Menu boczne

Treść strony

2004, 50, 2 - Spis treści

PRACE ORYGINALNE

 1. Dorota Słowik-Żyłka
  Skuteczność leczenia nerkozastępczego w redukcji stresu karbonylowego u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek
 2. Joanna Jabłońska
  Odległe następstwa glikokortykoterapii w leczeniu zespołu nerczycowego
 3. Michał Machoy
  Identyfikacja predyktorów szybkiej progresji nieskuteczności leków doustnych oraz ocena praktyki klinicznej w zakresie kwalifikacji do insulinoterapii chorych na cukrzycę typu 2 leczonych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
 4. Aniela Strzelecka-Lichota
  Ocena funkcji nerek u osób leczonych w dzieciństwie z powodu zespołu nerczycowego w przebiegu kłębuszkowego zapalenia nerek ze zmianami minimalnymi
 5. Damian Czepita, Wojciech Gosławski, Artur Mojsa
  Wady refrakcji u uczniów przebywających w pokojach oświetlonych lampami żarowymi lub fluorescencyjnymi
 6. Katarzyna Homa
  Akceptowalność przesiewowych badań kolonoskopowych w profilaktyce raka jelita grubego
 7. Anna Hajduk
  Poszukiwanie zależności psychobiologicznych wzorców zaburzeń lękowych
 8. Bożena Mroczek
  Poszanowanie praw dziecka hospitalizowanego
 9. Tadeusz Krzyszkowski, Marek Betlej, Ryszard Czepko
  Bezobjawowa nawrotowa cysta enterogenna piersiowego odcinka rdzenia kręgowego. Opis przypadku
 10. Violetta Dziedziejko
  Rozdział, identyfikacja i porównanie właściwości izoenzymów fosfatazy zasadowej u szczurów z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) i innych metod analitycznych
 11. Marzena Staniszewska
  Wpływ powietrznej ekspozycji hiperbarycznej na stężenie malonylodialdehydu i wybrane wskaźniki systemu antyoksydacyjnego we krwi szczura
 12. Małgorzata Świder-Al-Amawi
  Regulacja steroidogenezy w komórkach nabłonkowych najądrza szczura
 13. Sylwia Słuczanowska-Głąbowska
  Wpływ polekowej hiperprolaktynemii na morfologię i funkcję komórek z receptorem androgenowym w jądrze, najądrzu i prostacie szczura
 14. Katarzyna Król
  Mechanizmy tlenowe i antyoksydacyjne w patogenezie zapaleń przyzębia
 15. Renata Kozak
  Stan zdrowia zębów i przyzębia oraz potrzeby lecznicze dzieci upośledzonych umysłowo przebywających w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych województwa zachodniopomorskiego
Powrót
do góry