Menu boczne

Treść strony

13.

DARIUSZ JABŁOŃSKI


PORÓWNANIE PRZYDATNOŚCI REHABILITACJI PROTETYCZNEJ
ZA POMOCĄ PROTEZ RUCHOMYCH I STAŁYCH NA WSZCZEPACH
ŚRÓDKOSTNYCH

Prywatna praktyka specjalistyczna, Szczecin

Streszczenie
Na podstawie badania radiologicznego i klinicznego oceniono wczesne i odległe objawy zaniku kości. Stwierdzono mniejsze zaniki przy wszczepach śrubowych, a większe przy blaszkowych. Do mniejszego zaniku kości przyczyniło się wykonanie uzupełnienia protetycznego stałego (a nie ruchomego). Większa liczba wykorzystanych wszczepów przeciwdziała szybkiemu zanikowi kości. Najlepszymi miejscami biorczymi dla wszczepów okazały się okolice przedtrzonowcowa w szczęce i między otworami bródkowymi w żuchwie.

H a s ł a : wszczepy śródkostne – rehabilitacja protetyczna – zanik kości.

Powrót
do góry