Menu boczne

Treść strony

2009, 55, 1

Spis treści / Contents

Strona tytułowa i redakcyjna

 

Przedmowa / Preface

 

Przemówienie Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie podczas inauguracji roku akademickiego 2008/2009 / Address by Rector of the Pomeranian Medical University in Szczecin Inaugurating the Academy Year of 2008/2009 – prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki

 

1. Andrzej Brodkiewicz, Jarosław Peregud-Pogorzelski, Elwira Szychot, Beata Badowicz, Cezary Pakulski, Hanna Marciniak

Krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego u dziecka z samoistną małopłytkowością (ITP) – opis przypadku / Fatal outcome of spontaneous cerebral and intraventricular hemorrhage in a child with idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) – case report

 

2. Elżbieta Gawrych, Anna Walecka, Justyna Rajewska, Piotr Juszkiewicz

Miejscowa sterydoterapia w naczyniakach krwionośnych u dzieci / Intralesional corticosteroid therapy in infantile hemangiomas

 

3. Michał Falco

Indeks proliferacyjny – wartość prognostyczna w rakach przewodowych sutka u kobiet / Proliferation index and its prognostic value in invasive ductal breast carcinoma

 

4. Danuta Mikulska

Próba zastosowania termografii w diagnostyce znamion melanocytowych skóry / Thermographic examination of cutaneous melanocytic nevi

 

5. Mariusz Krupa

Porównanie wczesnych wyników leczenia dwiema metodami operacyjnymi chorych z przewlekłym krwiakiem podtwardówkowym / Comparison of two surgical methods as to early results in chronic subdural hematoma

 

6. Anna Hajduk, Maria Korzonek, Krzysztof Przybycień, Sławomir Ertmański, Jolanta Stolarek

Badanie nasilenia lęku testem C.D. Spielbergera u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca / Measurement of anxiety with C.D. Spielberger’s test in patients with cardiac arrhythmias

 

7. Dariusz Jeżewski, Ireneusz Kojder, Marek Lickendorf, Przemysław Nowacki

Leczenie operacyjne naczyniaka jamistego mózgu wywołującego napady padaczkowe przy użyciu mapowania neuronawigacyjnego / Surgery with neuronavigated mapping of cerebral cavernoma evoking epileptic seizures

 

8. Violetta Ratajczak-Stefańska, Romuald Maleszka, Magdalena Boer, Magdalena Kiedrowicz

Skóra naczyniowa – problemy diagnostyczne / Erythematotelangiectatic skin − diagnostic difficulties

 

9. Henryk Wiktor, Magdalena Lewicka, Ewa Humeniuk, Beata Gulanowska-Gędek, Krzysztof Wiktor, Katarzyna Kanadys

Ocena poziomu lęku u kobiet w połogu / Assessment of anxiety in women during puerperium

 

10. Małgorzata Tomasik, Mariusz Lipski

Badanie częstości występowania i przyczyn powstawania niepróchnicowych ubytków przyszyjkowych powikłanych obnażeniem miazgi / Frequency and etiology of noncarious cervical lesions with pulp exposure

 

11. Alicja Nowicka, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Mariusz Lipski, Damian Lichota, Krzysztof Woźniak, Monika Góra, Wojciech Kaczmarek, Jolanta Sikorska-Bochińska

Reakcja miazgi zębów na samowytrawiające systemy łączące stosowane w metodzie pokrycia pośredniego. Przegląd piśmiennictwa / Response of dental pulp to self-etching adhesive systems used in indirect capping. A literature review

 

12. Maciej Żarow, Agata Niżankowska-Jędrzejczyk

Rozwiązywanie problemów estetycznych w zębach przednich związanych z metalowymi wkładami koronowo-korzeniowymi. Opis przypadku / Solving esthetic problems of coronoradicular metal posts in anterior teeth. Case report

 

13. Katarzyna Karpińska-Kaczmarczyk

Wybrane parametry morfometryczne jąderek i jąder komórek inwazyjnych raków przewodowych sutka u kobiet / Some morphometric parameters of nucleoli and nuclei in invasive ductal breast carcinomas in women

 

14. Michael Köhnke

Leczenie alkoholizmu w Niemczech / Treatment of alcoholism in Germany

 

15. Aleksandra Zarek

Obraz ciała w ujęciu procesu lub obiektu a satysfakcja z własnego ciała / Body image as a process or object and body satisfaction

 

16. Lesław T. Niebrój, Danuta Jadamus-Niebrój

Poza czysto etycznym rozumieniem odpowiedzialności: podejście fenomenologiczne / Beyond purely ethical understanding of responsibility: a phenomenological approach

 

17. Hanna Grabowska, Krzysztof Narkiewicz, Władysław Grabowski, Michał Grzegorczyk, Aleksandra Gaworska-Krzemińska, Dariusz Świetlik

Wiedza licencjatów pielęgniarstwa na temat klasyfikacji wartości ciśnienia tętniczego krwi oraz następstw nadciśnienia tętniczego / What nurses with a bachelor of nursing degree know about the classification of arterial blood pressure and sequellae of arterial hypertension

 

18. Piotr Tysiewicz

Powstanie i rozwój chirurgii stomatologicznej oraz chirurgii szczękowo-twarzowej na Pomorzu Zachodnim w latach 1951–2001 / Origin and development of dental surgery and oral and maxillofacial surgery in Western Pomerania between 1951 and 2001

Powrót
do góry