Menu boczne

Treść strony

2005; 51, 1, 65-74

PIOTR SZUMIN

ZASTOSOWANIE TOMOGRAFII SPIRALNEJ POPRZECZNEJ APARATU CRANEX–TOME W DIAGNOSTYCE STAWU SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO I IMPLANTOLOGII

Katedra i Zakład Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Grażyna Wilk

Streszczenie
Wstęp: Podjęto próbę oceny użyteczności tomografii poprzecznej aparatu Cranex–Tome w diagnostyce stawów skroniowo-żuchwowych i w postępowaniu przedimplantologicznym.
Materiał i metody: Badania rentgenowskie stawu skroniowo-żuchwowego przeprowadzono u 35 chorych. U 34 pacjentów widoczne były nieprawidłowe struktury kostne, osteofity i zmiany szerokości szpary stawowej, u 1 proces nowotworowy złośliwy. W diagnostyce stawu skroniowo-żuchwowego pantomografia spiralna jest bardziej skuteczna od konwencjonalnej, ponieważ usuwa wszystkie zbędne cienie struktur rzutujących się na staw. Zbadano 14 pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu osadzenia 60 implantów korzeniowych. Na pantomogramach szczęki i żuchwy oraz na zdjęciach warstwowych badanej okolicy mierzono wysokość i szerokość kości wyrostka zębodołowego i dobierano odpowiedni implant. Oceniano dokładność odwzorowania istotnych dla implantologa struktur anatomicznych. Na zdjęciach spiralnych poprzecznych wyrostka zębodołowego otrzymano dokładne przekroje kanału żuchwy, otworu bródkowego i dna zatoki szczękowej.
Wyniki: Dokonane w oparciu o zdjęcia warstwowe poprzeczne pomiary wysokości i szerokości wyrostka zębodołowego szczęki i części zębodołowej żuchwy pozwoliły z dużą dokładnością na wybranie implantu odpowiedniej długości i średnicy.

H a s ł a: staw skroniowo-żuchwowy – implantologia – aparat Cranex–Tome – pantomografia spiralna poprzeczna.
Powrót
do góry