Menu boczne

Treść strony

Wydawnictwo

Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie   


 Informacja                    Facebook Wyd. PUM


70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1
tel. 91 48 00 860 i 91 48 00 861; faks 91 48 00 705
wydawnictwo@pum.edu.pl

redaktor naczelny - prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kojder
kierownik - mgr Bożena Opiela - tel. 91 48 00 860 skrypty@pum.edu.pl
zastępca kierownika - mgr Ryszard Sędkiewicz - tel. 91 48 00 861 wydpam@pum.edu.pl
specjalista ds. wydawnictw - mgr Wojciech Markowski - tel. 91 48 00 862 redakcja@pum.edu.pl
skład i łamanie - dr inż. Waldemar Jachimczak - tel. 91 48 00 863 jawal@pum.edu.pl
starszy referent - mgr Emilia Syldatk-Nowocień - tel. 91 48 00 865 emilia.syldatk@pum.edu.pl

Zamówienia i sprzedaż książek


starszy referent - mgr Emilia Syldatk-Nowocień - tel. 91 48 00 865 ksiazki@pum.edu.pl  

Zamówienia prosimy przesyłać na adres mailowy ksiazki@pum.edu.pl lub przez stronę https://www.facebook.com/wydawnictwo.pum

Przy zakupie książek osobiście, na miejscu, w Wydawnictwie PUM przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie, płatność wyłącznie gotówką. Prosimy przygotować odliczoną należność.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. 

Sprzedaż książek w godzinach 7.30-15.30.

Przelewy pieniężne akceptujemy tylko przy sprzedaży wysyłkowej.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin
Bank Zachodni WBK SA III Oddział w Szczecinie
Nr konta: 06 1090 1492 0000 0001 0053 7752
Przelew z dopiskiem: Wydawnictwo PUM  

Wydawnictwo PUM zostało utworzone w 1969 roku. Kierunki działalności w poszczególnych latach dostosowywane były do potrzeb wydawniczych uczelni.
W czasie ponad 60-letniej działalności Uniwersytetu wydano łącznie około 500 tytułów (ponad 5000 ark. wyd.), w tym ponad 300 naukowych, obejmujących ok. 40 000 publikacji opisanych bibliograficznie.
Rocznie Wydawnictwo PUM opracowuje i wydaje ponad 200 arkuszy wydawniczych.

Wydawnictwa naukowe


 

 1. Pomeranian Journal of Life Sciences, dawniej Annales Academiae Medicae Stetinensis – Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
  Jest to ciągłe wydawnictwo naukowe ukazujące się od 1951 roku, recenzowane i cytowane na Liście Filadelfijskiej, w Index Medicus/PubMed/PubMed Central/Medline, Biological Abstract/BIOSIS Preview/BIOSIS, CAS - Chemical Abstract, SCOPUS, Index Copernicus i w Polskiej Bibliografii Lekarskiej.
  Punktacja: 9 na ministerialnej liście czasopism naukowych (2016 r.), 99,25 Index Copernicus (2015 r.).
  Redagowane od 1962 roku przez prof. dra hab. n. med. Eugeniusza Miętkiewskiego, a od 2000 r. przez prof. dra hab. n. med. Ireneusza Kojdera. W Pomeranian Journal of Life Sciences (ISSN 2450-4637) publikowane są oryginalne prace naukowe, w tym skróty doktoratów, krótkie doniesienia, prace poglądowe i opisy przypadków.
 2. Suplementy do Annales AMS - Roczniki PAM (ISSN 1427-4930) to rozprawy habilitacyjne. Redaktorem naczelnym suplementów jest prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kojder.

  Pomeranian Journal of Life Sciences
  , dawniej Annales Akademiae Medicae Stetinensis - Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie dostępne są w ponad 150 bibliotekach krajowych i zagranicznych.

Wydawnictwa dydaktyczne i informacyjne


 

 1. Książki i inne pomoce dydaktyczne dla studentów.
 2. Informatory: o działalności naukowo-badawczej, dydaktyczno-wychowawczej, medyczno-usługowej oraz o składzie osobowym uczelni. Prowadzona jest sprzedaż wydawnictw uczelnianych:
  • bezpośrednia w dziale;
  • wysyłkowa, za zaliczeniem pocztowym (adresat pokrywa koszty przesyłki);
  • w sieci księgarń.

WYKAZ PUBLIKACJI    Katalog Wyd. PUM - wersja PDF


 

 
Kojder Ireneusz (redaktor naczelny)
POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES, dawniej 
ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS – 
ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE
ISSN 2450-4637, dawniej ISSN 1427-440X, Szczecin 2015, 
format A4, ostatni tom 63 z 2016 r.:
nr 1 - 144 s.; nr 2 -110 s.; nr 3 - 126 s.; nr 4 - 118 s.
 
http://ojs.pum.edu.pl/pomjlifesci/index 

2016


 

 
PODSTAWY DIABETOLOGII 
dla studentów medycyny i lekarzy praktyków
pod red. nauk. Liliany Majkowskiej 
ISBN 978-83-64906-08-4, format B5, oprawa miękka, 144 s., 
cena 23,10 zł 
 
 
Marcin Milchert, Andreas P. Diamantopoulos, Marek Brzosko
ATLAS ZASTOSOWAŃ ULTRASONOGRAFII 
W UKŁADOWYCH ZAPALENIACH DUŻYCH TĘTNIC: 
olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic i choroba Takayasu
ATLAS OF ULTRASOUND APPLICATION IN LARGE VESSEL VASCULITIS: 
giant cell arteritis and Takayasu arteritis
ISBN 978-83-64906-04-6, format A4, oprawa twarda, 155 s., 
cena 42 zł
 
Bernadeta Bilicka
WITAJ W POLSCE! 
Podręcznik do nauki języka polskiego dla studentów medycyny
ISBN 978-83-64906-06-0, format B5, oprawa miękka, 268 s., 
cena 26,25 zł

2015


 

 
Maria Gańczak, Adam Szczeniowski 
ZAWODOWE ZAKAŻENIA PATOGENAMI KRWIOPOCHODNYMI 
ISBN 978-83-64906-02-2, format B5, oprawa miękka, 224 s., 
cena 25,20 zł
 
Agnieszka Kordek
NEONATOLOGIA. Wybrane zagadnienia
ISBN 978-83-64906-05-3, format B5, oprawa miękka, 94 s., 
cena 26,25 zł
 
EDUKACJA POPORODOWA
pod red. nauk. Katarzyny Augustyniuk i Jacka Rudnickiego 
ISBN 978-83-61517-99-3, format B5, oprawa miękka, 210 s., 
cena 24,15 zł
 
Iwona Teul 
ZMIANY KOSTNE W ZATOKACH SZCZĘKOWYCH 
I WYROSTKACH SUTKOWATYCH KOŚCI SKRONIOWYCH JAKO 
WSKAŹNIKI PRZEBYTYCH ZAKAŻEŃ GÓRNYCH DRÓG UKŁADU ODDECHOWEGO ORAZ 
NIESWOISTE WYZNACZNIKI STRESU W OCENIE KONDYCJI ZDROWIA W POPULACJACH 
PRADZIEJOWYCH I HISTORYCZNYCH
ISBN 978-83-64906-01-5, format B5, oprawa miękka, 280 s., 
cena 54,60 zł
 
ORAL MEDICINE
edited by Małgorzata Tomasik, Katarzyna Grocholewicz
ISBN 978-83-61517-98-6, format B5, oprawa miękka, 106 s., 
cena 28,35 zł

 

2014


 

 
GINEKOLOGIA od teorii do praktyki
pod red. nauk. Agnieszki Brodowskiej
ISBN 978-83-61517-94-8, format B5, oprawa miękka, 336 s., 
cena 36,75 zł
 
CONTEMPORARY DENTISTRY
edited by Katarzyna Grocholewicz
ISBN 978-83-61517-95-5, format B5, oprawa miękka, 92 s., 
cena 27,30 zł
 
Elżbieta Ziółkowska-Rudowicz, Aleksandra Kładna
EMPATIA W MEDYCYNIE
ISBN 978-83-61517-91-7, format B5, oprawa miękka, 274 s., 
cena 61,95 zł
 
STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO WYZWANIEM DLA ZDROWIA PUBLICZNEGO
pod red. Beaty Karakiewicz i Anny Jurczak
ISBN 978-83-61517-92-4, format B5, oprawa miękka, 180 s., cena 37,80 zł
 
CLINICAL RHEUMATOLOGY
edited by Marek Brzosko
ISBN 978-83-61517-70-2, format B5, oprawa twarda, 304 s., 
cena 73,50 zł
 
MAREK EISNER
praca zbiorowa
ISBN 978-83-61517-93-1, format B5, oprawa twarda, 344 s., 
cena 94,50 zł
 
OD ŚREDNIOWIECZNEGO PRZYTUŁKU DO SAMODZIELNEGO 
PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 2 
POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE
zebrał i opracował Zygmunt Machoy
ISBN 978-83-61517-89-4, format A4, oprawa twarda, 112 s., 
cena 52,50 zł

 

2013


 

 
UKŁAD PŁCIOWY MĘSKI. BADANIA KLINICZNE I DOŚWIADCZALNE
pod red. Małgorzaty Piaseckiej
ISBN 978-83-61517-88-7, format A4, oprawa twarda, 496 s., 
cena 105 zł
 
LECZENIE ZŁAMAŃ W OBRĘBIE RĘKI I NADGARSTKA
Andrzej Żyluk
ISBN 978-83-61517-86-3, format B5, oprawa twarda, 138 s., 
cena 47,25 zł
 
ZESPOŁY CHOROBOWE Z OBJAWAMI LARYNGOLOGICZNYMI. Kompendium
Piotr Maj
ISBN 978-83-61517-65-8, format B5, oprawa twarda, 450 s., 
cena 68,25 zł
 
CHEMISTRY FOR THE FIRST YEAR STUDENTS
Joanna Bober, Barbara Dołęgowska, Dobrosława Stańkowska-Walczak
ISBN 978-83-61517-41-2, format B5, oprawa miękka, 88 s., 
cena 31,50 zł

2012


 

 
WYBRANE ZAGADNIENIA WSPÓŁCZESNEJ STOMATOLOGII
pod red. Elżbiety Weyny
ISBN 978-83-61517-64-1, format B5, oprawa miękka, 110 s., 
cena 34,65 zł
 
ZARYS STOMATOLOGII dla studentów Wydziału Lekarskiego
pod red. Elżbiety Weyny
ISBN 978-83-61517-62-7, format B5, oprawa miękka, 134 s., 
cena 21 zł
 
THE STORY OF THE GRADUATES OF THE POLISH SCHOOL 
OF MEDICINE AT THE UNIVERSITY OF EDINBURGH 1941-1949
Jakub Gąsiorowski
ISBN 978-83-61517-56-6, format B5, oprawa miękka, 266 s., 
cena 54,60 zł

 

2011


 

 
ENDOKRYNOPATIE W CIĄŻY
pod red. Anhellego Syrenicza
ISBN 978-83-61517-54-2, format B5, oprawa twarda, 474 s., 
cena 99,75 zł
 
MEDYCYNA NUKLEARNA - obrazowanie molekularne
pod red. Bożeny Birkenfeld, Marii Listewnik
ISBN 978-83-61517-49-8, format B5, oprawa twarda, 290 s., 
cena 80,85 zł
 
ĆWICZENIA Z CHEMII ORGANICZNEJ 
dla studentów I roku Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
Joanna Bober, Anna Janicka, Iwona Noceń, 
Małgorzata Stańczyk-Dunaj, Jolanta Szymańska-Pasternak
ISBN 978-83-61517-40-5, format B5, oprawa miękka, 88 s., 
cena 24,15 zł
 
ENDOCRINOLOGY in clinical practice
ed. Anhelli Syrenicz
ISBN 978-83-61517-46-7, format B5, oprawa twarda, 744 s., 
cena 168 zł

 

2010


 

 
REUMATOLOGIA KLINICZNA
pod red. Marka Brzosko
ISBN 978-83-89318-33-7, format B5, oprawa twarda, 316 s., 
cena 63 zł
 
FIZYKA WSPÓŁCZESNA W BADANIACH ISTOTY NATURY
Bolesław Gonet
ISBN 978-83-61517-30-6, format B5, oprawa miękka, 122 s., 
cena 35,70 zł
 
PRAKTYCZNY PODRĘCZNIK ANATOMII CZŁOWIEKA dla studentów medycyny
Florian Czerwiński, Aleksandra Gawlikowska-Sroka, Edyta Dzięciołowska-Baran
ISBN 978-83-61517-20-7, format A4, oprawa miękka, 188 s., 
cena 26,25 zł

 

2009


 

 
ENDOKRYNOLOGIA W CODZIENNEJ PRAKTYCE LEKARSKIEJ
pod red. Anhellego Syrenicza
ISBN 978-83-61517-14-6, format B5, oprawa twarda, 784 s., 
cena 126 zł
 
PODSTAWY CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
pod red. Tomasza Grodzkiego
ISBN 978-83-61517-15-3, format B5, oprawa twarda, 184 s., 
cena 65,10 zł
 
ĆWICZENIA Z CHEMII 
dla studentów I roku Pomorskiej Akademii Medycznej
Joanna Bober, Barbara Dołęgowska
ISBN 978-83-61517-22-1, format B5, oprawa miękka, 106 s., 
cena 33,60 zł
 
HUMAN ANATOMY FOR MEDICAL STUDENTS. Practical Textbook
Florian Czerwiński, Aleksandra Gawlikowska-Sroka, Grzegorz Sławiński, 
Edyta Dzięciołowska-Baran, Wojciech Zbisławski
ISBN 978-83-61517-10-8, format A4, oprawa miękka, 238 s., 
cena 68,25 zł
 
BIOCHEMIA DLA STUDENTÓW STOMATOLOGII
pod red. Zygmunta Machoya, Dariusza Chlubka, Elżbiety Dąbkowskiej
ISBN 978-83-61517-17-7, format B5, oprawa miękka, 228 s., 
cena 47,25 zł

 

 2008


 ISBN 978-83-61517-04-7 (całość), 
format B-5, oprawa miękka,
T. I – 352 s. (A–L) i 352 s. (Ł–Ż), 
T. II – 396 s., 
T. III – 256 s., 
cena całości (T. I–III) 105 zł;
Trylogia 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
pod red. Ireneusza Kojdera

Tom I
Oni tworzyli Uczelnię
Poczet profesury i kierowników akademickich
ISBN 978-83-61517-05-4

Tom II
Powstanie uczelni medycznej na Pomorzu Zachodnim
Historia nauczania dziedzin medycznych w Pomorskiej Akademii Medycznej
ISBN 978-83-61517-06-1

Tom III
Od Akademii Lekarskiej w stronę Uniwersytetu Medycznego. 
Instytucja
ISBN 978-83-61517-07-8
 
MALARZ REKTORÓW
Mieczysław Chruściel
ISBN 978-83-61517-11-5, format A5, oprawa twarda, 48 s., 
cena 26,25 zł
 
NURSING, DESMURGY, EMERGENCIES - SELECTED TOPICS
edited by Aleksandra Kładna
ISBN 978-83-89318-92-3, format B5, oprawa twarda, 196 s., 
cena 42 zł

 

2007


 

 
PIELĘGNIARSTWO, DESMURGIA, 
STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA - WYBRANE ZAGADNIENIA
pod red. Aleksandry Kładnej
ISBN 978-83-89318-59-6, format B5, oprawa twarda, 196 s., 
cena 36,75 zł
 
DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE I NIEPEŁNOSPRAWNE 
W PRAKTYCE PIELĘGNIARKI RODZINNEJ
pod red. Bożeny Mroczek, Beaty Karakiewicz
ISBN 978-83-89318-86-2, format B5, oprawa miękka, 72 s., 
cena 17,85 zł

 

2006


 

BOLESŁAW GÓRNICKI (1909-1998)
Małgorzata Wiśniewska
ISBN 83-89318-53-9/ISBN 978-83-89318-53-4, format B5, oprawa twarda, 216 s., 
cena 52,50 zł

2005


 

 
DROGI PACJENTA DROGAMI LEKARZA
pod red. Marii Jolanty Siemińskiej
ISBN 83-89318-38-5, format B5, 176 s., 
cena 15,75 zł

 

2004


 

 
HANDBOOK OF TOXICOLOGY
Edited Krzysztof Borowiak, Anna Machoy-Mokrzyńska
ISBN 83-89318-22-9, Szczecin 2004, format B5, 114 s., 
cena 26,25 zł

2003


 

DOROBEK NAUKOWY KATEDRY ORTODONCJI PAM 1953–2003
pod redakcją Marii Pietrzyk
ISBN 83-89318-10-5, format B5, 56 s.
(dostępna w Katedrze i Zakładzie Ortodoncji)
 
ZARYS PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNEJ OKULISTYKI
Olgierd Palacz
ISBN 83-89318-08-3, format B5, 72 s., 
cena 5,25 zł
50-LECIE KATEDRY ORTODONCJI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE. 1953–2003
pod redakcją Marii Pietrzyk
ISBN 83-89318-11-3, format B5, 80 s.
(dostępna w Katedrze i Zakładzie Ortodoncji)
 
PRZEWODNIK DO ĆWICZEŃ Z PARAZYTOLOGII LEKARSKIEJ
Wanda Kuźna-Grygiel, Lidia Kołodziejczyk
ISBN 83-89318-16-4, Szczecin 2003, format B5, 120 s., 
cena 15,75 zł
Powrót
do góry