Menu boczne

Treść strony

2008, 54, 2

Spis treści / Contents

 1. Magdalena Gąssowska, Joanna Bober, Dariusz Chlubek
  Charakterystyka antyportera sodowo-protonowego ludzkich płytek krwi / Characteristic of sodium-proton antiporter of human blood-platelets
 2. Joanna Goral
  TNF-alfa a gospodarka węglowodanowo-lipidowa u dzieci z nadwagą i otyłością prostą / TNF-alpha and carbohydrate and lipid parameters in overweight and obese children
 3. Katarzyna Fischer
  Czynniki ryzyka pogrubienia kompleksu błony wewnętrznej i środkowej oraz rozwoju blaszki miażdżycowej w tętnicach szyjnych u chorych na toczeń rumieniowaty układowy / Risk factors of thickened intima-media and atherosclerotic plaque development in carotid arteries in patients with systemic lupus erythematosus
 4. Mariusz Lipski, Krzysztof Woźniak, Damian Lichota, Katarzyna Jamroszczyk, Alicja Nowicka, Monika Góra, Marlena Trąbska-Świstelnicka, Ewa Sobolewska, Małgorzata Tomasik, Jadwiga Buczkowska-Radlińska
  Ocena porównawcza endometrow Apex D.S.P i Root ZX. Badanie in vitro / A comparative evaluation of Apex D.S.P. and Root ZX Apex locators. An in vitro study
 5. Ewa Lewińska, Mariusz Lipski, Małgorzata Marciniak-Paradowska, Krzysztof Woźniak, Damian Lichota
  Ocena przydatności endometru Apex D.S.P. do pomiaru długości kanału korzeniowego. Badania in vitro / The evaluation of the ability of Apex D.S.P. To determine the length of root canal. In vitro study
 6. Maria Korzonek, Krzysztof Safranow, Violetta Sulżyc-Bielicka, Anna Hajduk
  Choroba refluksowa przełyku u osób z chorobą niedokrwienną serca / Gastroesophageal reflux disease among patients suffering from coronary artery disease
 7. Danuta Bobrowska-Snarska, Lidia Ostanek, Marek Brzosko
  Eozynofilowe zapalenie powięzi - trudności diagnostyczne i terapeutyczne / Eosinophilic fasciitis - diagnostic and therapeutic diffi culties
 8. Anna Kacalak-Rzepka, Adam Klimowicz, Stanisława Bielecka-Grzela, Elżbieta Załuga, Romuald Maleszka, Honorata Fabiańczyk
  Retrospektywna analiza niepożądanych skórnych reakcji polekowych u pacjentów hospitalizowanych w Klinice Chorób Skórnych i Wenerycznych Pomorskiej Akademii Medycznej w latach 1996-2006 / Retrospective analysis of adverse cutaneous drug reactions in patients hospitalized in Department of Dermatology and Venereology of Pomeranian Medical University in 1996-2006
 9. Marcin Żarowski, Ewa Mojs, Ewa Gajewska, Barbara Steinborn, Włodzimierz Samborski
  Występowanie problemów ze snem u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym - wyniki wstępne / Prevalence of sleep problems in children with cerebral palsy. Preliminary study
 10. Wojciech Gosławski, Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Bolesław Gonet, Danuta Karczewicz
  Poziom rodnika askorbylowego in vitro w soczewkach z zaćmą starczą i cukrzycową - badania wstępne / In vitro level of L-ascorbic acid radical in lenses of patients with senile or diabetic cataract. Preliminary study
 11. Rafał Ryśkiewicz, Elżbieta Gawrych
  Odległa ocena leczenia spodziectwa / Long-term effects of hypospadias repair
 12. Katarzyna Plata, Włodzimierz Majewski
  Jakość życia pacjentów po zabiegu operacyjnym na jelicie grubym z wytworzeniem stomii i możliwości jej poprawy / Quality of life of stoma patients after colorectal surgery and possibilities of its improvement
 13. Janina Czuryszkiewicz-Cyrana
  Porównanie skuteczności regeneracji tkanek przyzębia po zastosowaniu autogennej kości z autologiczną masą płytkową oraz preparatu Cerasorb z autologiczną masą płytkową / Comparison of regeneration efficacy of parodontium tissue after application of autogenous bone with platelet rich plasma and biomaterials cerasorb with platelet rich plasma
 14. Monika Szmidt
  Choroba próchnicowa zębów mlecznych a zawartość wybranych pierwiastków w powierzchniowej warstwie szkliwa / The content of chosen elements in superficial layer of enamel in milk teeth decay
 15. Monika Góra, Alicja Nowicka, Ryta Łagocka, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Mariusz Lipski, Maciej Górski
  Mineral Trioxide Aggregate w leczeniu zranienia miazgi / Mineral Trioxide Aggregate in the pulp capping treatment tooth
 16. Anna Jedlińska
  Analiza porównawcza pomiarów liniowych modeli gipsowych i wirtualnych modeli ortodontycznych 3D / The comparison analysis of the line measurements between plaster and virtual orthodontic 3D models
 17. Maria Syryńska, Marcin Post, Pavel Tsynkel, Magdalena Durka-Zając
  Zakład Ortodoncji w opinii absolwentów Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Pomorskiej Akademii Medycznej w roku 2006/2007 / The Orthodontic Department in opinion of graduates of Faculty of Dentistry of Pomeranian Medical University in years 2006/2007
 18. Justyna Sobeyko
  Problematyka redukcji szkód w polskim ustawodawstwie dotyczącym narkomanii na tle porównawczym / The issue of harm reduction in polish legislation concerning drug addiction. A comparative study
 19. Maria Syryńska, Agata Budzyńska
  Występowanie kłów górnych jedno- i obustronnie zatrzymanych i ich położenie w łuku zębowym w zależności od płci i wieku / The incidence of uni- and bilateral impacted maxillary canines and their position in dental arch depending on gender and age
 20. Małgorzata Chruściel-Nogalska
  Ocena stanu układu stomatognatycznego u nosicielek mutacji genu BRCA1 przed i po profilaktycznej adneksektomii - część I: Ocena stanu układu stomatognatycznego u młodych nosicielek mutacji genu BRCA1 / Evaluation of stomatognathic system in BRCA1 gene mutation carriers before and after prophylactic adnexectomy part I: Evaluation of stomatognathic system in youth BRCA1 gene mutation carriers
 21. Małgorzata Chruściel-Nogalska
  Ocena stanu układu stomatognatycznego u nosicielek mutacji genu BRCA1 przed i po profilaktycznej adneksektomii - część II: Ocena stanu układu stomatognatycznego u nosicielek mutacji genu BRCA1 po profilaktycznej adneksektomii / Evaluation of stomatognathic system in BRCA1 gene mutation carriers before and after prophylactic adnexectomy - part II: Evaluation of stomatognathic system in BRCA1 gene mutation carriers after prophylactic adnexectomy
 22. Leszek Myśliwiec, Katarzyna Sporniak-Tutak, Bartosz Łuszczyński, Michał Lesiakowski, Krzysztof Kałużyński
  Leczenie implantoprotetyczne braku drugich siekaczy w szczęce / Implant-prosthetic rehabilitation of patients with absence of maxillary lateral incisors
 23. Andrzej Brodkiewicz, Hanna Marciniak, Elwira Szychot, Anna Walecka, Jarosław Peregud-Pogorzelski
  Angiomyolipoma nerek w przebiegu stwardnienia guzowatego u 17-letniego chłopca - opis przypadku / Angiomyolipomas, renal manifestation of tuberous sclerosis complex in 17-year old boy - a case report
Powrót
do góry