Menu boczne

Treść strony

L/2/6.

KATARZYNA HOMA

AKCEPTOWALNOŚĆ PRZESIEWOWYCH BADAŃ KOLONOSKOPOWYCH
W PROFILAKTYCE RAKA JELITA GRUBEGO

Studium Doktoranckie
Klinika Gastroenterologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marlicz

Streszczenie
Rak jelita grubego jest jedynym nowotworem przewodu pokarmowego spełniającym jasno kryteria choroby nadającej się do badań przesiewowych. W oparciu o wyniki wyciągnięto następujące wnioski: najczęstszą przyczyną badania jest profilaktyka, a najczęstszą przyczyną odmowy badania jest lęk przed bólem. Najskuteczniejszym źródłem informacji o badaniach są media. Osoby poddające się badaniom przesiewowym wykrywającym inne nowotwory znacznie częściej przystępują do kolonoskopii przesiewowej. Przydatność programu była oceniona wysoko. U co piątego badanego wykryto polipy gruczolakowe. Rektosigmoidoskopia byłaby niewystarczającym badaniem profilaktycznym u 1/5 badanych.

H a s ł a : akceptowalność – kolonoskopia – badania przesiewowe – rak jelita grubego.

Powrót
do góry