Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2004; 50, Suppl. 1, 69-72

ZENONA KUSA, JOLANTA SOCHACKA, WŁADYSŁAW WARDAS, KATARZYNA PAWŁOWSKA-GÓRAL

OCENA WPŁYWU KUMULACJI ZWIĄZKÓW FLUORU I SIARKI NA ZAWARTOŚĆ
CHLOROFILU W IGŁACH SOSNY POSPOLITEJ (PINUS SYLVESTRIS L.)
POCHODZĄCEJ Z WYBRANYCH TERENÓW POLSKI POŁUDNIOWEJ
W LATACH 2001–2003

Katedra Chemii Ogólnej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
ul. Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec
Kierownik: prof. dr hab. n. tech. Władysław Wardas

Streszczenie
Zmierzono stężenia F–, S i chlorofilu w igłach sosen rosnących w pobliżu zakładów metalurgicznych i elektrowni. Stwierdzono statystycznie istotną korelację dodatnią między F– (w zakresie od 4,32 do 21,98 µg F–/g s.m.) i chlorofilem, jak również korelację ujemną między S (w zakresie od 1094 do 2150 µg S/g s.m.) i chlorofilem w próbkach igieł. Wynik ten wskazuje na oddziaływanie antagonistyczne między F– i S w igłach sosnowych.

H a s ł a: zanieczyszczenia przemysłowe – fluorki – siarka – chlorofil – igły sosny zwyczajnej.

Powrót
do góry