Menu boczne

Treść strony

2005; 51, 1, 49-56

MARCIN TUTAK

WYBRANE PARAMETRY ŚLINY MIESZANEJ W ROZPOZNAWANIU WEGETATYWNEJ NEUROPATII CUKRZYCOWEJ

Zakład Protetyki Stomatologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: dr hab. n. med. prof. PAM Bogumiła Anna Frączak

Streszczenie
Cel: W pracy próbowano ustalić, czy objętość stymulowanej śliny mieszanej, jej skład jonowy i zawartość glukozy mogą pomóc w rozpoznaniu wegetatywnej neuropatii cukrzycowej.
Materiał i metody: W grupie badanej pacjentów z cukrzycą i wegetatywną neuropatią cukrzycową DM-N(+) oraz w grupie kontrolnej pacjentów po zablokowaniu atropiną receptorów muskarynowych (K-A) uzyskano odpowiednio istotnie mniejszą (p < 0,001) średnią objętość śliny mieszanej stymulowanej (1,91 ± 0,34 mL; 2,24 ± 0,68 mL) w porównaniu z grupami kontrolnymi DM-N(-) (5,37 ± 0,78 mL) i K (5,51 ± 1,05 mL).
Wyniki: Stwierdzono, że objętość wydzielonej śliny nie koreluje z poziomem hemoglobiny glikowanej w grupach DM-N(-) i DM-N(+). Uzyskano ujemną korelację pomiędzy objętością wydzielonej śliny a stężeniem fruktozaminy w grupie pacjentów z cukrzycą i bez wegetatywnej neuropatii cukrzycowej DM-N(-). Stwierdzono także istotnie mniejszą całkowitą oraz minutową sekrecję glukozy, jonów sodu, potasu i wapnia do śliny u pacjentów z cukrzycą i wegetatywną neuropatią cukrzycową DM-N(+), a także w grupie kontrolnej osób bez cukrzycy po zastosowaniu atropiny w celu zablokowania receptorów muskarynowych (K).

H a s ł a: cukrzyca – wegetatywna neuropatia cukrzycowa – ślina.
Powrót
do góry