Menu boczne

Treść strony

Listy kandydatów - WYBORY 2016-2020

Listy kandydatów w wyborach uzupełniających - Komunikat Nr 4/2018 Przewodniczącego UKW

1. Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
2. Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy pracowników niebędący nauczycielami akademickimi
3. Senatu - przedstawiciel WLA
4. Rady Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
5. Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu

Lista kandydatów w wyborach uzupełniających do Senatu i Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu - Komunikat UKW NR 6/2017

 • do RADY WYDZIAŁU NAUK o ZDROWIU z grupy pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli 67 roku życia:
 • 1. dr n. zdr. Zabielska Paulina               - Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego

 • do SENATU - przedstawiciel WYDZIAŁU NAUK o ZDROWIU z grupy pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli 67 roku życia:

  1.  dr n. zdr. Kotwas Artur                      - Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego

Lista kandydatów w wyborach uzupełniających do Senatu i Rady Wydziału Lekarsko – Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej - Komunikat UKW Nr 2/2017

 • do RADY WYDZIAŁU LEKARSKO – BIOTECHNOLOGICZNEGO I MEDYCYNY LABORATORYJNEJ z grupy pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli 67 roku życia:
 1. dr n. med. Łanocha  Aleksandra                      - Klinika Hematologii i Transplantologii
 • do SENATU - przedstawiciel WYDZIAŁU LEKARSKO – BIOTECHNOLOGICZNEGO I MEDYCYNY LABORATORYJNEJ z grupy pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli 67 roku życia:
 1. dr n. med. Łanocha – Arendarczyk  Natalia       - Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii                                                                                          Medycznej
 • do RADY WYDZIAŁU LEKARSKO – BIOTECHNOLOGICZNEGO I MEDYCYNY LABORATORYJNEJ z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
 1. Iwona Żuk                                                            - Zakład Fizyki Medycznej

Lista kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Wydziału Lekarsko – Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej z grupy pozostałych nauczycieli akademickich - Komunikat UKW Nr 47

dr n. med. Łanocha – Arendarczyk Natalia Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej

Lista kandydatów do funkcji Prodziekanów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie
- Komunikat UKW Nr 34

Do funkcji:
Prodziekana ds. Studentów Programu Polskojęzycznego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim: dr hab. n. med. Grażyna Dutkiewicz
Prodziekana ds. Studentów Programu Anglojęzycznego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim: dr hab. n. med. Elżbieta Petriczko

Prodziekana ds. Studentów Programu Polskojęzycznego Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego: dr hab. n. med., prof. nadzw. PUM Ewa Sobolewska
Prodziekana ds. Studentów Programu Anglojęzycznego Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego: dr hab. n. med. Aleksandra Gawlikowska - Sroka

Prodziekana ds. Studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu: prof. dr hab. n. med. Andrzej Torbé
Prodziekana ds. Studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu: dr hab. n. zdr., prof. nadzw. PUM Elżbieta Grochans

Prodziekana ds. Studentów Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej: dr hab. n. med., prof. nadzw. PUM Danuta Kosik - Bogacka

Kandydat do funkcji Prorektora ds. Klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
- Komunikat UKW Nr 29

prof. dr hab. Piotr Gutowski

Lista kandydatów do funkcji Prorektorów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
- Komunikat UKW Nr 24

do funkcji Prorektora ds. Nauki - prof. dr hab. Jerzy Samochowiec
do funkcji Prorektora ds. Dydaktyki - prof. dr hab. Barbara Dołęgowska
do funkcji Prorektora ds. Klinicznych - prof. dr hab. Kazimierz Ciechanowski

Lista kandydatów - głosowanie ponowne III tura - do Wydziałowych Kolegiów Elektorów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - Komunikat UKW Nr 22

Wydziałowego Kolegium Elektorów:

*Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:
z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

*Wydział Lekarsko-Stomatologiczny:
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

Lista kandydatów - głosowanie ponowne II tura - do Wydziałowych Kolegiów Elektorów i Rad Wydziałów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - komunikat UKW Nr 18

1. Wydziałowego Kolegium Elektorów:
* Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
* Wydział Lekarsko-Stomatologiczny:
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
* Wydział Nauk o Zdrowiu:
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
* Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej:
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
2. Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
3. Rady Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

Lista kandydatów - głosowanie ponowne oraz dodatkowe - do Uczelnianego Kolegium Elektorów, Wydziałowych Kolegiów Elektorów, Senatu i Rad Wydziałów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - komunikat UKW Nr 16

Uczelnianego Kolegium Elektorów:
* z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
* z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Wydziałowego Kolegium Elektorów:
*Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
*Wydział Lekarsko-Stomatologiczny:
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
*Wydział Nauk o Zdrowiu:
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
*Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej:
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

Rad Wydziałów:
* Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

* Rady Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
* Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

Senatu:
* Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
* Wydział Lekarsko-Stomatologiczny z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
* Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
* Wydział Nauk o Zdrowiu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
* Senatu z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Głosowanie dodatkowe do:
* Rady Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

Lista kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów, Wydziałowych Kolegiów Elektorów, Senatu i Rad Wydziałów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - komunikat UKW Nr 9

Uczelniane Kolegium Elektorów:

*Lista kandydatów do UKE z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
*Lista kandydatów do UKE z grupy pracowników niebędących nauczycielami

Wydziałowe Kolegium Elektorów:

*Lista kandydatów do WKE WLA z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
*Lista kandydatów do WKE WLA z grupy pracowników niebędących nauczycielami
*Lista kandydatów do WKE WLS z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
*Lista kandydatów do WKE WLS z grupy pracowników niebędących nauczycielami
*Lista kandydatów do WKE WNoZ z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
*Lista kandydatów do WKE WNoZ z grupy pracowników niebędących nauczycielami
*Lista kandydatów do WKE WLBiML z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
*Lista kandydatów do WKE WLBiML z grupy pracowników niebędących nauczycielami

Senat:

*Lista kandydatów do SENATU z WLA z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
*Lista kandydatów do SENATU z WLS z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
*Lista kandydatów do SENATU z WNoZ z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
*Lista kandydatów do SENATU z WLBiML z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
*Lista kandydatów do SENATU z grupy pracowników niebędących nauczycielami

Rady Wydziału:

*Lista kandydatów do RADY WYDZIAŁU z WLA z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
*Lista kandydatów do RADY WYDZIAŁU z WLA z grupy pracowników niebędących nauczycielami
*Lista kandydatów do RADY WYDZIAŁU z WLS z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
*Lista kandydatów do RADY WYDZIAŁU z WLS z grupy pracowników niebędących nauczycielami
*Lista kandydatów do RADY WYDZIAŁU z WNoZ z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
*Lista kandydatów do RADY WYDZIAŁU z WNoZ z grupy pracowników niebędących nauczycielami
*Lista kandydatów do RADY WYDZIAŁU z WLBiML z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
*Lista kandydatów do RADY WYDZIAŁU z WLBiML z grupy pracowników niebędących nauczycielami

Lista kandydatów do funkcji Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - Komunikat UKW Nr 5

1.prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz
2. prof. dr hab. Bogusław Machaliński

Lista kandydatów do funkcji Dziekanów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie - Komunikat UKW Nr 4

do funkcji Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:
prof. dr hab. Leszek Domański

do funkcji Dziekana Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego:
dr hab., prof. nadzw. PUM Katarzyna Grocholewicz

do funkcji Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu:
prof. dr hab. Beata Karakiewicz

do funkcji Dziekana Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej:
dr hab., prof. nadzw. PUM Anna Jakubowska

Powrót
do góry