Menu boczne

Treść strony

L/2/9.

TADEUSZ KRZYSZKOWSKI, MAREK BETLEJ, RYSZARD CZEPKO

BEZOBJAWOWA NAWROTOWA CYSTA ENTEROGENNA PIERSIOWEGO
ODCINKA RDZENIA KRĘGOWEGO. OPIS PRZYPADKU

Klinika Neurochirurgii Instytutu Neurologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Botaniczna 3, 31-503 Kraków
Kierownik: dr hab. n. med. Ryszard Czepko

Streszczenie
Przedstawiamy przypadek chorego z wrodzoną wewnątrzrdzeniową cystą enterogenną zlokalizowaną w górnej części piersiowego odcinka kręgosłupa. Chory był leczony operacyjnie. W opisanym przypadku anatomiczne położenie cysty enterogennej uniemożliwiało jej całkowite usunięcie. Po operacji stan neurologiczny chorego poprawił się, co pozwoliło na wypisanie go do domu. Po 10 latach od operacji pacjent nadal prowadzi aktywny tryb życia. Wznowa cysty pozostaje bezobjawowa.

H a s ł a : cysta wrodzona – cysta enterogenna – cysta śródrdzeniowa.

Powrót
do góry