Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2004; 50, Suppl. 1, 65-68

PIOTR KOSIOR, URSZULA KACZMAREK*

WPŁYW PARAMETRÓW ŚRODOWISKA NA UWALNIANIE JONÓW FLUORKOWYCH
Z WYBRANYCH MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH – BADANIA IN VITRO

Zakład Propedeutyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu
ul. Kuźnicza 43/45, 50-138 Wrocław
Kierownik: dr n. med. Mirosława Kasiak
* Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu
ul. Kuźnicza 43/45, 50-138 Wrocław
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek

Streszczenie
Celem badania była ocena wpływu jonów wapnia i pH na uwalnianie fluorków z niektórych materiałów stomatologicznych. Badaniem in vitro objęto żywicę kompozytową (Te-Econom), lak (Conseal F) i kompomer (Freedom). Próbki materiałów umieszczono na okres 7 dni w środowisku sztucznej śliny z dodatkiem lub bez jonów wapnia, o pH w zakresie od 4,5 do 7,5. Uwalnianie fluorków z materiałów badanych mierzono za pomocą elektrody jonoselektywnej (Orion). Wyniki ujawniają różny wpływ stężenia wapnia i pH na uwalnianie jonów fluorkowych. Najwyższe skumulowane uwalnianie fluorków zaobserwowano w przypadku Freedom, zaś najniższe w przypadku Te-Econom. Dodanie jonów wapnia do środowiska zmniejszyło uwalnianie jonów fluorkowych.

H a s ł a: materiały stomatologiczne – uwalnianie fluorków – badania in vitro.

Powrót
do góry