Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2004; 50, Suppl. 1, 7

KOICHI KONO

WPROWADZENIE DO XI SYMPOZJUM FLUOROWEGO W SZCZECINIE

President of the International Society for Fluoride Research
Department of Hygiene and Public Health, Osaka Medical College, Takatsuki, Osaka, Japan

W imieniu władz Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Fluorem (ISFR) pragnę wyrazić moją serdeczną wdzięczność Panu Profesorowi Zygmuntowi Machoyowi i Jego współpracownikom za zorganizowanie XI Ogólnopolskiego Sympozjum Fluorowego, które odbędzie się w Szczecinie w październiku 2004 roku. Czuję się zaszczycony, mogąc napisać wprowadzenie i mam przyjemność złożenia gratulacji z tej okazji. Podczas Sympozjum wielu naukowców będzie miało sposobność do wymiany doświadczeń i zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie badań nad fluorem. Postępy na tym polu naukowym dokonują się przy udziale wielu dyscyplin od chemii, biochemii i fizjologii poczynając, a kończąc na zdrowiu publicznym i epidemiologii. Nie ulega wątpliwości, iż pogłębiająca się wiedza na temat występowania, wykrywania i biologicznych efektów działania fluoru może przyczynić się do poprawy zdrowia populacji ludzkich i zrozumienia roli tego pierwiastka w biochemii i fizjologii człowieka, a w szerszym znaczeniu – w środowisku naszego życia. Mam nadzieję, że Sympozjum przyniesie korzyści wszystkim jego polskim uczestnikom. Oczekuję wartościowych prezentacji i aktywnej dyskusji na tematy związane z fluorem.

Powrót
do góry