Menu boczne

Treść strony

L/2/12.

MAŁGORZATA ŚWIDER-AL-AMAWI

REGULACJA STEROIDOGENEZY W KOMÓRKACH NABŁONKOWYCH
NAJĄDRZA SZCZURA

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: dr hab. n. med. Barbara Wiszniewska

Streszczenie
Komórki nabłonkowe najądrza szczura in vitro wykazują cechy komórek steroidogennych. Uwalniają do medium hodowlanego androgeny, które aromatyzowane są przez te komórki na skutek aktywności aromatazy cytochromu P450 do 17β-estradiolu. Celem badań było ustalenie, czy komórki nabłonkowe najądrza szczura zdolne są do odpowiedzi na stymulację LH/hCG i czy gonadotropina ta reguluje steroidogenezę najądrzową. Badania przeprowadzono na hodowlach komórek nabłonkowych najądrza szczura hodowanych w pożywce z lub bez DHT oraz bez DHT z dodatkiem hCG. Na podstawie niniejszych badań stwierdzono, że komórki nabłonkowe najądrza szczura wykazują ekspresję receptorów LH/hCG. Po stymulacji hCG odpowiadają zmianami morfologicznymi, typowymi dla działania tej gonadotropiny, a także wzrostem stężenia uwalnianego 17β-estradiolu.

H a s ł a : najądrze - steroidogeneza - ludzka gonadotropina kosmówkowa.

Powrót
do góry