Menu boczne

Treść strony

2005; 51, 1, 107-115

JOANNA KABAT-KOPERSKA

WPŁYW POLIMORFIZMU GENU ENZYMU KONWERTUJĄCEGO ANGIOTENSYNĘ I (ACE) BIORCY I DAWCY NA CZYNNOŚĆ NERKI PRZESZCZEPIONEJ

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiej Akademii Medycznej
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski
Zakład Patologii Ogólnej Pomorskiej Akademii Medycznej
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński

Streszczenie
Wstęp: Celem pracy była ocena wpływu polimorfizmu I/D genu enzymu konwertującego angiotensynę I biorcy i dawcy na czynność nerki przeszczepionej.
Materiał i metody: Badaniami prospektywnymi objęto 94 biorców przeszczepu nerki; uzyskano 27 genotypów ACE od dawców. Wykonano oznaczenia klirensu kreatyniny po podaniu cymetydyny, przeanalizowano podstawowe badania laboratoryjne, ilość epizodów ostrego i przewlekłego odrzucania.
Zmiany klirensu kreatyniny nie były istotnie różne w podgrupach zależnie od genotypu. Stwierdzono wyższe stężenia kreatyniny u biorców z genotypem II w porównaniu z połączonymi grupami ID+DD u pacjentów nie leczonych inhibitorami konwertazy angiotensyny I. Nie stwierdzono różnic częstości występowania ostrego i przewlekłego odrzucania zależnie od genotypu ani istotnego wpływu genotypu ACE dawcy na czynność nerki przeszczepionej.
Wyniki: Genotyp I/D nie stanowi samodzielnego czynnika prognostycznego co do dalszych losów funkcjonowania nerki przeszczepionej w ciągu pierwszych 4 lat po transplantacji nerki. Stosowanie ACEI w terapii nadciśnienia tętniczego u biorców przeszczepu nerki być może zmienia wpływ genotypu na niektóre parametry.

H a s ł a: polimorfizm genetyczny – enzym konwertujący angiotensynę I – przeszczep nerki – klirens kreatyniny – cymetydyna.
Powrót
do góry