Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2004; 50, Suppl. 1, 42-46

IZABELA GUTOWSKA, ZYGMUNT MACHOY, BOGUSŁAW MACHALIŃSKI*, DARIUSZ CHLUBEK

OCENA WARUNKÓW BYTOWANIA ZWIERZYNY PŁOWEJ Z POMORZA
ZACHODNIEGO I ZIEMI LUBUSKIEJ NA PODSTAWIE ZAWARTOŚCI
FLUORKÓW, WAPNIA I MAGNEZU W ŻUCHWACH.
I. ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY ZAWARTOŚCIAMI PIERWIASTKÓW
W ŻUCHWACH ZWIERZĄT

Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek
* Zakład Patologii Ogólnej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: dr hab. n. med. Bogusław Machaliński

Streszczenie
Obszar południowo-zachodniej Polski jest bardziej narażony na przemysłowe emisje fluoru niż tereny wschodnie i północne. Fluorki gromadzą się w twardych tkankach ludzi i zwierząt. W niniejszej pracy zbadano zależności pomiędzy zawartościami fluorków, wapnia i magnezu w żuchwach (szczękach dolnych) zwierzyny płowej z dwóch województw: zachodniopomorskiego i lubuskiego. Zawartość fluorków w żuchwach zwierzyny płowej w Lubuskiem była istotnie większa niż w Zachodniopomorskiem. Warunki bytowania zwierząt na obszarze województwa zachodniopomorskiego są bardziej sprzyjające niż w Lubuskiem. Nadmierna zawartość fluorków w kości może zaburzać jej mineralizację, co prowadzi do znacznej utraty odporności mechanicznej pomimo rosnącej masy kostnej.

H a s ł a: fluor – wapń – magnez – zwierzyna płowa – żuchwa.

Powrót
do góry