Menu boczne

Treść strony

L/2/15.

RENATA KOZAK

STAN ZDROWIA ZĘBÓW I PRZYZĘBIA ORAZ POTRZEBY LECZNICZE DZIECI
UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO PRZEBYWAJĄCYCH
W SPECJALNYCH OŚRODKACH SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Zakład Stomatologii Zachowawczej Katedry Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: dr. hab. n. med. Jadwiga Buczkowska-Radlińska

Streszczenie
Celem pracy było określenie, czy upośledzenie umysłowe i brak opieki rodziców wpływa w sposób istotny na stan zdrowia jamy ustnej oraz określenie potrzeb leczniczych i profilaktycznych dzieci upośledzonych umysłowo przebywających w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Badaniem objęto 356 dzieci w wieku 11–13 lat i 14–16 lat. W obu przedziałach wiekowych badano dzieci upośledzone umysłowo, dzieci zdrowe z domów dziecka i dzieci zdrowe mieszkające z rodzicami. Przedmiotem badania były zęby, przyzębie oraz higiena jamy ustnej. U dzieci upośledzonych umysłowo stwierdzono gorszy stan zębów, przyzębia oraz higieny jamy ustnej w porównaniu do dzieci zdrowych. Zaobserwowano również zaniedbania w zakresie profilaktyki stomatologicznej w tej grupie dzieci.

H a s ł a : dzieci upośledzone umysłowo – badania epidemiologiczne – wskaźniki próchnicy – higiena jamy ustnej – stan przyzębia. 

Powrót
do góry