Menu boczne

Treść strony

2009, 55, 3

Spis treści / Contents

1. Katarzyna Brzeźniakiewicz

Rola polimorfizmów genu interleukiny-1 w rozwoju raka żołądka u osób zakażonych Helicobacter pylori / The role of interleukin-1 gene polymorphism in gastric carcinogenesis associated with Helicobacter pylori infection

 

2. Mariusz Krupa

Przewlekły krwiak podtwardówkowy – przegląd piśmiennictwa. Część 2 / Chronic subdural hematoma: a review of the literature. Part 2

 

3. Maria Ustianowska, Damian Czepita, Krystyna Lisiecka

Czy istnieje zależność pomiędzy występowaniem krótkowzroczności i próchnicy zębów? / Does a correlation exist between myopia and dental caries?

 

4. Danuta Mikulska

Wartość diagnostyczna termowizji w ocenie objawu Raynauda u chorych na toczeń rumieniowaty układowy / Diagnostic value of thermography in Raynaud’s phenomenon associated with systemic lupus erythematosus

 

5. Anna Walecka, Elżbieta Gawrych, Marcin Sawicki, Magdalena Skała, Grzegorz Zaborowski

Sprawność metod obrazowych w diagnozowaniu wybranych wrodzonych wad rozwojowych okresu noworodkowego oceniona w materiale własnym / Efficiency of imaging methods for the diagnosis of some congenital defects in neonates: personal experience

 

6. Aleksandra Gawlikowska-Sroka

Metody oceny asymetrii czaszki na zdjęciach radiologicznych / Methods for the assessment of skull asymmetry on radiograms

 

7. Bolesław Banach, Wioletta Mikołajek-Bedner, Tomasz Sroczyński, Sylwia Słuczanowska-Głąbowska

Jonowe wsparcie odruchu kaszlowego / Ionic support of the cough reflex

 

8. Matylda Trusewicz, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Mariusz Lipski, Paulina Dębicka

Wpływ wieku pacjenta na proces gojenia przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych zęba / The effect of age on the process of healing of chronic periapical inflammation

 

9. Katarzyna Grocholewicz, Mariusz Lipski, Elżbieta Weyna

Kanały typu C – możliwości leczenia endodontycznego i protetycznego / Endodontic and prosthetic treatment of teeth with C-shaped root canals

 

10. Bogumiła Frączak, Ewa Sobolewska, Halina Ey-Chmielewska, Maria Skowronek, Stanisław Błażewicz

Wpływ czasu polimeryzacji na właściwości fizykochemiczne tworzywa akrylowego Vertex R.S. / The influence of polymerization time on physicochemical properties of the acrylic resin Vertex R.S.

 

11. Katarzyna Sporniak-Tutak, Marcin Tutak, Magdalena Miedzik, Leszek Myśliwiec

Brak kłów w szczęce – kompleksowe leczenie ortodontyczno-protetyczne z wykorzystaniem implantów śródkostnych / Missing maxillary canines: comprehensive orthodontic and prosthodontic treatment with endosseous implants

 

12. Krystyna Kowalczuk, Barbara Jankowiak, Elżbieta Krajewska-Kułak, Wojciech Kułak, Krystyna Klimaszewska, Dorota Kondzior, Beata Kowalewska

Wpływ agresji na występowanie stresu w środowisku lekarzy / Aggression as the cause of stress among physicians

 

13. Krystyna Kowalczuk, Barbara Jankowiak, Elżbieta Krajewska-Kułak, Matylda Sierakowska, Jolanta Lewko, Katarzyna Krajewska, Katarzyna Ostapowicz van Damme

Ocena stopnia narażenia ratowników medycznych na agresję w miejscu pracy / Exposure of medical rescuers to aggression at the workplace

 

14. Andrzej Nowicki, Ewa Kwasińska, Katarzyna Rzepka, Małgorzata Walentowicz, Marek Grabiec

Wpływ choroby na życie emocjonalne kobiet po operacji raka piersi zrzeszonych w klubach „Amazonka” / The impact of illness on the emotional life of women united in “The Amazons” clubs after breast cancer surgery

 

15. Anna Lewandowska, Beata Litwin

Wypalenie zawodowe jako zagrożenie w pracy pielęgniarki / Burnout as an occupational risk for nurses

 

16. Maria Danuta Głowacka, Piotr Świdziński, Ewa Mojs, Anna Frankowska

Projekt modelu opieki zdrowotnej nad dzieckiem niedosłyszącym / A model of healthcare for children with hearing disorders

 

17. Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarska, Beata Dobrowolska

Badania empiryczne nad opieką w pielęgniarstwie / Empirical studies of care in nursing

 

18. Anna Kostiukow, Elżbieta Rostkowska, Włodzimierz Samborski

Badanie zdolności zachowania równowagi ciała / Assessment of postural balance function

Powrót
do góry