Menu boczne

Treść strony

2005; 51, 1, 75-78

MARZENA BANDURA, KRYSTYNA OPALKO

ZAWARTOŚĆ FLUORKÓW I MAGNEZU W ZĘBACH STAŁYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY Z KONSTYTUCJONALNIE WOLNYM PRZEBIEGIEM WZRASTANIA I ROZWOJU

Zakład Propedeutyki Stomatologii i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Krystyna Opalko

Streszczenie
Wstęp: Celem pracy było zbadanie zawartości fluorków i magnezu w zębach stałych u dzieci i młodzieży z konstytucjonalnie wolnym przebiegiem wzrostu i rozwoju (k.w.p.w. i r.) oraz porównanie wyników z podatnością na próchnicę.
Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 20 dzieci i młodzieży w wieku 11–20 roku życia z k.w.p.w. i r. oraz o prawidłowym rozwoju. Badanie kliniczne polegało na ocenie stanu uzębienia przy zastosowaniu średniej liczby PUWp. Oznaczenie zawartości wapnia, magnezu i fluorków u wszystkich badanych wykonano biopsją kwasową szkliwa z wargowej powierzchni siekaczy. U dzieci z k.w.p.w. i r. średnia liczba PWp jest wyższa przy jednocześnie niższej średniej liczbie zębów stałych.
Wyniki: Na podstawie analiz mikroprób szkliwa stwierdzono, że głębokość trawienia szkliwa była podobna u wszystkich osób. Natomiast zawartość fluorków i magnezu była niższa u badanych z k.w.p.w. i r.

H a s ł a: konstytucjonalnie wolny wzrost i rozwój – fluorki – magnez – próchnica.
Powrót
do góry