Menu boczne

Treść strony

2005; 51, 1, 41-47

IWONA KRAWCZYK-SULISZ

RADIOZOTOPOWA OCENA WENTYLACJI I PERFUZJI PO PÓŹNEJ DEKORTYKACJI PŁUCA Z POWODU PRZEWLEKŁEGO ROPNIAKA

Katedra Pneumonologii Pomorskiej Akademii Medycznej
ul. Sokołowskiego 11, 70-981 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej M. Sedlaczek

Streszczenie
Wstęp: Celem pracy była ocena wentylacji, perfuzji oraz oznaczenie współczynnika wentylacja/perfuzja u chorych leczonych dekortykacją z powodu przewlekłego ropniaka opłucnej.
Materiał i metody: Badaniu poddano 28 chorych. Wentylację płucną badano metodą izotopową, podając inhalacyjnie mikrosfery albumin znakowane 99m-Tc (Technetem). Perfuzję płucną badano, podając dożylnie makroagregaty albuminy ludzkiej znakowane 99m-Tc (Technetem).
Wyniki: Wykazano obniżenie wartości średnich wentylacji i perfuzji ze znaczniejszym upośledzeniem wentylacji po stronie przebytej dekortykacji z równoczesnym kompensacyjnym wzrostem tych wartości po stronie przeciwnej. Stwierdzono zmniejszenie średnich wartości współczynnika wentylacja/perfuzja po stronie operowanej.

H a s ł a: ropniak opłucnej – scyntygrafia – dekortykacja – perfuzja – wentylacja.
Powrót
do góry