Menu boczne

Treść strony

11.

MICHAŁ POCZĄTEK, ZYGMUNT MACHOY, IZABELA GUTOWSKA*, DARIUSZ CHLUBEK

OCENA ZAGROŻEŃ ZDROWIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH
W WYBRANYCH ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH NA PODSTAWIE
OZNACZENIA ZAWARTOŚCI NIEKTÓRYCH PIERWIASTKÓW
W ZĘBACH I PŁYNACH USTROJOWYCH

Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek
* Zakład Patologii Ogólnej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: dr hab. n. med. Bogusław Machaliński

Streszczenie
Bezpieczeństwo i higiena pracy należą do podstawowych czynników, mających chronić pracowników przed ujemnymi skutkami procesów produkcyjnych. W nawiązaniu do powyższego postanowiono określić w niniejszej pracy poziom wybranych pierwiastków chemicznych w zębach i w płynach ustrojowych pracowników trzech zakładów o znanym profilu produkcji przemysłowej. Były to: Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego (ZNTK), Zakład Produkcji Żarówek Oświetleniowych (Polam) i Fabryka Elementów Wyposażenia Budownictwa (Metalplast). W zakładach tych stosowano różne technologie. Wykorzystanym materiałem do badań było 100 zębów oraz płyny ustrojowe (ślina, mocz i krew) pobierane od pracowników w czasie badań okresowych. W zebranym materiale, tam gdzie to było możliwe, określono poziom następujących pierwiastków: wapnia, magnezu, fluoru, fosforu w postaci fosforanów, potasu, sodu, żelaza, cynku, miedzi, kadmu i ołowiu. Okazało się, że rodzaj produkcji przemysłowej w poszczególnych zakładach miał wpływ na zawartość oznaczonych pierwiastków w zębach i płynach ustrojowych. W zębach różnice istotne statystycznie dotyczyły zawartości magnezu, fosforanów, cynku, sodu i potasu. W płynach ustrojowych wykazano różnice istotne statystycznie dla wapnia (krew i mocz), magnezu (krew, mocz, ślina), cynku (krew, mocz, ślina), żelaza, ołowiu i miedzi (mocz).

H a s ł a : toksykologia przemysłowa – monitoring – makropierwiastki – mikropierwiastki – zęby – płyny ustrojowe.

Powrót
do góry