Menu boczne

Treść strony

6.

JERZY SIEŃKO

OCENA WPŁYWU WYBRANYCH CZYNNIKÓW IMMUNOLOGICZNYCH
I NIEIMMUNOLOGICZNYCH NA WCZESNĄ I ODLEGŁĄ FUNKCJĘ
PRZESZCZEPIONEJ NERKI


Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: dr hab. n. med. Marek Ostrowski

Streszczenie
Transplantacja narządów to w chwili obecnej rutynowa terapia wielu nieuleczalnych chorób. Niniejsza praca jest próbą odpowiedzi na trzy pytania: Które z analizowanych czynników wpływają na wczesne podjęcie czynności przez przeszczepioną nerkę? Które z analizowanych czynników wpływają na czas przeżycia przeszczepu? W jaki sposób czas funkcjonowania przeszczepu wpływa na czas przeżycia biorcy? Analizie poddano 442 pacjentów po przeszczepieniach nerek wykonanych w latach 1990–1995 w ośrodku szczecińskim. Badano następujące parametry: wiek dawcy i biorcy w latach, płeć dawcy i biorcy, przyczyny doprowadzające do niewydolności nerek biorcy, przyczynę śmierci mózgowej dawcy, zgodność w układzie antygenów HLA dawcy i biorcy, grupy krwi dawcy i biorcy, zgodność przy przeszczepieniu w układach grupowych AB0 i Rh, czas niedokrwienia zimnego i ciepłego w minutach, czas dializoterapii przed przeszczepem w miesiącach, maksymalny poziom PRA, obecność w surowicy biorcy antygenu HBs oraz przeciwciał anty-HCV i anty-CMV. Po przeprowadzeniu wieloczynnikowej analizy statystycznej uzyskanych wyników wyciągnięto następujące wnioski: 1. W celu zwiększenia szansy podjęcia funkcji przez przeszczepioną nerkę należy: przeszczepiać nerki od możliwie młodych dawców; minimalizować czas niedokrwienia zimnego; dobierać dawców zgodnych (równoimiennych) z biorcą w obrębie układu grupowego AB0; w miarę możliwości biorcy Rh- przeszczepiać nerkę dawcy Rh+. 2. Dłuższemu funkcjonowaniu przeszczepu sprzyja: krótki czas niedokrwienia ciepłego; dobór zgodny (równoimienny) w układzie grupowym AB0; maksymalnie zgodny dobór w układzie antygenów HLA; unikanie wcześniejszej immunizacji (niskie PRA). 3. Dłuższy czas funkcjonowania przeszczepu wydłuża czas przeżycia biorcy.

H a s ł a : transplantacja nerek – dawca – biorca – HLA – czas niedokrwienia ciepłego i zimnego – czas dializoterapii – czas funkcjonowania przeszczepu.

Powrót
do góry