Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2004; 50, Suppl. 1, 94-99

WIESŁAW SALICKI, ELŻBIETA KALISIŃSKA

FLUOR I WAPŃ W KOŚCIACH GRZYWACZA (COLUMBA PALUMBUS)

Katedra Zoologii Akademii Rolniczej w Szczecinie
ul. Doktora Judyma 20, 71-466 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. biol. Elżbieta Kalisińska

Streszczenie
Uzyskano w sumie 90 grzywaczy upolowanych w sierpniu i wrześniu 2002 r. przez myśliwych na zachód od Szczecina. Ptaki podzielono na następujące 4 grupy według wieku i płci: młode samce, młode samice, dorosłe samce, dorosłe samice. Oceniono zawartość suchej masy, popiołu, wapnia i fluoru w kościach stępo-śródstopia. Nie stwierdzono różnic międzygrupowych co do odsetka suchej masy i zawartości popiołu. Nie wykryto korelacji między zawartością fluoru i wapnia a suchą masą czy popiołem. Ujawniono istotne różnice w zawartości fluoru i wapnia w popiele kostnym między młodymi i dorosłymi ptakami niezależnie od płci, przy czym oba pierwiastki występowały w większych ilościach u dorosłych ptaków. Ponadto stwierdzono różnice między samicami i samcami, wyrażające się większą zawartością fluoru w suchej masie kostnej. Dorosłe ptaki, niezależnie od płci, wykazywały większą zawartość fluoru niż ptaki młode. Istotną korelację pomiędzy zawartością fluoru i wapnia stwierdzono tylko u ptaków dorosłych. Korelacja pomiędzy procentową zawartością wapnia i popiołu w suchej masie kostnej była wysoce istotna (r = 0,95; p < 0,0001). Obecne badanie potwierdza spostrzeżenia innych autorów o rosnącej wraz z wiekiem zawartości fluoru u ptaków i ogólny brak wyraźnego związku pomiędzy zawartością fluoru w kości a płcią poza sezonem rozrodczym. Na podstawie obecnego badania i dostępnego piśmiennictwa można stwierdzić, że kości roślinożernych ptaków, takich jak gołębie i gęsi, są bardziej miarodajne w ocenie zanieczyszczenia środowiska fluorem niż kości ptaków o diecie mieszanej, mięsożernych i padlinożernych. Z uwagi na znaczną zmienność u ptaków, badania porównawcze należy prowadzić na kościach analogicznych.

H a s ł a: fluor – wapń – kości – ptaki – grzywacz.

Powrót
do góry