Menu boczne

Treść strony

Protokoły komisji wyborczych - WYBORY 2016-2020

Wybory uzupełniające do przeprowadzone w dniu 06.06.2017 r.:

- Senatu - przedstawiciel Wydziału Nauk o Zdrowiu:
* Protokół Komisji wyborczej - zbiorczy

* Protokoły Komisji z poszczególnych obwodów wyborczych

- Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu, z grupy pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli 67 roku życia,

* Protokół Komisji wyborczej - zbiorczy

* Protokoły Komisji z poszczególnych obwodów wyborczych

Wybory uzupełniające do przeprowadzone w dniu 25.04.2017 r.:

- Senatu - przedstawiciel Wydziału Lekarsko – Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej,
* Protokół Komisji wyborczej - zbiorczy

* Protokoły Komisji z poszczególnych obwodów wyborczych

- Rady Wydziału Lekarsko – Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej, z grupy pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli 67 roku życia,

* Protokół Komisji wyborczej - zbiorczy

* Protokoły Komisji z poszczególnych obwodów wyborczych

-  Rady Wydziału Lekarsko – Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,

* Protokół Komisji wyborczej - zbiorczy

* Protokoły Komisji z poszczególnych obwodów wyborczych

Wybory uzupełniające do Rady Wydziału Lekarsko – Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej
przeprowadzone w dniu 15.11.2016 r.

* Protokół Komisji wyborczej - zbiorczy

* Protokoły Komisji z poszczególnych obwodów wyborczych

Wybory do funkcji Prodziekanów ds. studentów Wydziału Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim w dniu 31.05.2016r.:

* Protokół Komisji Wyborczej z wyników wyborów na zebraniu wyborczym Wydziałowego Kolegium Elektorów PUM - stwierdzający wybór

* Protokół Komisji Wyborczej z wyników wyborów na zebraniu wyborczym Wydziałowego Kolegium Elektorów PUM

* Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania na zebraniu wyborczym Wydziałowego Kolegium Elektorów PUM

* Protokół Komisji Mandatowej z czynności dokonanych na zebraniu wyborczym Wydziałowego Kolegium Elektorów PUM

Wybory przedstawicieli Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego do Senatu PUM w dniu 24.05.2016r.:

* Protokół Komisji Wyborczej z wyników wyborów przedstawicieli WLS do Senatu na kadencję 2016-2020

* Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania na przedstawicieli WLS do Senatu na kadencję 2016-2020

* Protokół Komisji Mandatowej z czynności dokonanych na zebraniu w dniu 20.05.2016 r.

Wybory do funkcji Prodziekanów ds. studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu w dniu 20.05.2016 r.:

* Protokół Komisji Wyborczej z wyników wyborów na zebraniu wyborczym Wydziałowego Kolegium Elektorów PUM - stwierdzający wybór

* Protokół Komisji Wyborczej z wyników wyborów na zebraniu wyborczym Wydziałowego Kolegium Elektorów PUM

* Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania na zebraniu wyborczym Wydziałowego Kolegium Elektorów PUM

* Protokół Komisji Mandatowej z czynności dokonanych na zebraniu wyborczym Wydziałowego Kolegium Elektorów PUM

Wybory przedstawicieli Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim do Senatu PUM w dniu 17.05.2016r.:

* Protokół Komisji Wyborczej z wyników wyborów przedstawicieli WLA do Senatu na kadencję 2016-2020

* Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania na przedstawicieli WLA do Senatu na kadencję 2016-2020

* Protokół Komisji Mandatowej z czynności dokonanych na zebraniu w dniu 17.05.2016 r.

* Zarządzenie Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej PUM z dnia 17.05.2016 r.

* Protokół Komisji Wyborczej - ponowne głosowanie - z wyników wyborów przedstawicieli WLA do Senatu na kadencję 2016-2020

* Protokół Komisji Skrutacyjnej - ponowne głosowanie - z wyników głosowania na przedstawicieli WLA do Senatu

na kadencję 2016-2020

* Protokół Komisji Mandatowej - ponowne głosowanie - z czynności dokonanych na zebraniu w dniu 17.05.2016 r.

Wybory do funkcji Prodziekana ds. studentów Programu Polskojęzycznego oraz Prodziekana ds. studentów Programu Anglojęzycznego Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego w dniu 13.05.2016 r.:

* Protokół Komisji Wyborczej z wyników wyborów na zebraniu wyborczym Wydziałowego Kolegium Elektorów PUM

* Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania na zebraniu wyborczym Wydziałowego Kolegium Elektorów PUM

* Protokół Komisji Mandatowej z czynności dokonanych na zebraniu wyborczym Wydziałowego Kolegium Elektorów PUM


Wybory przedstawicieli Wydziału Nauk o Zdrowiu do Senatu PUM w dniu 11.05.2016r.:

* Protokół Komisji Wyborczej z wyników wyborów przedstawicieli WNoZ do Senat na kadencję 2016-2020

* Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania na przedstawicieli WNoZ do Senatu na kadencję 2016-2020

* Protokół Komisji Mandatowej z czynności dokonanych na zebraniu w dniu 11.05.2016r.

Wybory przedstawicieli Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej do Senatu PUM w dniu 10.05.2016r.:

* Protokół Komisji Wyborczej z wyników wyborów przedstawicieli WLBiML do Senat na kadencję 2016-2020

* Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania na przedstawicieli WLBiML do Senatu na kadencję 2016-2020

* Protokół Komisji Mandatowej z czynności dokonanych na zebraniu w dniu 10.05.2016 r.

Wybory do funkcji Prodziekana ds. studentów Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej w dniu 09.05.2016 r.:

* Protokół Komisji Wyborczej z wyników wyborów do funkcji Dziekana Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej na kadencję 2016-2020

* Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania na zebraniu wyborczym Wydziałowego Kolegium Elektorów PUM

* Protokół Komisji Mandatowej z czynności dokonanych na zebraniu wyborczym Wydziałowego Kolegium Elektorów PUM

Wybory do funkcji Dziekana Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego w dniu 19.04.2016 r.:


* Protokół Komisji Wyborczej z wyników wyborów do funkcji Dziekana Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego na kadencję 2016-2020

* Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania na zebraniu wyborczym Uczelnianego Kolegium Elektorów PUM

* Protokół Komisji Mandatowej z czynności dokonanych na zebraniu wyborczym Uczelnianego Kolegium Elektorów PUM


Wybory do funkcji Prorektora ds. Klinicznych w dniu 19 kwietnia 2016 r.:


* Protokół Komisji Wyborczej z wyników wyborów do funkcji Prorektora ds. Klinicznych na kadencję 2016-2020

* Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania na zebraniu wyborczym Uczelnianego Kolegium Elektorów PUM

* Protokół Komisji Mandatowej z czynności dokonanych na zebraniu wyborczym Uczelnianego Kolegium Elektorów PUM

Wybory do funkcji Dziekana Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej w dniu 15.04.2016 roku:


* Protokół Komisji Wyborczej z wyników wyborów do funkcji Dziekana Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej na kadencję 2016-2020

* Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania na zebraniu wyborczym w dniu 15.04.2016r.

* Protokół Komisji Mandatowej z czynności dokonanych na zebraniu wyborczym w dniu 15.04.2016r.

Wybory do funkcji Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim w dniu 12.04.2016 roku:

* Protokół Komisji Wyborczej z wyników wyborów do funkcji Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim na kadencję 2016-2020

* Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania na zebraniu wyborczym w dniu 12.04.2016r.

* Protokół Komisji Mandatowej z czynności dokonanych na zebraniu wyborczym w dniu 12.04.2016r.

Wybory do funkcji Prorektora ds. Nauki, Prorektora ds. Dydaktyki i Prorektora ds. Klinicznych w dniu 05.04.2016 roku:

Protokół Komisji Wyborczej z wyników wyborów do funkcji Prorektora ds. Nauki, Prorektora ds. Dydaktyki i Prorektora ds. Klinicznych na kadencję 2016-2020

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania na zebraniu wyborczym Uczelnianego Kolegium Elektorów PUM

Protokół Komisji Mandatowej z czynności dokonanych na zebraniu wyborczym Uczelnianego Kolegium Elektorów PUM

Wybory w dniu 23.03.2016 roku:

Protokoły Komisji Wyborczych - zbiorcze

Protokoły Komisji  z poszczególnych Obwodów Wyborczych

Wybory do funkcji Rektora w dniu 17.03.2016 roku:

Protokół Komisji Wyborczej z wyników wyborów do funkcji Rektora PUM na kadencję 2016-2020

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania na zebraniu wyborczym Uczelnianego Kolegium Elektorów PUM

Protokół Komisji Mandatowej z czynności dokonanych na zebraniu wyborczym Uczelnianego Kolegium Elektorów PUM

Wybory w dniu 10.03.2016 roku:

Protokoły Komisji Wyborczych - zbiorcze

Protokoły Komisji  z poszczególnych Obwodów Wyborczych

Wybory w dniu 01.03.2016 roku:

Protokoły Komisji Wyborczych - zbiorcze

Protokoły Komisji  z poszczególnych Obwodów Wyborczych

Wybory w dniu 17.02.2016 roku:

Protokoły Komisji Wyborczych - zbiorcze

Protokoły Komisji  z poszczególnych Obwodów Wyborczych

Powrót
do góry