Menu boczne

Treść strony

2005, 51, 1 Spis treści LI/1

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA – prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kojder

Przemówienie Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej na Inaugurację Roku Akademickiego 2004/2005 – prof. dr hab. n. med. Wenancjusz Domagała

PRACE ORYGINALNE 

 1. Tariq Al-Amawi
  Analiza porównawcza czynników prognostycznych przeżyć chorych operowanych radykalnie z powodu raka odbytnicy w stadium zaawansowania klinicznego T2 i T3
 2. Leszek M. Sagan, Marek B. Lickendorf
  Znaczenie stabilizacji szyjnej tylnej kręgosłupa w przypadkach nieskutecznej stabilizacji przedniej
 3. Damian Czepita
  Współczesne możliwości oraz perspektywy w leczeniu jaskry
 4. Damian Czepita, Wojciech Gosławski, Artur Mojsa
  Występowanie wad refrakcji u uczniów, którzy do drugiego roku życia przebywali w świetle emitowanym przez lampy żarowe lub fluorescencyjne
 5. Ewa Tomasik, Damian Czepita, Maria Żejmo, Florian Czerwiński
  Rozwój gałki ocznej i oczodołu człowieka w życiu płodowym
 6. Iwona Krawczyk-Sulisz
  Radioizotopowa ocena wentylacji i perfuzji po późnej dekortykacji płuca z powodu przewlekłego ropniaka
 7. Marcin Tutak
  Wybrane parametry śliny mieszanej w rozpoznawaniu wegetatywnej neuropatii cukrzycowej
 8. Monika Góra
  Badanie skuteczności wszczepów hydroksyapatytowych w leczeniu zniszczeń wyrostka zębodołowego w obrębie zębów leczonych metodą hemisekcji
 9. Piotr Szumin
  Zastosowanie tomografii spiralnej poprzecznej aparatu Cranex–Tome w diagnostyce stawu skroniowo-żuchwowego i implantologii
 10. Marzena Bandura, Krystyna Opalko
  Zawartość fluorków i magnezu w zębach stałych u dzieci i młodzieży z konstytucjonalnie wolnym przebiegiem wzrastania i rozwoju
 11. Magdalena Sroczyk, Franciszek. Bienia, Krystyna Opalko, Michał Lesiakowski
  Ocena w skaningowym mikroskopie elektronowym kształtu i struktury ściany bruzdy w zakresie szkliwa po zastosowaniu abrazji powietrznej MSP (firmy Art-Dent)
 12. Wojciech Głąbowski
  Ochronne działanie czynnika wzrostu komórek macierzystych (stem cell factor – SCF) na pozaustrojowy rozwój zarodków mysich w okresie przedimplantacyjnym
 13. Anna Nowakowska
  Polimorfizmy I/D genu enzymu konwertującego angiotensynę I (ACE) oraz 4g/5g regionu promotorowego genu inhibitora aktywatora plazminogenu (PAI-1) a układ hemostazy u pacjentów z samoistnym nadciśnieniem tętniczym
 14. Joanna Kabat-Koperska
  Wpływ polimorfizmu genu enzymu konwertującego angiotensynę I (ACE) biorcy i dawcy na czynność nerki przeszczepionej
 15. Aldona Siennicka
  Wpływ krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych na stymulowaną zmodyfikowanymi oksydacyjnie LDL ekspresję śródbłonkowych cząstek adhezyjnych
 16. Katarzyna Górnik
  Badania patogennych właściwości wolno żyjących pełzaków izolowanych z naturalnych i sztucznych kąpielisk województwa zachodniopomorskiego
Powrót
do góry