Menu boczne

Treść strony

12.

IZABELA GRZYWACZ


OCENA PRZYDATNOŚCI WSKAŹNIKA IOTN W OKREŚLANIU POTRZEB
LECZNICZYCH I WSKAZAŃ DO LECZENIA ORTODONTYCZNEGO

Katedra i Zakład Ortodoncji Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie,
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Pietrzyk

Streszczenie
Celem pracy była ocena przydatności wskaźnika ortodontycznych potrzeb leczniczych (IOTN) w badaniach epidemiologicznych do szacowania potrzeb leczniczych populacji, jak również w określaniu indywidualnych wskazań do leczenia ortodontycznego, z uwzględnieniem obiektywnej potrzeby leczenia oraz zapotrzebowania na leczenie. Pracę oparto na badaniu ankietowym i badaniu klinicznym z zastosowaniem wskaźnika IOTN w grupie 264 dzieci szkolnych w wieku 12 lat oraz na porównaniu kryteriów wskaźnika z oceną subiektywną dokonaną przez 6 lekarzy ortodontów. Uzyskano prawidłowość rozkładu stopni skali AC w zależności od zapotrzebowania świadczącą o potrzebie przesunięcia granic kategorii potrzeb leczniczych tej składowej w celu możliwości identyfikacji za jej pomocą osób o dużej subiektywnej potrzebie leczenia oraz umiarkowaną zgodność kryteriów wskaźnika z opinią lekarzy i tendencję do kwalifikowania przez nich do leczenia przypadków, w których nie stwierdzono takiej potrzeby w świetle wytycznych IOTN. Na tej podstawie dokonano stosownych modyfikacji obu składowych wskaźnika IOTN.


H a s ł a : wskaźnik IOTN – norma zgryzowa – estetyka uzębienia – potrzeba leczenia ortodontycznego – wskazania do leczenia ortodontycznego.

Powrót
do góry