Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2004; 50, Suppl. 1, 83-87

KRYSTYNA OPALKO, KATARZYNA MRÓZ-ŻURAWSKA, JERZY PIOTR SZUMIŁOWICZ, DANUTA WÓJTOWICZ, DARIUSZ CHLUBEK*, IWONA NOCEŃ*, ZBIGNIEW SZYCH**

PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI FLUORKÓW, WAPNIA I MAGNEZU
W POWIERZCHNIOWEJ WARSTWIE SZKLIWA ZĘBÓW Z ŻYWĄ
I MARTWĄ MIAZGĄ

Zakład Propedeutyki Stomatologii oraz Pracownia Fizykodiagnostyki i Fizykoterapii Stomatologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie,
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Krystyna Opalko
* Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek
** Zakład Higieny i Epidemiologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: dr hab. n. med. Alicja Walczak prof. PAM

Streszczenie
Niniejsza praca dotyczy badania zawartości fluorków, wapnia i magnezu w powierzchniowej warstwie szkliwa zębów osób dorosłych. Badaniem objęto grupę 25 pacjentów w wieku od 18 do 35 lat, zgłaszających się do gabinetu w celu przeprowadzenia leczenia stomatologicznego. U każdego z pacjentów pobrano dwie mikropróby z powierzchniowej warstwy szkliwa metodą biopsji kwasowej. Materiał badawczy pobrano z zębów bezmiazgowych przeleczonych endodontycznie oraz z zębów z martwą lub obumierającą miazgą ze wskazaniami do leczenia endodontycznego. Materiał kontrolny stanowiły zęby jednoimienne u tego samego pacjenta, z żywą miazgą, bez próchnicy. Po analizie biochemicznej otrzymane wartości były porównane do wartości uzyskanych w zębach kontrolnych.

H a s ł a: zęby martwe – biopsja szkliwa – fluorki – wapń – magnez.

Powrót
do góry