Menu boczne

Treść strony

2007, 53, Suppl 2

Spis treści / Contents

Strona tytułowa i redakcyjna
Przedmowa / Preface

 1. Anna Machoy-Mokrzyńska, Krzysztof Borowiak, Monika Białecka
  Neuronalne i molekularne mechanizmy powstawania uzależnień / Molecular and neuronal mechanisms of drug addiction
 2. Tomasz Konopka, Ewa Kaczor, Adam Gross, Filip Bolechała, Krzysztof Woźniak, Marcin Strona, Artur Moskała
  Zabójstwa sprzed lat badane we współpracy z policyjnym archiwum X / Homicides in recent years researched in cooperation with “Archiwum X”
 3. Łukasz Szydłowski, Dorota Lorkiewicz-Muszyńska, Marzena Łabęcka, Piotr Waloszczyk, Mirosław Parafiniuk
  Zagadnienie opiniowania w sprawach dotyczących treści pornograficznych z udziałem osób małoletnich poniżej 15. roku życia / The issue of expert opinions in underage pornography materials involving underage persons below 15 years of age
 4. Danuta Ulewicz, Bogdan Kałużewski, Jarosław Berent
  Genetyka populacyjna 17 loci y-str w zróżnicowanych etnicznie grupach obywateli polskich / Population genetics of 17 Y Chromosome str loci in a diverse ethnically groups of polish citizens
 5. Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Anna Niemcunowicz-Janica, Witold Pepiński, Małgorzata Skawrońska, Ewa Koc-Żórawska, Jerzy Janica
  Badanie przydatności multipleksu powerplex y w identyfikacji materiału biologicznego po zgwałceniach / Evaluation of Powerplex Y System in genotyping of male component after sexual intercourse
 6. Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Anna Niemcunowicz-Janica, Jerzy Janica, Tomasz Dopierała, Janusz Załuski, Zofia Wardaszka
  Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawie błędu medycznego pracowników pogotowia ratunkowego w materiale Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku / Medico-legal assessment of medical malpractice in ambulance service based on the casework material collected at the Department of Forensic Medicine, Medical University of Białystok
 7. Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Anna Niemcunowicz-Janica, Jerzy Janica, Tomasz Dopierała, Janusz Załuski, Zofia Wardaszka
  Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawie błędu lekarskiego z dziedziny neurochirurgii w materiale Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku / Medico-legal assessment in neurosurgical malpractice based on the material collected at the Department of ForensicMedicine, Medical University of Białystok
 8. Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Anna Niemcunowicz-Janica, Jerzy Janica, Tomasz Dopierała, Janusz Załuski, Zofia Wardaszka
  Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawie błędu lekarskiego z dziedziny neurologii w materiale Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku / Medico-legal assessment in neurological malpractice based on casework material collected at the Department of Forensic Medicine, Medical University of Białystok
 9. Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Anna Niemcunowicz-Janica, Jerzy Janica, Zofia Wardaszka
  Opiniowanie w postępowaniu cywilnym u osób ze schorzeniami neurologicznymi / Medico-legal assessment in civil lawsuit concerning patients with neurological disorders
 10. Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Anna Niemcunowicz-Janica, Jerzy Janica, Zofia Wardaszka, Tomasz Dopierała, Janusz Załuski, Wojciech Stępniewski, Magdalena Okłota, Michał Szeremeta
  Zmiany związane z zabiegami reanimacyjnymi – opis przypadku / Changes in autopsy findings related to reanimation procedures – case report
 11. Wojciech Stępniewski, Maria Rydzewska-Dudek, Jerzy Janica, Janusz Załuski, Anna Niemcunowicz-Janica, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Tomasz Dopierała, Magdalena Okłota, Michał Szeremeta
  Analiza ofiar wypadków drogowych w wieku 0–18 lat w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku w latach 1997–2006 / The analysis of road accident victims aging between 0–18 in the selection material of the our Forensic Department, MedicalUniversity of Białystok between 1997–2006
 12. Wojciech Stępniewski, Maria Rydzewska-Dudek, Jerzy Janica, Janusz Załuski, Anna Niemcunowicz-Janica, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Tomasz Dopierała, Magdalena Okłota, Michał Szeremeta
  Analiza samobójstw w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku w latach 2004–2006 / Analysis of suicide causes in the material of Białystok Forensic Medicine Department in the years 2004–2006
 13. Anna Niemcunowicz-Janica, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Jerzy Janica, Tomasz Dopierała, Janusz Załuski, Maria Rydzewska-Dudek, Zofia Wardaszka, Witold Pepiński
  Opiniowane przypadki podejrzenia popełnienia błędu medycznego w pediatrii w materiale aktowym Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku w latach 2001–2006 / Cases of suspected pediatric malpractice in casework material collected at the Department of Forensic Medicine, Medical University of Białystok in the years 2001–2006
 14. Anna Niemcunowicz-Janica, Witold Pepiński, Jerzy Janica, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Małgorzata Skawrońska, Ewa Koc-Żórawska
  Oznaczanie układów AmpFlSTR SGM® Plus™ w nerce przechowywanej w różnych warunkach temperatury / Typeability of AmpFlSTR SGM® Plus™ loci in kidney specimens incubated in different environments
 15. Anna Niemcunowicz-Janica, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Jerzy Janica, Zofia Wardaszka,Magdalena Okłota, Witold Pepiński
  Śmierć jedynego opiekuna powodem zgonu niepełnosprawnej matki – opis przypadku / Sole guardian’s death as a cause of his handicapped mother’s death – a case report
 16. Magdalena Okłota, Anna Niemcunowicz-Janica, Jerzy Janica, Janusz Załuski, Tomasz Dopierała, Maria Rydzewska-Dudek, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Wojciech Stępniewski, Michał Szeremeta
  Sądowo-lekarskie i wiktymologiczne aspekty zabójstw na podstawie danych Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku w latach 2004–2006 / Medico-legal and victymology aspects of homicides in the material of Białystok Institute of Forensic Medicine in the years 2004–2006
 17. Witold Pepiński, Anna Niemcunowicz-Janica, Małgorzata Skawrońska, Ewa Koc-Żórawska, Jerzy Janica, Ireneusz Sołtyszewski, Jarosław Berent
  Polimorfizm wybranych loci mikrosatelitarnych wśród ludności Polski północno-wschodniej w aspektach zróżnicowania etnicznego i przydatności w badaniach medyczno-sądowych / Ethnic variation and forensic efficiency of selected microsatellite markers in a population of northeastern Poland
 18. Michał Szeremeta, Tomasz Dopierała, Jerzy Janica, Anna Niemcunowicz-Janica, Janusz Załuski, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Magdalena Okłota, Wojciech Stępniewski
  Analiza porównawcza ofiar wypadków komunikacyjnych w świetle materiału sekcyjnego Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku w latach 1970–1986 oraz 1987–2006 / Comparative analysis of traffic accident fatalities in autopsy material of 1970–1986 and 1987–2006 collectedat the Departament of Forensic Medicine, Medical Universyty of Białystok
 19. Janusz Załuski, Magdalena Okłota, Jerzy Janica, Tomasz Dopierała, Anna Niemcunowicz-Janica, Wojciech Stępniewski, Michał Szeremeta, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek
  Rodzaj odczynów zażyciowych i częstość ich występowania w przypadku powieszeń / Types and incidence of intravital reactions in cases of suicidal hanging
 20. Maciej Barzdo, Adam Prośniak, Wiesław Lorkiewicz, Ewa Słota, Beata Prusak, Jarosław Berent
  Trudności w ustaleniu przynależności gatunkowej fragmentu czaszki – opis przypadku / Difficult species identification of cranial fragments – case report
 21. Maciej Barzdo, Anna Smędra, Leszek Żydek, Stefan Szram, Jarosław Berent
  Uduszenie gwałtowne przez zatkanie dróg oddechowych ciałami obcymi – opis przypadku / Sudden suffocation by clogging up of the respiratory tract with foreign bodies – case report
 22. Renata Jacewicz, Maciej Jędrzejczyk, Katarzyna Bąbol-Pokora, Jarosław Piątek, Andrzej Ossowski, Jarosław Berent
  Zastosowanie 16 markerów Y-STR w populacji Polski centralnej / The utility of the 16 Y-Strs Markers in the central Poland population
 23. Krzysztof Maksymowicz, Krzysztof Dudek, Joanna Bauer, Tomasz Jurek, Radosław Drozd
  Ocena możliwości zastosowania techniki termowizyjnej w diagnostyce medyczno-sądowej. Podstawy teoretyczne / Assessment of the possibilities of application of the thermovision technique in medico-legal diagnosis. Theoretical basis
 24. Agnieszka Kempińska-Podhorodecka, Łukasz Szydłowski, Oktawian Knap, Mirosław Parafiniuk
  Zastosowanie termowizji w medycynie sądowej na przykładzie badań prowadzonych w Zakładzie Medycyny Sądowej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie / Application of thermovision in forensic medicine on the basis of the research carried out in Forensic Medicine Department, Pomeranian Medical University in Szczecin
 25. Agnieszka Kempińska-Podhorodecka, Oktawian Knap, Mirosław Parafiniuk
  Metody kryminalistyczne w archeologii – współpraca Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiej Akademii Medycznej z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku / Criminal methods in archaeology – collaboration between Forensic Medicine Department, Pomeranian Medical University and the Archaeological Museum in Gdańsk
 26. Oktawian Knap, Piotr Waloszczyk
  Ilościowy opis preparatów histopatologicznych głów kości udowych, w korelacji z wiekiem, przy zastosowaniu cyfrowego analizatora obrazu / Quantitative study of the relationship between age and digital histological image of human femur
 27. Sławomir Majdanik, Wiesława Orowicz, Krzysztof Borowiak, Barbara Potocka-Banaś
  Tlenek węgla przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy / Carbon monoxide as an external cause of fatality
 28. Barbara Potocka-Banaś, Krzysztof Borowiak, Tomasz Janus, Sławomir Majdanik
  Eksperyment procesowy jako istotny element w opiniowaniu zatrucia tlenkiem węgla / Lawsuit experiment as an important element in expert’s work regarding carbon monoxide poisoning cases
 29. Zofia Wardaszka, Anna Niemcunowicz-Janica, Jerzy Janica, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Ewa Koc-Żórawska
  Zatrucia tlenkiem węgla w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku w latach 2004–2006 / Carbon monoxide poisoning based on the autopsy material collected at the Department of Forensic Medicine, Medical University of Białystok in the years 2004–2006
 30. Ryszard Michalczak, Bogdan Kałużewski, Jarosław Berent
  Genetyczny polimorfizm 10 loci str (AmpFlSTR SGM® Plus™ System) w populacji Romów z obszaru Polski / Genetic polymorphisms of 10 Str (AmpFlSTR SGM® Plus™ System) loci in Gypsy population from Poland
 31. Andrzej Ossowski, Jarosław Piątek, Tadeusz Dobosz, Anna Sadakierska-Chudy, Anna Jonkisz, Magda Żołędziewska, Renata Jacewicz, Mirosław Parafiniuk, Jarosław Berent
  Identyfikacja genetyczna materiału kostnego z różnych okresów historycznych / Genetic identification of an osseous material dating from diverse historical periods
 32. Leszek Michał Sagan, Zygmunt Sagan, Jarosław Piątek, Andrzej Ossowski, Mirosław Parafiniuk, Danuta Deboa, Ireneusz Kojder
  Badanie nad ciałem obcym pozostawionym w trakcie operacji kręgosłupa lędźwiowego / Examination over a foreign body left inside during an operation of a lumbar spine
 33. Sławomir Majdanik, Krzysztof Borowiak, Maria Brzezińska, Anna Machoy-Mokrzyńska
  Stężenia wybranych biopierwiastków w surowicy krwi szczurów narażonych na działanie psylocyny i fenyloetyloaminy / Concentration of selected microelements in blood serum of rats exposed to the action of psilocin and phenylethylamine
 34. Renata Włodarczyk
  Kryminalistyczne ślady biologiczne „portretem” sprawców zabójstw i innych przestępstw / Forensic biological traces as a „portrait” of perpetrators of murder and other offences
 35. Małgorzata Kurzejamska-Parafiniuk, Stanisław Wolski, Agnieszka Mikołajczak, Jerzy Stańczyk, Wasilij Czechowski
  Badania porównawcze stężeń alkoholu etylowego we krwi, ciałku szklistym gałki ocznej i moczu pobranych ze zwłok / Comparative tests of ethyl alcohol concentrations in blood, vitreous body of an eye and urine collected from a corpse
 36. Lidia Cybulska, Ewa Kapińska, Joanna Wysocka, Krzysztof Rębała, Zofia Szczerkowska
  Badanie polimorfizmu czterech loci STR chromosomu X w populacji Polski północnej / Population study of four X-chromosomal Str loci from the northern part of Poland
 37. Tomasz Janus, Krzysztof Borowiak, Barbara Potocka-Banaś
  Biochemiczny profil łojowo-potowy skóry w identyfikacji osobniczej / Biochemical skin sweat-sebum profile in individual identyfication
Powrót
do góry