Menu boczne

Treść strony

2005; 51, 1, 79-82

MAGDALENA SROCZYK, FRANCISZEK BIENIA*, KRYSTYNA OPALKO, MICHAŁ LESIAKOWSKI**

OCENA W SKANINGOWYM MIKROSKOPIE ELEKTRONOWYM KSZTAŁTU I STRUKTURY ŚCIANY BRUZDY W ZAKRESIE SZKLIWA PO ZASTOSOWANIU ABRAZJI POWIETRZNEJ MSP (FIRMY ART-DENT)

Studium Doktoranckie Zakładu Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Krystyna Opalko 
* Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej
ul. Łukasiewicza 5, 53-171 Wrocław
Kierownik: dr inż. Zbigniew Smalec 
** Zakład Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: dr hab. Leszek Myśliwiec

Streszczenie
Wstęp: Budowa bruzd zębów trzonowych nie pozwala na zabezpieczenie ich materiałem uszczelniającym bez uprzedniego przygotowania.
Materiał i metody: Coraz częściej stosuje się w tym celu metodę abrazji powietrznej. Celem pracy była ocena kształtu bruzdy poddanej abrazji powietrznej oraz ocena struktury ściany bruzdy w 3 miejscach (wlot, środek, dno bruzdy).
Wyniki: Używana w tej metodzie mieszanina sprężonego powietrza i tlenku glinu powoduje rozszerzenie bruzdy. Na wszystkich poziomach bruzdy powstają mikroretencje w postaci dołków i zagłębień.

H a s ł a: skaningowy mikroskop elektronowy – abrazja powietrzna.

Powrót
do góry