Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2004; 50, Suppl. 1, 100-103

HELENA ZAKRZEWSKA, MARIA BRZEZIŃSKA*, WIESŁAWA OROWICZ*, DOROTA SAMUJŁO**, ANETA WÓJCIK*, ALINA KOLANUS*

CONTENT OF FLUORIDE IN HAIR AND HOOFS OF WILD BOARS
AND DEER FROM WESTERN POMERANIA AS A BIOINDICATOR
OF ENVIRONMENTAL POLLUTION

Katedra Biochemii Akademii Rolniczej w Szczecinie,
ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. Janina Nowak
* Zakład Fizjologii Zwierząt Katedry Fizjologii Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego
al. Piastów 40b, 71-691 Szczecin
Kierownik: dr hab. Maria Brzezińska prof. US
** Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek

Summary
The aim of this study was to assess the fluoride content in hair and hoofs of wild boars and deer from Western Pomerania (Poland). Fluoride content was determined with the Orion 96-09 fluoroselective electrode. The highest content of fluoride (13.39 µg/g d.m.) was found in hair of wild boars from the city of Stargard Szczeciński. The lowest fluoride content was in the control group of boars from the city of Pyrzyce (8.41 µg/g d.m.) and Myślibórz (6.11 µg/g d.m.). It was concluded that biomonitoring of fluoride accumulation in hair and hoofs may be useful for the assessment of environmental pollution with fluorine compounds.

K e y w o r d s: environmental contamination – fluoride – hair – hoof – wild boars – deer.

Powrót
do góry