Menu boczne

Treść strony

2008, 54, 4

SPIS TREŚCI

KRONIKA POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE ZA ROK 2007 – opracowała Elżbieta Zwierzchowska-Lisowska (5–46)

BIBLIOGRAFIA DOROBKU NAUKOWEGO POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE ZA ROK 2006 – opracowała Renata Klimko (47–136)

DODATEK. WYKAZ ROZPRAW DOKTORSKICH I HABILITACYJNYCH  (137–139)

SKOROWIDZ AUTORSKI (140–158)

INDEKS ZAWARTOŚCI  (159–161)

CONTENTS

CHRONICALE OF THE POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY IN SZCZECIN FOR YEAR 2007 – by elaborated Elżbieta Zwierzchowska-Lisowska  (5–46)

SCIENTIFIC PUBLICATIONS OF THE POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY IN SZCZECIN FOR YEAR 2006 – by elaborated Renata Klimko  (47–136)

ADDENDUM. LIST OF DOCTORATE AND HABILITATION THESES (137–139)

AUTHORS INDEX  (140–158)

INDEX (162–164)

Powrót
do góry