Menu boczne

Treść strony

L/2/7.

ANNA HAJDUK

POSZUKIWANIE ZALEŻNOŚCI PSYCHOBIOLOGICZNYCH WZORCÓW
ZABURZEŃ LĘKOWYCH

Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
ul. Broniewskiego 26, 71-460 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jan Horodnicki

Streszczenie
Celem podjęcia obecnego badania było poszukiwanie związków między typami osobowości, występowaniem zaburzeń lękowych oraz próbą wykrycia określonych mutacji w genach, które mogą mieć wpływ na ich występowanie. Oceniono związki pomiędzy zbadanymi trzema polimorfizmami genów COMT, MAO-A, 5-HTT-LPR, temperamentem i charakterem. Nadto podjęto próbę powiązania badanych polimorfizmów z innymi cechami psychobiologicznymi, jak lęk i depresyjność. W wyniku badań wyodrębniono mutacje genów, które predysponują do wystąpienia lęku uogólnionego, fobii izolowanej oraz agorafobii. Stwierdzono istnienie wariantów genów determinujących cechy temperamentu typowe dla osób z zaburzeniami lękowymi, a także wysoki poziom depresyjności u pacjentów z zaburzeniami lękowymi.

H a s ł a : lęk – polimorfizm genów – cechy osobowości – temperament. 

Powrót
do góry