Menu boczne

Treść strony

Komunikaty Przewodniczącego UKW - WYBORY 2016-2020

16.04.2018r.Komunikat Nr 8/2018 Przewodniczącego UKW
w sprawie zakończenia przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Rady Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
 
13.04.2018r.Komunikat Nr 7/2018
w sprawie przedłużenia terminu do zgłaszania kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
 
12.04.2018r.Komunikat Nr 6/2018 Przewodniczącego UKW
w sprawie wyborów uzupełniających w dniu 18.04.2018 r. godz. 09:00-12:00
 
12.04.2018r.Komunikat Nr 5/2018 Przewodniczącego UKW
w sprawie przedłużenia terminu do zgłaszania kandydatów do Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
 
12.04.2018r.Komunikat Nr 4/2018 Przewodniczącego UKW
w sprawie ustalenia listy kandydatów w wyborach uzupełniających
Listy kandydatów:
1. Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
2. Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy pracowników niebędący nauczycielami akademickimi
3. Senatu - przedstawiciel WLA
4. Rady Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
5. Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu
06.04.2018r.Komunikat Nr 3/2018 Przewodniczącego UKW
w sprawie zmiany kalendarza czynności wyborczych w wyborach uzupełniających
 
23.03.2018r.Komunikat Nr 2/2018 Przewodniczącego UKW
w sprawie wyborów Prorektora ds. rozwoju
Załączniki:
nr 1 Wzór oświadczenia lustracyjnego
nr 2 Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
nr 3 List przewodni do MNiSW
23.03.2018r.Komunikat Nr 1/2018 Przewodniczącego UKW
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających - kalendarz czynności wyborczych wyborów uzupełniających
Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 1/2016 UKW Liczba i zasięg obwodów wyborczych

Zgoda na kandydowanie
01.06.2017 r.Komunikat Nr 7/2017 Przewodniczącego UKW
w sprawie terminu wyborów uzupełniających do Senatu i Rady WNoZ, które odbędą się w dniu 06.06.2017 r. w godz. 11.00 - 13.00
 
29.05.2017 r.Komunikat Nr 6/2017 Przewodniczącego UKW
w sprawie opublikowania listy kandydatów w wyborach uzupełniających do Senatu i Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu
Listy kandydatów
22.05.2017 r.Komunikat Nr 5/2017 Przewodniczącego UKW w sprawie opublikowania kalendarza czynności wyborczych wyborów uzupełniających 
18.05.2017 r.Komunikat Nr 4/2017 Przewodniczącego UKW
w sprawie mandatu członka Rady Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego w grupie pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli 67 roku życia
 
18.04.2017 r.Komunikat Nr 3/2017 Przewodniczącego UKW
w sprawie terminu wyborów uzupełniających do Senatu i Rady WLBiML, które odbędą się w dniu 25.04.2017 r. w godz. 10.00- 12.00
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1/2016 UKW
w sprawie ustalenia składów Uczelnianego i Wydziałowych Kolegiów Elektorów, organów kolegialnych Uniwersytetu oraz ustalenia liczby i zasięgu obwodów wyborczych na kadencję 2016-2020:
 
 Liczba i zasięg obwodów wyborczych
10.04.2017 r.Komunikat Nr 2/2017 Przewodniczącego UKW
w sprawie opublikowania listy kandydatów w wyborach uzupełniających do Senatu i Rady Wydziału Lekarsko – Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej

Listy kandydatów do:

- Senatu - przedstawiciel Wydziału Lekarsko – Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej,

- Rady Wydziału Lekarsko – Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej, z grupy pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli 67 roku życia,

- Rady Wydziału Lekarsko – Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

03.04.2017 r.

Komunikat Nr 1/2017 Przewodniczącego UKW
w sprawie uzupełniających wyborów do Senatu i Rady Wydziału Lekarsko – Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1/2016 UKW
w sprawie ustalenia składów Uczelnianego i Wydziałowych Kolegiów Elektorów, organów kolegialnych Uniwersytetu oraz ustalenia liczby i zasięgu obwodów wyborczych na kadencję 2016-2020:
 
 Liczba i zasięg obwodów wyborczych
10.11.2016 r.

Komunikat Nr 48 Przewodniczącego UKW
w sprawie uzupełniających wyborów do Rady Wydziału Lekarsko – Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej, które odbędą się w dniu 15.11.2016 r. w godz. 9.00- 11.00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1/2016 UKW
w sprawie ustalenia składów Uczelnianego i Wydziałowych Kolegiów Elektorów, organów kolegialnych Uniwersytetu oraz ustalenia liczby i zasięgu obwodów wyborczych na kadencję 2016-2020:

Liczba i zasięg obwodów wyborczych

08.11.2016r.Komunikat Nr 47 Przewodniczącego UKW
w sprawie opublikowania listy kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Wydziału Lekarsko – Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej
Lista kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Wydziału Lekarsko – Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
25.10.2016r.Komunikat Nr 46 Przewodniczącego UKW
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Lekarsko – Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1/2016 UKW
w sprawie ustalenia składów Uczelnianego i Wydziałowych Kolegiów Elektorów, organów kolegialnych Uniwersytetu oraz ustalenia liczby i zasięgu obwodów wyborczych na kadencję 2016-2020:
 
 Liczba i zasięg obwodów wyborczych
11.10.2016r.Komunikat Nr 45 Przewodniczącego UKW
w sprawie wygaśnięcia mandatu mandatu członka Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu
 
25.05.2016r.Komunikat Nr 44 Przewodniczącego UKW
w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w KOMUNIKACIE UKW NR 43
 
13.05.2016 r.Komunikat Nr 43 Przewodniczącego UKW
w sprawie zebrania wyborcze WKE dokonującego wyboru do funkcji Prodziekana ds. Studentów Programu Polskojęzycznego oraz Prodziekana ds. Studentów Programu Anglojęzycznego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim 31 maja 2016 r. godz. 11:00
Skład Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:
* Nauczyciele akademiccy - prof. i dr hab.
* Pozostali nauczyciele akademiccy
* Pracownicy niebędący nauczycielami akademickim
* Doktoranci
* Studenci
10.05.2016r.Komunikat Nr 42 Przewodniczącego UKW
w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w KOMUNIKACIE UKW NR 39
 
09.05.2016r.Komunikat Nr 41 Przewodniczącego UKW
w sprawie zebrania wyborczego dokonującego wyboru dwóch przedstawicieli Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego do Senatu 24 maja 2016 r. godz. 11:00
 
09.05.2016r.Komunikat Nr 40 Przewodniczącego UKW
w sprawie zebrania wyborczego WKE dokonującego wyboru do funkcji Prodziekanów ds. Studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu 20 maja 2016 r. godz. 11:00
Skład Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Nauk o Zdrowiu:
* Nauczyciele akademiccy - prof. i dr hab.
* Pozostali nauczyciele akademiccy
* Pracownicy niebędący nauczycielami akademickim
* Doktoranci
* Studenci
09.05.2016r.Komunikat Nr 39 Przewodniczącego UKW
w sprawie zebrania wyborczego dokonującego wyboru pięciu przedstawicieli Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim do Senatu 17 maja 2016 r. godz. 11:00
 
29.04.2016r.Komunikat Nr 38 Przewodniczącego UKW
w sprawie zebrania wyborczego WKE dokonującego wyboru do funkcji Prodziekana ds. Studentów Programu Polskojęzycznego oraz Prodziekana ds. Studentów Programu Anglojęzycznego Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego 13 maja 2016 r. godz. 11:00
Skład Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego:
* Nauczyciele akademiccy - prof. i dr hab.
* Pozostali nauczyciele akademiccy
* Pracownicy niebędący nauczycielami akademickim
* Doktoranci
* Studenci
29.04.2016r.Komunikat Nr 37 Przewodniczącego UKW
w sprawie zebrania wyborczego dokonującego wyboru przedstawiciela dwóch przedstawicieli Wydziału Nauk o Zdrowiu do Senatu 11 maja 2016 r. godz. 11:00
 
29.04.2016r.Komunikat Nr 36 Przewodniczącego UKW
w sprawie zebrania wyborczego dokonującego wyboru przedstawiciela Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej do Senatu 10 maja 2016 r. godz. 13:00
 
29.04.2016r.Komunikat Nr 35 Przewodniczącego UKW
w sprawie zebrania wyborczego WKE dokonującego wyboru do funkcji Prodziekana ds. Studentów Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej 09 maja 2016 r. godz. 11:00
Skład Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej:
* Nauczyciele akademiccy - prof. i dr hab.
* Pozostali nauczyciele akademiccy
* Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
* Studenci
27.04.2016r.Komunikat Nr 34 Przewodniczącego UKW
w sprawie opublikowania listy kandydatów do funkcji Prodziekanów w PUM na kadencję 2016-2020
 
15.04.2016r.Komunikat Nr 33 Przewodniczącego UKW
w sprawie zebrania wyborczego UKE dokonującego wyboru do funkcji funkcji Prorektora ds. Klinicznych
19 kwietnia 2016 r. godz. 13:15
Skład Uczelnianego Kolegium Elektorów:
* Nauczyciele akademiccy - prof. i dr hab.
* Pozostali nauczyciele akademiccy
* Pracownicy niebędący nauczycielami akademickim
* Doktoranci
* Studenci
12.04.2016r.Komunikat Nr 32 Przewodniczącego UKW
w sprawie zmiany terminu wyborów do funkcji Prorektora ds. Klinicznych na dzień 19.04.2016 r. godz. 13.15 (przesunięty z dnia 22.04.2016 r. ze względów organizacyjnych)
Skład Uczelnianego Kolegium Elektorów:
* Nauczyciele akademiccy - prof. i dr hab.
* Pozostali nauczyciele akademiccy
* Pracownicy niebędący nauczycielami akademickim
* Doktoranci
* Studenci
12.04.2016r.Komunikat Nr 31 Przewodniczącego UKW
w sprawie zebrania wyborczego Wydziałowego Kolegium Elektorów WNoZ dokonującego wyboru do funkcji funkcji: Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu  - 21 kwietnia 2016 r. godz. 11:00
Skład Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Nauk o Zdrowiu:
* Nauczyciele akademiccy - prof. i dr hab.
* Pozostali nauczyciele akademiccy
* Pracownicy niebędący nauczycielami akademickim
* Doktoranci
* Studenci
12.04.2016r.Komunikat Nr 30 Przewodniczącego UKW
w sprawie zebrania wyborczego Wydziałowego Kolegium Elektorów WLS dokonującego wyboru do funkcji funkcji: Dziekana Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego - 19 kwietnia 2016 r. godz. 11:00
Skład Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego:
* Nauczyciele akademiccy - prof. i dr hab.
* Pozostali nauczyciele akademiccy
* Pracownicy niebędący nauczycielami akademickim
* Doktoranci
* Studenci
08.04.2016r.Komunikat Nr 29 Przewodniczącego UKW
w sprawie opublikowania listy kandydatów do funkcji Prorektora ds. Klinicznych
 
07.04.2016r.

Komunikat Nr 28 Przewodniczącego UKW
w sprawie nowego terminu zgłaszania kandydatów do funkcji Prorektora ds. Klinicznych tj. do 08.04.2016 r., do godz. 14.00.

Zebranie wyborcze Uczelnianego Kolegium Elektorów dokonującego wyboru do funkcji Prorektora ds. Klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na kadencję 2016 – 2020 odbędzie się w dniu 22.04.2016 o godz. 13.00 w Auli Rektoratu.

 
06.04.2016r.Komunikat Nr 27 Przewodniczącego UKW
w sprawie zebrania wyborczego Wydziałowego Kolegium Elektorów WLBiML dokonującego wyboru do funkcji funkcji: Dziekana Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej - 15 kwietnia 2016 r. godz. 11:00
Skład Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej:
* Nauczyciele akademiccy - prof. i dr hab.
* Pozostali nauczyciele akademiccy
* Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
* Studenci
04.04.2016r.Komunikat Nr 26 Przewodniczącego UKW
w sprawie zebrania wyborczego Wydziałowego Kolegium Elektorów WLA dokonującego wyboru do funkcji funkcji: Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim - 12 kwietnia 2016 r. godz. 11:00
Skład Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:
* Nauczyciele akademiccy - prof. i dr hab.
* Pozostali nauczyciele akademiccy
* Pracownicy niebędący nauczycielami akademickim
* Doktoranci
* Studenci
29.03.2016r.Komunikat Nr 25 Przewodniczącego UKW
w sprawie zebrania wyborczego UKE dokonującego wyboru do funkcji funkcji: Prorektora ds. Nauki, Prorektora ds. Dydaktyki i Prorektora ds. Klinicznych - 05 kwietnia 2016 r. godz. 13:00

Skład Uczelnianego Kolegium Elektorów:
* Nauczyciele akademiccy - prof. i dr hab.
* Pozostali nauczyciele akademiccy
* Pracownicy niebędący nauczycielami akademickim
* Doktoranci
* Studenci

22.03.2016r.Komunikat Nr 24 Przewodniczącego UKW
w sprawie opublikowania listy kandydatów do funkcji Prorektorów PUM
 
14.03.2016r.Komunikat Nr 23 Przewodniczącego UKW
w sprawie zarządzenia ponownego głosowania - III tura - w dniu 23 marca 2016 r. w godzinach 9:00 - 10:30
 
11.03.2016r.Komunikat Nr 22 Przewodniczącego UKW
w sprawie opublikowania listy kandydatów w ponownych głosowaniach - III tura

Wydziałowego Kolegium Elektorów:

*Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:
z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

*Wydział Lekarsko-Stomatologiczny:
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

11.03.2016r.Komunikat Nr 21 Przewodniczącego UKW
w sprawie zarządzenia ponownego głosowania
 
09.03.2016 r.Komunikat Nr 20 Przewodniczącego UKW
w sprawie zebrania wyborczego UKE dokonującego wyboru do funkcji Rektora - 17 marca 2016 r. godz. 13:00
Skład Uczelnianego Kolegium Elektorów:
* Nauczyciele akademiccy - prof. i dr hab.
* Pozostali nauczyciele akademiccy
* Pracownicy niebędący nauczycielami akademickim
* Doktoranci
* Studenci
04.03.2016r.Komunikat Nr 19 Przewodniczącego UKW
w sprawie zarządzenia ponownego głosowania - II tura - w dniu 10 marca 2016 r. w godzinach 9:00 - 12:00
 
04.03.2016r.Komunikat Nr 18 Przewodniczącego UKW
w sprawie opublikowania listy kandydatów w ponownych głosowaniach - II tura
1. Wydziałowego Kolegium Elektorów:
* Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
* Wydział Lekarsko-Stomatologiczny:
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
* Wydział Nauk o Zdrowiu:
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
* Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej:
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
2. Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
3. Rady Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
03.03.2016r.Komunikat Nr 17 Przewodniczącego UKW
w sprawie zarządzenia ponownego głosowania
 
24.02.2016r.Komunikat Nr 16 Przewodniczącego UKW
w sprawie opublikowania listy kandydatów w ponownych głosowaniach

Załączniki znajdują się na stronie Wybory oraz Listy kandydatów

24.02.2016r.Komunikat Nr 15 Przewodniczącego UKW
w sprawie sprostowania Komunikatu Przewodniczącego UKW nr 12
 
24.02.2016r.Komunikat Nr 14 Przewodniczącego UKW
w sprawie sprostowania zbiorczych protokołów z wyników wyborów przeprowadzonych w dniu 17.02.2016 r. do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich – w 3 obwodach wyborczych
Zbiorczy protokół z wyników wyborów przeprowadzonych w dniu 17.02.2016 r. do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich – w 3 obwodach wyborczych
23.02.2016r.Komunikat Nr 13 Przewodniczącego UKW
w sprawie ponownego głosowania w dniu
01.03.2016 r. w godz. 9.00  - 12.00
 
23.02.2016r.Komunikat Nr 12 Przewodniczącego UKW
w sprawie zarządzenia ponownego głosowania
 
22.02.2016r.Komunikat Nr 11 Przewodniczącego UKW
w sprawie sprostowania zbiorczych protokołów z wyników wyborów przeprowadzonych w dniu 17.02.2016 r. 

1. Wydziałowego Kolegium Elektorów – Wydział Nauk o Zdrowiu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich – w 3 obwodach wyborczych.

2.Rady Wydziału Lekarsko – Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – w 4 obwodach wyborczych.

10.02.2016r.Komunikat Nr 10 Przewodniczącego UKW
w sprawie wyborów w dniu 17.02.2016 r. w godz. 9.00  - 12.00 do:
- Uczelnianego Kolegium Elektorów,
- Wydziałowych Kolegiów Elektorów,
- Senatu,
- Rad Wydziałów
 
10.02.2016r.Komunikat Nr 9 Przewodniczącego UKW
w sprawie ustalenie list kandydatów do:
- Uczelnianego Kolegium Elektorów,
- Wydziałowych Kolegiów Elektorów,
- Senatu,
- Rad Wydziałów.
Załączniki znajdują się na stronie Wybory oraz Listy kandydatów
08.02.2016r.Komunikat Nr 8 Przewodniczącego UKW
w sprawie zakończenia przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
 
08.02.2016r.Komunikat Nr 7 Przewodniczącego UKW
w sprawie sprostowania Komunikatu Nr 6 w zakresie grupy pracowników,
z której nie zgłoszono wymaganej liczby kandydatów do Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
 
04.02.2016r.Komunikat Nr 6 Przewodniczącego UKW
w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów do Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 
02.02.2016r.Komunikat Nr 5 Przewodniczącego UKW
Lista kandydatów do funkcji Dziekanów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 
02.02.2016r.Komunikat Nr 4 Przewodniczącego UKW
Lista kandydatów do funkcji Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 
27.01.2016r.Komunikat Nr 3 Przewodniczącego UKW
dot. terminu zgłaszania kandydatów do uczelnianego kolegium elektorów, wydziałowych kolegiów elektorów, senatu oraz do rad wydziałów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 

27.01.2016r.

Komunikat Nr 2 Przewodniczącego UKW
dot. terminu zgłaszania kandydatów do funkcji Rektora i Dziekanów
 
25.01.2016r.Komunikat Nr 1 Przewodniczącego UKW
dot. oświadczeń lustracyjnych
Załączniki:
nr 1 Wzór oświadczenia lustracyjnego
nr 2 Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
nr 3 List przewodni do MNiSW
nr 4 List przewodni do Rektora
Powrót
do góry