Menu boczne

Treść strony

2010, 56, 3

Spis treści / Contents

1. Joanna Bober, Karolina Kędzierska, Ewa Kwiatkowska, Ewa Stachowska, Edyta Gołembiewska, Olech Mazur, Zdzisław Staniewicz, Kazimierz Ciechanowski, Dariusz Chlubek

Czy stres oksydacyjny może wpływać na aktywność wymieniacza sodowo-protonowego? / Does oxidative stress affect the activity of the sodium-proton exchanger?

 

2. Bogumiła Elbl, Bożena Birkenfeld, Jadwiga Szymanowicz, Hanna Piwowarska-Bilska, Tomasz Urasiński, Maria Listewnik, Aleksandra Gwardyś

Zależność między odpływem żołądkowo-przełykowym a nawracającymi zakażeniami dolnych dróg oddechowych i astmą oskrzelową u dzieci / The association between gastroesophageal reflux and recurrent lower respiratory tract infections and bronchial asthma in children

 

3. Sylwia Wieder-Huszla

Monitorowanie zakażeń szpitalnych na oddziale intensywnej terapii medycznej / Monitoring of nosocomial infections in intensive care units

 

4. Ewa Stachowska, Dominika Jamioł, Dariusz Chlubek

Kwasy tłuszczowe trans i ich rola w zapaleniu i chorobach układu krążenia / Trans fatty acids and their role in inflammation and cardiovascular disease

 

5. Ewa Lewandowska, Bożena Birkenfeld, Bartosz Kaczmarek, Piotr Zorga, Maria Listewnik

Wartość diagnostyczna scyntygrafii perfuzyjnej serca SPECT z użyciem 99m TC‑MIBI u kobiet z podejrzeniem choroby wieńcowej / Diagnostic value of 99m TC‑MIBI myocardial perfusion SPECT in women with suspected coronary artery disease

 

6. Mariusz Molenda, Joanna Bober, Dobrosława Stańkowska-Walczak, Małgorzata Stańczyk-Dunaj

Palenie papierosów czynnikiem sprzyjającym powstawaniu nieswoistych chorób zapalnych jelit / Cigarette smoking as a promoting factor for nonspecific inflammatory bowel disease

 

7. Grzegorz Ptaszkiewicz, Włodzimierz Majewski

Urazy w kolarstwie – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa / Trauma in cycling – case report and review of the literature

 

8. Ewa Sobolewska

Wpływ materiałów nowej generacji stosowanych w protetyce odtwórczej na środowisko jamy ustnej / The effect of new generation materials used in reconstructive dentistry on the oral cavity environment

 

9. Wojciech Kaczmarek

Stan zmineralizowanych tkanek zębów u młodzieży uprawiającej zawodowo pływanie / The status of mineralized dental tissues in young competitive swimmers

 

10. Arkadiusz Kazimierczak, Marcin Śledź, Renata Guzicka-Kazimierczak, Piotr Gutowski, Miłosław Cnotliwy

Wczesny zgon w chirurgii naczyniowej. Aktualny problem prognostyczny / Early death in vascular surgery: an ongoing prognostic problem

 

11. Jacek Materny, Irena Mazurkiewicz, Elżbieta Gawrych, Bożena Birkenfeld, Piotr Zorga

Czy poprawa czynności nerki po operacji Hynesa–Andersona jest możliwa? / Does Hynes–Anderson pyeloplasty improve renal function?

 

12. Danuta Miklaszewska, Aleksandra Gawlikowska-Sroka, Florian Czerwiński, Edyta Dzięciołowska-Baran, Ewa Adamiec

Przedurodzeniowy rozwój krtani płodów ludzkich – badania morfometryczne / A morphometric study of prenatal development of the human larynx

 

13. Beata Karakiewicz, Celina Stala, Elżbieta Grochans, Iwona Rotter, Bożena Mroczek, Liliana Zaremba-Pechmann, Maria Laszczyńska, Marta Giezek

Ocena wpływu wybranych czynników socjodemograficznych na jakość życia osób chorujących na stwardnienie rozsiane / Assessment of the impact of some sociodemographic factors on the quality of life of patients with multiple sclerosis

 

14. Ewelina Żyżniewska-Banaszak, Hanna Mosiejczuk, Paweł Cichocki

Fizjoterapia i odnowa biologiczna – czy dla wszystkich? / Physiotherapy and biological regeneration: for everyone?

 

15. Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Malwina Wierzchowska, Małgorzata Paprocka-Borowicz, Andrzej Kierzek, Andrzej Pozowski, Roman Heider, Michał Guła, Wojciech Tomasz Laber

Skuteczność kompleksowej fizjoterapii w zespołach bólowych barku / The effectiveness of a comprehensive program of physiotherapy in shoulder pain syndromes

 

16. Remigiusz Jarosław Tritt

Wprowadzenie w tematykę LGBT – aparat pojęciowy, wybrane fakty historyczne i ewolucja myślenia w dobie HIV/AIDS – nadzieje i wyzwania / Introduction to LGBT: definitions, some historical facts, and evolution of thinking in the era of HIV/AIDS – hopes and challenges

 

17. Marcin Kolwitz

Polski system ochrony zdrowia – perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw Unii Europejskiej / The Polish healthcare system: perspectives and possibilities for adoption of healthcare systems from other countries of the European Union

 

18. Andrzej Kierzek, Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Andrzej Pozowski, Małgorzata Paprocka-Borowicz, Marek Rej

Izydor Nahumowicz (1800–1842) i jego dzieło o druskiennickich wodach / Izydor Nahumowicz (1800–1842) and his work on the salt springs of Druskininkai

Powrót
do góry