Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2004; 50, Suppl. 1, 36-41

EWA GRUCKA-MAMCZAR, EWA BIRKNER, BARBARA STAWIARSKA-PIĘTA*, HANNA DULIBAN, RENATA POLANIAK, DARIUSZ CHLUBEK**, DOROTA SAMUJŁO**, ALICJA CEGŁOWSKA***

ACTIVITIES OF SOME ENZYMES AND CONCENTRATION OF AMMONIA
IN SERUM OF RATS WITH FLUORIDE HYPERGLYCEMIA

Zakład Biochemii Ogólnej Katedry Biochemii w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze
Kierownik: dr hab. n. med. Ewa Birkner
* Katedra i Zakład Patologii Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
ul. Ostrogórska 30, 41-200 Sosnowiec
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Szaflarska-Stojko
** Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek
*** Katedra i Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki nr 5 w Sosnowcu
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gonciarz

Summary
The study was done in 30 one-month-old Wistar FL rats divided into one control and two study groups of ten animals each. Hyperglycemia was induced with sodium fluoride in water at a concentration of 50 or 100 mg/L during four months. Control animals received distilled water. We observed significantly (p < 0.05) reduced activities of aspartate aminotransferase (by 22.8%) and malic dehydrogenase (by 10.9%) in the group exposed to 100 mg F–/L. No pathological changes were revealed in the pancreas of exposed animals.

K e y w o r d s: rats – sodium fluoride – pancreas – hyperglycemia – serum – aspartate aminotransferase – alanine aminotransferase – malate dehydrogenase – amylase – ammonia.

Powrót
do góry