Menu boczne

Treść strony

2010, 56, 1

Spis treści / Contents

Strona tytułowa i redakcyjna

 

Przedmowa / Foreword

 

Przemówienie Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie podczas inauguracji roku akademickiego 2009/2010 / Address by Rector of the Pomeranian Medical University in Szczecin Inaugurating the Academy Year of 2009/2010 – prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki

 

1. Danuta Mikulska

Objaw Raynauda – patogeneza i występowanie / Raynaud’s phenomenon: pathogenesis and prevalence

 

2. Piotr Leszczyński, Katarzyna Pawlak-Buś

Czy pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów można leczyć dwoma lekami biologicznymi jednocześnie? / Can two biologicals be combined to treat rheumatoid arthritis?

 

3. Dominika Jamioł-Milc, Ewa Stachowska, Dariusz Chlubek

Skutki spożywania trans nienasyconych kwasów tłuszczowych w okresie ciąży i laktacji / Effects of dietary trans fatty acids in pregnancy and lactation

 

4. Błażej Richter, Anna Walecka, Ewa Gabrysz-Trybek, Wojciech Marlicz, Teresa Starzyńska, Michał Rać

Możliwości 64-warstwowej tomografii komputerowej w diagnostyce jelita cienkiego – enterokliza tomografii komputerowej / 64-Slice computer tomography for diagnostics of the small bowel: computer tomography enteroclysis

 

5. Marta Masztalewicz, Przemysław Nowacki, Jolanta Turowska-Kowalska, Krzysztof Safranow

Wykładniki reakcji zapalnej we krwi obwodowej u chorych w pierwszej dobie niedokrwiennego udaru mózgu / Peripheral blood indicators of inflammatory response during the first twenty-four hours of ischemic stroke

 

6. Agnieszka Matuszewska, Maria Misterska-Skóra, Piotr Wiland

Ziarniniak Wegenera – wcześnie rozpoznana postać z zajęciem nerek. Jak poprawić wczesną wykrywalność choroby? / A case of early recognized Wegener’s granulomatosis with renal involvement. Insights for early diagnosis

 

7. Marcin Milchert

Związek polimorfizmu BsmI genu receptora dla witaminy D oraz stężenia witaminy D w surowicy z przebiegiem reumatoidalnego zapalenia stawów / Association between BsmI vitamin D receptor gene polymorphism and serum concentration of vitamin D with progression of rheumatoid arthritis

 

8. Romuald Maleszka, Violetta Ratajczak-Stefańska, Magdalena Boer, Magdalena Kiedrowicz

Choroby paznokci w praktyce kosmetologicznej / Nail diseases in cosmetology

 

9. Mirosława Kram, Andrzej Kurylak

Ból w chorobie nowotworowej u hospitalizowanej młodzieży – doniesienie wstępne / Pain in hospitalized teenagers suffering from neoplastic disease. Preliminary report

 

10. Mirosław Mrozkowiak

Deskrypcja długości i szerokości stóp kobiet i mężczyzn w obciążeniu masą własną, w wieku 4–18 lat, w świetle mory projekcyjnej / Measurements using projection moiré of the length and width of feet in standing females and males aged 4 to 18 years

 

11. Maria Syryńska, Liliana Szyszka, Marcin Post

Rodzinna dysplazja włóknista jako jeden z objawów zespołu chorobowego czy tylko cherubizm? / Familial fibrous dysplasia: a symptom of a syndrome or simply of cherubism?

 

12. Łukasz Suchodolski, Danuta Piątowska

Ocena szczelności wypełnień kanałowych wykonanych techniką kondensacji bocznej i pojedynczego ćwieka z użyciem różnych materiałów uszczelniających / Assessment of the sealing ability of some root canal sealers applied using lateral condensation and single point techniques

 

13. Magdalena Podolska, Olimpia Sipak-Szmigiel

Stan cywilny a nasilenie objawów depresji okołoporodowej wśród kobiet ciężarnych / Marital status and the severity of perinatal depression among pregnant women

 

14. Maria Wiernicka-Menkiszak, Marlena Trąbska-Świstelnicka, Katarzyna Sporniak-Tutak, Mariusz Lipski, Joanna Janiszewska-Olszowska

Kompleksowe leczenie pacjentów z zespołem endodontyczno-przyzębnym na podstawie wybranych przypadków klinicznych / Comprehensive treatment of the endo-perio syndrome. Case reports

 

15. Maria Pietrzak-Nowacka

55 lat działalności oddziału Towarzystwa Internistów Polskich w Szczecinie / 55 years of history of the Polish Society of Internal Medicine in Szczecin

Powrót
do góry