Menu boczne

Treść strony

2005; 51, 1, 127-133

KATARZYNA GÓRNIK

BADANIA PATOGENNYCH WŁAŚCIWOŚCI WOLNO ŻYJĄCYCH PEŁZAKÓW IZOLOWANYCH Z NATURALNYCH I SZTUCZNYCH KĄPIELISK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej Pomorskiej Akademii Medycznej
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: dr hab. n. med. Wanda Kuźna-Grygiel

Streszczenie
Wstęp: Celem badań była ocena częstości występowania termofilnych szczepów pełzaków w rekreacyjnych zbiornikach sztucznych i naturalnych województwa zachodniopomorskiego, a także ocena właściwości patogenicznych i stopnia zjadliwości izolatów na podstawie histologicznej oceny narządów zarażonych myszy.
Materiał i metody: Materiał do badań stanowiły pełzaki izolowane z 299 prób wody pobranych z 86 zbiorników wodnych w 17 powiatach. 34 izolaty (15,2%) wykazywały właściwości termofilne, 6 z nich było inwazyjne dla myszy. Ameby reizolowano z mózgu, płuc, wątroby, nerek, śledziony i serca zarażonych zwierząt.
Wnioski: Więcej izolatów termofilnych pełzaków wolno żyjących występuje w zbiornikach sztucznych w porównaniu z naturalnymi województwa zachodniopomorskiego. Największe ryzyko kontaktu z wirulentnymi szczepami Acanthamoeba spp. istnieje w sztucznych kąpieliskach odkrytych, zlokalizowanych na terenie miasta Szczecina. Wyizolowane patogeniczne Acanthamoeba spp. wykazują zróżnicowany stopień zjadliwości dla inokulowanych myszy.

H a s ł a: wolno żyjące pełzaki – Acanthamoeba – baseny – jeziora – termofilny – patogeniczność.
Powrót
do góry