Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2004; 50, Suppl. 1, 69-72

ZENONA KUSA, JOLANTA SOCHACKA, WŁADYSŁAW WARDAS, KATARZYNA PAWŁOWSKA-GÓRAL

EFFECT OF ACCUMULATING FLUORINE AND SULPHUR COMPOUNDS ON THE
CONTENT OF CHLOROPHYLL IN PINE NEEDLES (PINUS SYLVESTRIS L.) FROM
SOME AREAS OF SOUTHERN POLAND IN 2001–2003

Katedra Chemii Ogólnej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
ul. Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec
Kierownik: prof. dr hab. n. tech. Władysław Wardas

Summary
Concentrations of F–, S and chlorophyll in needles of pines growing near metallurgical works and power plants were determined. A statistically significant positive correlation between F– (in the range of 4.32 to 21.98 µg F–/g d.m.) and chlorophyll and a negative correlation between S (in the range of 1094 to 2150 µg S/g d.m.) and chlorophyll was found. This result suggests an antagonistic interaction between F- and S in pine needles.

K e y w o r d s: industrial pollution – fluoride – sulfur – chlorophyll – needles of pine.

Powrót
do góry