Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2004; 50, Suppl. 1, 58-61

URSZULA KACZMAREK

WARTOŚCI pH I STĘŻENIA FLUORKÓW W WYBRANYCH HERBATACH

Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu
ul. Kuźnicza 43/45, 50-138 Wrocław
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek

Streszczenie
Badanie przeprowadzono celem określenia pH i poziomu fluorków w niektórych markach herbaty sprzedawanych w supermarketach oraz oceny wartości herbaty jako źródła fluoru w diecie. Ocenie poddano 36 marek i rodzajów herbaty w woreczkach. Podczas przygotowywania herbaty woreczek z herbatą (1,5–2 g) zalewano 200 mL wrzącej, dejonizowanej wody na 3 minuty. pH oznaczano pehametrem, zaś zawartość fluorków za pomocą elektrody jonoselektywnej (Orion 9609). Wartość pH w wyciągach herbat wynosiła od 3,85 do 6,45 (średnio 5,24), zaś stężenie fluorków od 0,12 ppm do 8,33 ppm (średnio 1,32 ppm). Indywidualny pobór fluorków oszacowano na 0,66 mg z 500 mL herbaty. Wyniki potwierdzają, że regularne spożywanie herbaty stanowi istotne źródło fluoru w diecie.

H a s ł a: herbata – pH – fluorki.

Powrót
do góry