Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2004; 50, Suppl. 1, 33-35

KATARZYNA GROCHOLEWICZ, JOLANTA NOWAKOWSKA-SOCHA, KATARZYNA KRÓL, IWONA NOCEŃ*, HALINA RULKOWSKA**

WPŁYW 10–15% NADTLENKU KARBAMIDU NA STĘŻENIE FLUORKÓW
W SZKLIWIE WYBIELANYCH ZĘBÓW ŻYWYCH

Zakład Stomatologii Ogólnej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Weyna
* Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek
** Zakład Informatyki i Biocybernetyki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin
Kierownik: dr inż. Jerzy Pastusiak

Streszczenie
Celem badania była ocena stężenia fluorków w ludzkim szkliwie przed i po wybielaniu za pomocą 10–15% nadtlenku karbamidu oraz po naniesieniu lakieru fluorkowego. Mikropróbki szkliwa uzyskiwano przy użyciu biopsji kwasowej oraz mierzono zawartość fluorków w warstwie powierzchniowej i podpowierzchniowej. Nie stwierdzono istotnej różnicy w stężeniu fluorków w żadnej z warstw szkliwa przed i po wybielaniu, a także po naniesieniu lakieru. Wybielanie za pomocą 10–15% nadtlenku karbamidu nie ma wpływu na stężenie fluorków w szkliwie.

H a s ł a: wybielanie zębów – nadtlenek karbamidu – szkliwo – fluorki.

Powrót
do góry