akademiccy - prof. i dr hab.
* Pozostali nauczyciele akademiccy
* Pracownicy niebędący nauczycielami akademickim
* Doktoranci
* Studenci
09.05.2016r.Komunikat Nr 39 Przewodniczącego UKW
w sprawie zebrania wyborczego dokonującego wyboru pięciu przedstawicieli Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim do Senatu 17 maja 2016 r. godz. 11:00
 
29.04.2016r.Komunikat Nr 38 Przewodniczącego UKW
w sprawie zebrania wyborczego WKE dokonującego wyboru do funkcji Prodziekana ds. Studentów Programu Polskojęzycznego oraz Prodziekana ds. Studentów Programu Anglojęzycznego Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego 13 maja 2016 r. godz. 11:00
Skład Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego:
* Nauczyciele akademiccy - prof. i dr hab.
* Pozostali nauczyciele akademiccy
* Pracownicy niebędący nauczycielami akademickim
* Doktoranci
* Studenci
29.04.2016r.Komunikat Nr 37 Przewodniczącego UKW
w sprawie zebrania wyborczego dokonującego wyboru  dwóch przedstawicieli Wydziału Nauk o Zdrowiu do Senatu 11 maja 2016 r. godz. 11:00
 
29.04.2016r.Komunikat Nr 36 Przewodniczącego UKW
w sprawie zebrania wyborczego dokonującego wyboru przedstawiciela Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej do Senatu 10 maja 2016 r. godz. 13:00
 
29.04.2016r.Komunikat Nr 35 Przewodniczącego UKW
w sprawie zebrania wyborczego WKE dokonującego wyboru do funkcji Prodziekana ds. Studentów Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej 09 maja 2016 r. godz. 11:00
Skład Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej:
* Nauczyciele akademiccy - prof. i dr hab.
* Pozostali nauczyciele akademiccy
* Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
* Studenci
27.04.2016r.Komunikat Nr 34 Przewodniczącego UKW
w sprawie opublikowania listy kandydatów do funkcji Prodziekanów w PUM na kadencję 2016-2020
 
21.04.2016r.

Wybory do funkcji Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w dniu 21.04.2016 r.:

* Protokół Komisji Wyborczej z wyników wyborów do funkcji Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu na kadencję 2016-2020

* Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania na zebraniu wyborczym Wydziałowego Kolegium Elektorów PUM

* Protokół Komisji Mandatowej z czynności dokonanych na zebraniu wyborczym Wydziałowego Kolegium Elektorów PUM

 
21.04.2016r.

Wybory do funkcji Dziekana Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego w dniu 19.04.2016 r.:
* Protokół Komisji Wyborczej z wyników wyborów do funkcji Dziekana Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego na kadencję 2016-2020

* Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania na zebraniu wyborczym Wydziałowego Kolegium Elektorów PUM

* Protokół Komisji Mandatowej z czynności dokonanych na zebraniu wyborczym Wydziałowego Kolegium Elektorów PUM

 
20.04.2016r

Wybory do funkcji Prorektora ds. Klinicznych w dniu 19 kwietnia 2016 r.:
* Protokół Komisji Wyborczej z wyników wyborów do funkcji Prorektora ds. Klinicznych na kadencję 2016-2020

* Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania na zebraniu wyborczym Uczelnianego Kolegium Elektorów PUM

* Protokół Komisji Mandatowej z czynności dokonanych na zebraniu wyborczym Uczelnianego Kolegium Elektorów PUM

 
15.04.2016r.Komunikat Nr 33 Przewodniczącego UKW
w sprawie zebrania wyborczego UKE dokonującego wyboru do funkcji Prorektora ds. Klinicznych
19 kwietnia 2016 r. godz. 13:15
Skład Uczelnianego Kolegium Elektorów:
* Nauczyciele akademiccy - prof. i dr hab.
* Pozostali nauczyciele akademiccy
* Pracownicy niebędący nauczycielami akademickim
* Doktoranci
* Studenci
15.04.2016r.Wybory do funkcji Dziekana Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej w dniu 15.04.2016 r.:
* Protokół Komisji Wyborczej z wyników wyborów do funkcji Dziekana Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej na kadencję 2016-2020

* Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania na zebraniu wyborczym w dniu 15.04.2016r.

*
Protokół Komisji Mandatowej z czynności dokonanych na zebraniu wyborczym w dniu 15.04.2016r.
 
12.04.2016r.Komunikat Nr 32 Przewodniczącego UKW
w sprawie zmiany terminu wyborów do funkcji Prorektora ds. Klinicznych na dzień 19.04.2016 r. godz. 13.15 (przesunięty z dnia 22.04.2016 r. ze względów organizacyjnych)
Skład Uczelnianego Kolegium Elektorów:
* Nauczyciele akademiccy - prof. i dr hab.
* Pozostali nauczyciele akademiccy
* Pracownicy niebędący nauczycielami akademickim
* Doktoranci
* Studenci
12.04.2016r.Wybory do funkcji Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim w dniu 12.04.2016 r.:
* Protokół Komisji Wyborczej z wyników wyborów do funkcji Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim na kadencję 2016-2020

*
Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania na zebraniu wyborczym w dniu 12.04.2016r.

*
Protokół Komisji Mandatowej z czynności dokonanych na zebraniu wyborczym w dniu 12.04.2016r.
 
12.04.2016rKomunikat Nr 31 Przewodniczącego UKW
w sprawie zebrania wyborczego Wydziałowego Kolegium Elektorów WNoZ dokonującego wyboru do funkcji funkcji: Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu  - 21 kwietnia 2016 r. godz. 11:00
Skład Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Nauk o Zdrowiu:
* Nauczyciele akademiccy - prof. i dr hab.
* Pozostali nauczyciele akademiccy
* Pracownicy niebędący nauczycielami akademickim
* Doktoranci
* Studenci
12.04.2016r.Komunikat Nr 30 Przewodniczącego UKW
w sprawie zebrania wyborczego Wydziałowego Kolegium Elektorów WLS dokonującego wyboru do funkcji funkcji: Dziekana Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego - 19 kwietnia 2016 r. godz. 11:00
Skład Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego:
* Nauczyciele akademiccy - prof. i dr hab.
* Pozostali nauczyciele akademiccy
* Pracownicy niebędący nauczycielami akademickim
* Doktoranci
* Studenci
08.04.2016r.Komunikat Nr 29 Przewodniczącego UKW
w sprawie opublikowania listy kandydatów do funkcji Prorektora ds. Klinicznych
 
07.04.2016r.

Komunikat Nr 28 Przewodniczącego UKW
w sprawie nowego terminu zgłaszania kandydatów do funkcji Prorektora ds. Klinicznych tj. do 08.04.2016 r., do godz. 14.00.

Zebranie wyborcze Uczelnianego Kolegium Elektorów dokonującego wyboru do funkcji Prorektora ds. Klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na kadencję 2016 – 2020 odbędzie się w dniu 22.04.2016 o godz. 13.00 w Auli Rektoratu.

 
06.04.2016r.

Komunikat Nr 27 Przewodniczącego UKW
w sprawie zebrania wyborczego Wydziałowego Kolegium Elektorów WLBiML dokonującego wyboru do funkcji funkcji: Dziekana Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej - 15 kwietnia 2016 r. godz. 11:00

Skład Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej:
* Nauczyciele akademiccy - prof. i dr hab.
* Pozostali nauczyciele akademiccy
* Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
* Studenci
06.04.2016r.

Wybory do funkcji: Prorektora ds. Nauki, Prorektora ds. Dydaktyki i Prorektora ds. Klinicznych w dniu 05 kwietnia 2016 r.:
* Protokół Komisji Wyborczej z wyników wyborów do funkcji Prorektora ds. Nauki, Prorektora ds. Dydaktyki i Prorektora ds. Klinicznych na kadencję 2016-2020

* Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania na zebraniu wyborczym Uczelnianego Kolegium Elektorów PUM

*Protokół Komisji Mandatowej z czynności dokonanych na zebraniu wyborczym Uczelnianego Kolegium Elektorów PUM

 
04.04.2016r.Komunikat Nr 26 Przewodniczącego UKW
w sprawie zebrania wyborczego Wydziałowego Kolegium Elektorów WLA dokonującego wyboru do funkcji funkcji: Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim - 12 kwietnia 2016 r. godz. 11:00
Skład Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:
* Nauczyciele akademiccy - prof. i dr hab.
* Pozostali nauczyciele akademiccy
* Pracownicy niebędący nauczycielami akademickim
* Doktoranci
* Studenci
29.03.2016rKomunikat Nr 25 Przewodniczącego UKW
w sprawie zebrania wyborczego UKE dokonującego wyboru do funkcji funkcji: Prorektora ds. Nauki, Prorektora ds. Dydaktyki i Prorektora ds. Klinicznych - 05 kwietnia 2016 r. godz. 13:00

Skład Uczelnianego Kolegium Elektorów:
* Nauczyciele akademiccy - prof. i dr hab.
* Pozostali nauczyciele akademiccy
* Pracownicy niebędący nauczycielami akademickim
* Doktoranci
* Studenci

23.03.2016r.Wybory w dniu 23.03.2016r.:
Protokoły Komisji Wyborczych - zbiorcze
Protokoły Komisji z poszczególnych Obwodów Wyborczych
 
22.03.2016r.Komunikat Nr 24 Przewodniczącego UKW
w sprawie opublikowania listy kandydatów do funkcji Prorektorów PUM
 
18.03.2016r.Wybory do funkcji Rektora w dniu 17.03.2016 r.:
* Protokół Komisji Wyborczej z wyników wyborów do funkcji Rektora PUM na kadencję 2016-2020

*
Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania na zebraniu wyborczym Uczelnianego Kolegium Elektorów PUM

*
Protokół Komisji Mandatowej z czynności dokonanych na zebraniu wyborczym Uczelnianego Kolegium Elektorów PUM
 
14.03.2016r.Komunikat Nr 23 Przewodniczącego UKW
w sprawie zarządzenia ponownego głosowania - III tura - w dniu 23 marca 2016 r. w godzinach 9:00 - 10:30
 
11.03.2016r.Komunikat Nr 22 Przewodniczącego UKW
w sprawie opublikowania listy kandydatów w ponownych głosowaniach - III tura

Wydziałowego Kolegium Elektorów:

* Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:
z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

* Wydział Lekarsko-Stomatologiczny:
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

11.03.2016r.Komunikat Nr 21 Przewodniczącego UKW
w sprawie zarządzenia ponownego głosowania
 
11.03.2016r.

Wybory w dniu 10.03.2016r.:
Protokoły Komisji Wyborczych - zbiorcze
Protokoły Komisji z poszczególnych Obwodów Wyborczych

 
09.03.2016r.Komunikat Nr 20 Przewodniczącego UKW
w sprawie zebrania wyborczego UKE dokonującego wyboru do funkcji Rektora - 17 marca 2016 r. godz. 13:00
Skład Uczelnianego Kolegium Elektorów:
* Nauczyciele akademiccy - prof. i dr hab.
* Pozostali nauczyciele akademiccy
* Pracownicy niebędący nauczycielami akademickim
* Doktoranci
* Studenci
04.03.2016r.Komunikat Nr 19 Przewodniczącego UKW
w sprawie zarządzenia ponownego głosowania - II tura - w dniu 10 marca 2016 r. w godzinach 9:00 - 12:00
 
04.03.2016r.Komunikat Nr 18 Przewodniczącego UKW
w sprawie opublikowania listy kandydatów w ponownych głosowaniach - II tura
1. Wydziałowego Kolegium Elektorów:
* Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
* Wydział Lekarsko-Stomatologiczny:
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
* Wydział Nauk o Zdrowiu:
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
* Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej:
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
2. Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
3. Rady Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
03.03.2016r.Komunikat Nr 17 Przewodniczącego UKW
w sprawie zarządzenia ponownego głosowania
 
03.03.2016r.Wybory w dniu 01.03.2016r.:
protokoły Komisji Wyborczych - zbiorcze
protokoły z poszczególnych Obwodów Wyborczych
 
24.02.2016r.uzupełnienie składu Uczelnianej Komisji Wyborczej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie na kadencję 2016 – 2020
Uchwała Senatu PUM nr  14/2016
24.02.2016r.

Komunikat Nr 16 Przewodniczącego UKW
w sprawie opublikowania listy kandydatów w ponownych głosowaniach

Uczelnianego Kolegium Elektorów:
* z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
* z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Wydziałowego Kolegium Elektorów:
* Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
* Wydział Lekarsko-Stomatologiczny:
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
* Wydział Nauk o Zdrowiu:
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
* Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej:
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

Rad Wydziałów:
* Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

* Rady Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
* Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

Senatu:
* Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
* Wydział Lekarsko-Stomatologiczny z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
* Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
* Wydział Nauk o Zdrowiu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
* Senatu z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Głosowanie dodatkowe do:
* Rady Wydziału Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

24.02.2016r.Komunikat Nr 15 Przewodniczącego UKW
w sprawie sprostowania Komunikatu Przewodniczącego UKW nr 12
 
24.02.2016r.Komunikat Nr 14 Przewodniczącego UKW
w sprawie sprostowania zbiorczych protokołów z wyników wyborów przeprowadzonych w dniu 17.02.2016 r. do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich – w 3 obwodach wyborczych
zbiorczy protokół z wyników wyborów przeprowadzonych w dniu 17.02.2016 r. do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich – w 3 obwodach wyborczych
23.02.2016r.Komunikat Nr 13 Przewodniczącego UKW
w sprawie ponownego głosowania w dniu
01.03.2016 r. w godz. 9.00 - 12.00
 
23.02.2016r.Komunikat Nr 12 Przewodniczącego UKW
w sprawie zarządzenia ponownego głosowania
 
22.02.2016r.Komunikat Nr 11 Przewodniczącego UKW
w sprawie sprostowania zbiorczych protokołów z wyników wyborów przeprowadzonych w dniu 17.02.2016 r. 

1. Wydziałowego Kolegium Elektorów – Wydział Nauk o Zdrowiu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich – w 3 obwodach wyborczych.

2. Rady Wydziału Lekarsko – Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – w 4 obwodach wyborczych.

19.02.2016r.Wybory w dniu 17.02.2016 r:
Protokoły Komisji Wyborczych - zbiorcze
Protokoły Komisji z poszczególnych Obwodów Wyborczych
 
10.02.2016rKomunikat Nr 10 Przewodniczącego UKW
w sprawie wyborów w dniu 17.02.2016 r. w godz. 9.00 - 12.00 do:
- Uczelnianego Kolegium Elektorów,
- Wydziałowych Kolegiów Elektorów,
- Senatu,
- Rad Wydziałów
 
10.02.2016r.Komunikat Nr 9 Przewodniczącego UKW
w sprawie ustalenie list kandydatów do:
- Uczelnianego Kolegium Elektorów,
- Wydziałowych Kolegiów Elektorów,
- Senatu,
- Rad Wydziałów.

Uczelniane Kolegium Elektorów:

* Lista kandydatów do UKE z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
* Lista kandydatów do UKE z grupy pracowników niebędących nauczycielami

Wydziałowe Kolegium Elektorów:

* Lista kandydatów do WKE WLA z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
* Lista kandydatów do WKE WLA z grupy pracowników niebędących nauczycielami
* Lista kandydatów do WKE WLS z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
* Lista kandydatów do WKE WLS z grupy pracowników niebędących nauczycielami
* Lista kandydatów do WKE WNoZ z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
* Lista kandydatów do WKE WNoZ z grupy pracowników niebędących nauczycielami
* Lista kandydatów do WKE WLBiML z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
* Lista kandydatów do WKE WLBiML z grupy pracowników niebędących nauczycielami

Senat:

* Lista kandydatów do SENATU z WLA z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
* Lista kandydatów do SENATU z WLS z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
* Lista kandydatów do SENATU z WNoZ z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
* Lista kandydatów do SENATU z WLBiML z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
* Lista kandydatów do SENATU z grupy pracowników niebędących nauczycielami

Rady Wydziału:

* Lista kandydatów do RADY WYDZIAŁU z WLA z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
* Lista kandydatów do RADY WYDZIAŁU z WLA z grupy pracowników niebędących nauczycielami
* Lista kandydatów do RADY WYDZIAŁU z WLS z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
* Lista kandydatów do RADY WYDZIAŁU z WLS z grupy pracowników niebędących nauczycielami
* Lista kandydatów do RADY WYDZIAŁU z WNoZ z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
* Lista kandydatów do RADY WYDZIAŁU z WNoZ z grupy pracowników niebędących nauczycielami
* Lista kandydatów do RADY WYDZIAŁU z WLBiML z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
* Lista kandydatów do RADY WYDZIAŁU z WLBiML z grupy pracowników niebędących nauczycielami

08.02.2016r.Komunikat Nr 8 Przewodniczącego UKW
w sprawie zakończenia przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
 
08.02.2016r.Komunikat Nr 7 Przewodniczącego UKW
w sprawie sprostowania Komunikatu Nr 6 w zakresie grupy pracowników,
z której nie zgłoszono wymaganej liczby kandydatów do Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
 
04.02.2016r.Komunikat Nr 6 Przewodniczącego UKW
w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów do Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 
02.02.2016r.Komunikat Nr 5 Przewodniczącego UKW
Lista kandydatów do funkcji Dziekanów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 
02.02.2016r.Komunikat Nr 4 Przewodniczącego UKW
Lista kandydatów do funkcji Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 
27.01.2016rKomunikat Nr 3 Przewodniczącego UKW
dot. terminu zgłaszania kandydatów do uczelnianego kolegium elektorów, wydziałowych kolegiów elektorów, senatu oraz do rad wydziałów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 
27.01.2016r.Komunikat Nr 2 Przewodniczącego UKW
dot. terminu zgłaszania kandydatów do funkcji Rektora i Dziekanów
 
25.01.2016r.Komunikat Nr 1 Przewodniczącego UKW
dot. oświadczeń lustracyjnych
Załączniki:
nr 1 Wzór oświadczenia lustracyjnego
nr 2 Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
nr 3 List przewodni do MNiSW
nr 4 List przewodni do Rektora
25.01.2016r.Zgoda na kandydowanie - wersja .pdf
Zgoda na kandydowanie - wersja .doc
 
22.01.2016r.pismo UKW-4/2016 do Parlamentu Doktorantów PUMZałączniki:
nr 1 Uchwała Nr 1/2016 UKW
nr 2 Uchwała Nr 2/2016 UKW
22.01.2016r.pismo UKW-3/2016 do Parlamentu Studentów PUMZałączniki:
nr 1 Uchwała Nr 1/2016 UKW
nr 2 Uchwała Nr 2/2016 UKW
22.01.2016r.pismo UKW-2/2016 do Kierowników jednostek organizacyjnych PUM Załączniki:
nr 1 Uchwała Nr 1/2016 UKW
nr 2 Uchwała Nr 2/2016 UKW
22.01.2016r.

pismo UKW-1/2016 do członków Uczelnianej Komisji Wyborczej


skład i terminy posiedzeń Komisji

Załączniki:
nr 1 Regulamin wyborów
nr 2 Uchwała Nr 1/2016 UKW
nr 3 Uchwała Nr 2/2016 UKW
nr 4 skład i terminy posiedzeń Komisji
22.01.2016r.

Uchwała nr 2/2016 UKW w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych wyborów do kolegiów elektorów, organów jednoosobowych, przedstawicieli do organów kolegialnych oraz osób pełniących inne funkcje z wyboru na kadencję 2016 – 2020

Załącznik:
Kalendarz czynności wyborczych 2016-2020
22.01.2016r.Uchwała nr 1/2016 UKW w sprawie ustalenia składów Uczelnianego i Wydziałowych Kolegiów Elektorów, organów kolegialnych Uniwersytetu oraz ustalenia liczby i zasięgu obwodów wyborczych na kadencję 2016-2020Załączniki:
nr 1 Skład uczelnianego i wydziałowych kolegiów elektorów
nr 2 Liczba i zasięg obwodów wyborczych
20.01.2016r.Regulamin wyborów do kolegiów elektorów, organów jednoosobowych, przedstawicieli do organów kolegialnych oraz osób pełniących inne funkcje z wyboru na uniwersyteciezał. nr 4 do Uchwały Senatu PUM nr 2/2016
20.01.2016r.pismo JM Rektora do kierowników jednostek organizacyjnych 
20.01.2016r.skład Uczelnianej Komisji Wyborczej PUM na lata 2016-2020Uchwała Senatu PUM nr 1/2016

2012 - 2016

Powrót
do góry