Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2004; 50, Suppl. 1, 83-87

KRYSTYNA OPALKO, KATARZYNA MRÓZ-ŻURAWSKA, JERZY PIOTR SZUMIŁOWICZ, DANUTA WÓJTOWICZ, DARIUSZ CHLUBEK*, IWONA NOCEŃ*, ZBIGNIEW SZYCH**

CONTENT OF FLUORIDE, CALCIUM AND MAGNESIUM IN SUPERFICIAL LAYER
OF ENAMEL FROM TEETH WITH VITAL AND NECROTIC PULP

Zakład Propedeutyki Stomatologii oraz Pracownia Fizykodiagnostyki i Fizykoterapii Stomatologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Krystyna Opalko
* Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek
** Zakład Higieny i Epidemiologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: dr hab. n. med. Alicja Walczak prof. PAM

Summary
This work was designed to determine the content of fluorides, calcium, and magnesium in the superficial layer of enamel of adult teeth. The study group consisted of 25 patients, aged 18 to 35 years, appearing for dental treatment. Two microsamples of the superficial layer of enamel were collected from each patient with the acid biopsy technique. Samples were obtained from pulpectomized teeth treated endodontically and from teeth with necrotic pulp qualifying for endodontic treatment. Control samples were obtained from homonymous, caries-free teeth with vital pulp. The results of biochemical tests in the study group were compared with control teeth.

K e y w o r d s: pulpless teeth – enamel biopsy – fluoride – calcium – magnesium.

Powrót
do góry