Menu boczne

Treść strony

2004, 50, 1 - Spis treści

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA – prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kojder

Przemówienie Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej na Inaugurację Roku Akademickiego 2003/2004 – prof. dr hab. n. med. Wenancjusz Domagała

PRACE ORYGINALNE

 1. Tadeusz Bednarek
  Zastosowanie międzynarodowego protokołu „Donor Action” do oceny potencjału donacyjnego oddziału intensywnej terapii zespołu opieki zdrowotnej w Kołobrzegu
 2. Damian Czepita, Izabela Chmielewska
  Charakterystyka zmian w obrębie statycznego pola widzenia u osób z krótkowzrocznością małą i średnią
 3. Ewa Kwiatkowska
  Wpływ przewlekłej niewydolności nerek i leczenia nerkozastępczego na aktywność erytrocytarnego wymieniacza sodowo-protonowego
 4. Tadeusz Krzyszkowski, Ryszard Czepko, Marek Betlej
  Znaczenie prognostyczne padaczki u chorych na glejaki półkul mózgowych
 5. Maria Olszewska
  Wpływ hemodializy na stan wybranych elementów układu antyoksydacyjnego krwi u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek
 6. Jerzy Sieńko
  Ocena wpływu wybranych czynników immunologicznych i nieimmunologicznych na wczesną i odległą funkcję przeszczepionej nerki
 7. Krzysztof Stachura, Ryszard Czepko, Witold Libionka
  Wykorzystanie techniki endoskopowej w ustaleniu etiologii samoistnego krwotoku śródmózgowego. Opis przypadku
 8. Karolina Kędzierska
  Aktywność wymieniacza sodowo-protonowego oraz polimorfizm podjednostki beta 3 białka G u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym
 9. Iwona Kozłowska
  Wpływ zmniejszenia stężenia homocysteiny w osoczu na wybrane parametry gotowości zakrzepowej u pacjentów hemodializowanych z przewlekłą niewydolnością nerek

  10. Waldemar Motyl
  Wpływ leków blokujących receptor H2 na czynność nerek. Próba wykorzystania do określenia rzeczywistego przesączania kłębuszkowego

 10. Michał Początek, Zygmunt Machoy, Izabela Gutowska, Dariusz Chlubek
  Ocena zagrożeń zdrowia pracowników zatrudnionych w wybranych zakładach przemysłowych na podstawie oznaczenia zawartości niektórych pierwiastków w zębach i płynach strojowych

  12. Izabela Grzywacz
  Ocena przydatności wskaźnika IOTN w określaniu potrzeb leczniczych i wskazań do leczenia ortodontycznego

  13. Dariusz Jabłoński
  Porównanie przydatności rehabilitacji protetycznej za pomocą protez ruchomych i stałych na wszczepach śródkostnych

  14. Edyta Gołembiewska
  Wartość diagnostyczna oznaczenia glikemii, fruktozaminy i hemoglobiny glikowanej HbA1c w aspekcie kryteriów rozpoznawania cukrzycy i innych zaburzeń tolerancji glukozy ADA 1997 i WHO 1998

  15. Tadeusz Sulisz
  Rozwój kości miednicznej płodów ludzkich w świetle badań antropometrycznych i ensytometrycznych

Powrót
do góry