Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2004; 50, Suppl. 1, 14-18

EWA BIRKNER, EWA GRUCKA-MAMCZAR, SŁAWOMIR KASPERCZYK, ALEKSANDRA KASPERCZYK, JOLANTA ZALEJSKA-FIOLKA, BEATA BIRKNER, BEATA PIECZYRAK*

EFFECT OF SODIUM FLUORIDE ON THE ACTIVITY OF SORBITOL
DEHYDROGENASE IN PLASMA AND LIVER OF RABBITS WITH EXPERIMENTAL
ATHEROSCLEROSIS

Zakład Biochemii Ogólnej Katedry Biochemii w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze
Kierownik: dr hab. n. med. Ewa Birkner
* Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego nr 5
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Kierownik: dr n. przyr. Grzegorz Ziółkowski

Summary
This study was done in rabbits placed on a lowcholesterol (0.5 g%) and high-cholesterol (2.0 g%) diet to induce experimental atherosclerosis. The intake of fluorine in the form of NaF in water was 3 mg F–/kg b.w./24 h. The activity of sorbitol dehydrogenase (SDH) was increased in plasma and decreased in the liver of rabbits on the high-cholesterol diet and in animals simultaneously exposed to NaF in water. Two months of the low-cholesterol diet produced an increase in SDH activity in plasma as a direct consequence of exposure to fluoride in the diet and presumably caused by accumulation of fluoride in the liver.

K e y w o r d s: sodium fluoride – sorbitol dehydrogenase – atherosclerosis.

Powrót
do góry