Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2004; 50, Suppl. 1, 88-90

KATARZYNA PAWŁOWSKA-GÓRAL, ADAM KAŁAMARZ*, ZENONA KUSA, MARIA WARDAS**

SKUTKI DZIAŁANIA FLUORKU SODU W OBECNOŚCI WITAMINY C
NA IZOLOWANE HEPATOCYTY SZCZURÓW

Katedra i Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
ul. Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec
Kierownik: prof. dr hab. n. tech. Władysław Wardas
* Apteka, ul. Katowicka 75, 41-400 Mysłowice
** Katedra i Zakład Żywności i Żywienia Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
ul. Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Wardas

Streszczenie
Fizjologicznie, pro-utleniacze istnieją w równowadze dynamicznej z czynnikami o właściwościach przeciwutleniających, razem tworząc zintegrowany układ ochrony przed utlenianiem w organizmie. Wyznaczenie ogólnego statusu antyoksydacyjnego (TAS) w materiale biologicznym pozwala ocenić wpływ różnych czynników na właściwości przeciwutleniające organizmu. Badanie podjęto, aby ocenić wpływ fluorku sodu i kwasu askorbinowego na TAS. Otrzymane wyniki wskazują, że fluorki zmniejszają TAS, prawdopodobnie przez stymulowanie reakcji wolnorodnikowych.

H a s ł a: jony fluorkowe – kwas askorbinowy – potencjał antyoksydacyjny – hepatocyty.

Powrót
do góry