Menu boczne

Treść strony

2007, 53, 1

Spis treści / Contents

Strona tytułowa i redakcyjna
Przedmowa Preface – prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kojder
Przemówienie Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej podczas inauguracji roku akademickiego 2006/2007 / address by Rector of the Pomeranian Medical University Inauguration the Academic Year of 2006/2007prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki

 1. Adam Klimowicz, Stanisława Bielecka-Grzela, Ewelina Czuba, Maria Żejmo
  Środki światłoochronne - budowa i zastosowanie / Sunscreens - chemical structure and application
 2. Hanna Chojnacka, Elżbieta Gawrych
  Ocena odległych wyników leczenia wady rozszczepowej twarzy z uwzględnieniem losów zyciowych operowanych pacjentów / Long-term effects of cleft lip repeair taking into account of life lot operated patients
 3. Leszek M. Sagan, Łukasz Madany, Marek Lickendorf
  Costotransversectomia ze spondylodezą międzytrzonową w leczeniu dyskopatii piersiowej. Ocena metody / Costotransversectomy and interbody fusion for treatment of thoracic dyscopathy
 4. Tadeusz Krzyszkowski, Ryszard Czepko, Dariusz Adamek
  Biopsja stereotaktyczna w nieoperacyjnych guzach mózgu z zastosowaniem ramy typu „P.N.” / Stereotactic biopsy in surgically inaccessible tumors with the use of „P.N.” type frame
 5. Daniel Jankowski
  Nagłe zatrzymanie krążenia poza szpitalem w populacji dorosłych miasta Szczecina w latach 2002–2003 / Out-of-hospital sudden cardiac arrest in the population of adults in Szczecin, years 2002–2003
 6. Jolanta Terlecka, Włodzimierz D. Majewski
  Badanie jakości życia pacjentek operowanych sposobem laparoskopowym lub klasycznym z powodu niepowikłanej kamicy pęcherzyka żółciowego / An investigation of the quality of life of female patients operated by laparoscopic or open way for uncomplicated cholecystolithiasis
 7. Damian Czepita, Artur Mojsa, Maria Ustianowska, Maciej Czepita, Ewelina Lachowicz
  Prevalence of refractive errors in schoolchildren ranging from 6 to 18 years of age / Częstość występowania wad refrakcji u uczniów w wieku od 6 do 18 lat
 8. Monika Modrzejewska, Joanna Kot, Wilhelm Grzesiak, Danuta Karczewicz
  Występowanie wad refrakcji i zaburzeń w ustawieniu gałek ocznych w grupie wcześniaków leczonych w Katedrze i Klinice Okulistyki PAM w latach 1999–2005 / The appearance of refractive errors and eyeballs position disorders in the group of premature babies treated at the chair and Clinic of Ophthalmology of the Pomeranian Medical University in the years 1999–2005
 9. Damian Czepita, Wanda Kuźna-Grygiel, Maciej Czepita, Andrzej Grobelny
  Demodex folliculorum and demodex brevis as a cause of chronic marginal blepharitis / Demodex folliculorum i demodex brevis jako przyczyna przewlekłego zapalenia brzegów powiek
 10. Ewa Mojs, Ewa Gajewska, Włodzimierz Samborski
  Problemy diagnostyczne i terapeutyczne dzieci z zespołem Westa / Diagnostic and therapeutic problems in children with West syndrom
 11. Ewa Mojs, Kinga Rauer, Maria Danuta Głowacka, Ewa Gajewska, Jędrzej Rauer
  Neuropsychofarmakologiczne efekty leczenia zakażeń wirusem HIV / Neuropsychopharmacological effects of HIV infections treatment
 12. Katarzyna Król, Katarzyna Grocholewicz
  Wybrane białka śliny jako biomarkery miejscowych i ogólnych procesów chorobowych. Przegląd piśmiennictwa / Some salivary proteins as a biomarkers of local and general diseases. Literature review
 13. Michał Dojs, Anna Roicka
  Przydatność zdjęć pantomograficznych do oceny położenia zębów przytrzonowych i zatrzonowych. Opis przypadków / The usefulness of pantomographic X-ray pictures in estimating the position of the paramolar and distomolar teeth
 14. Olga Bohdziewich, Piotr Skomro, Krystyna Opalko, Iwona Noceń, Zbigniew Szych
  Wpływ zabiegów magnetostymulacji na elektropotencjały w jamie ustnej i zawartość niektórych pierwiastków w ślinie / The impact of treatment by extremely low frequency magnetic fields on the electropotentials in an oral cavity and some chemical elements contents in saliva
 15. Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Wojciech Kaczmarek, Łukasz Tyszler, Elżbieta Mikołajczyk, Bogumiła Frączak
  Stan zębów u pacjentek z zaburzeniami odżywiania się / Dental status in patients with eating disorders
 16. Maria Syryńska, Marcin Post, Pavel Tsynkel, Magdalena Durka
  Nauczanie ortodoncji w opinii absolwentów Wydziału Stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w roku akademickim 2005/2006 / The teaching of orthodontics in the opinion of students from Department of Dentistry of Pomeranian Medical University in the academic year of 2005/2006
 17. Bogumiła Frączak, Barbara Stawska
  Pensioners’ quality of life in social care houses / Jakość życia pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej
Powrót
do góry