Menu boczne

Treść strony

2011, 57, 3

Spis treści

Strona tytułowa i redakcyjna

 

1. Monika Gołąb-Janowska, Przemysław Nowacki

Limbiczne zapalenie mózgu – przegląd piśmiennictwa / Limbic encephalitis: a review of the literature

 

2. Jacek Materny, Hanna Chojnacka, Elżbieta Urasińska, Elżbieta Gawrych

Czy zmiany morfologiczne górnego bieguna zdwojonej nerki z zachowaną jego czynnością i współistniejącą torbielą moczowodu mają wpływ na wybór sposobu leczenia? / Should morphology of the upper pole in renal duplication with preserved function and associated ureterocele be taken into account during treatment planning?

 

3. Anna Kuryliszyn-Moskal, Jacek Kita, Agnieszka Dakowicz, Piotr A. Klimiuk

Przydatność kapilaroskopii do oceny terapii impulsowym polem magnetycznym pacjentów z pierwotnym i wtórnym objawem Raynauda / The usefulness of capillaroscopy for the evaluation of pulsed magnetic field therapy in patients with primary and secondary Raynaud’s phenomenon

 

4. Magdalena Popko, Anna Kacalak-Rzepka, Stanisława Bielecka-Grzela, Jolanta Wesołowska, Adam Klimowicz, Romuald Maleszka

Bielactwo nabyte jako problem estetyczny. Nieinwazyjne metody leczenia bielactwa / Vitiligo as an aesthetic problem. Noninvasive therapeutic methods in vitiligo

 

5. Dorota Suszek, Radosław Jeleniewicz, Maria Majdan

Nowotwór u chorych na toczeń rumieniowaty układowy – analiza dwóch wybranych przypadków chorych na choroby rozrostowe układu białokrwinkowego / Neoplasia in patients with systemic lupus erythematosus: analysis of two cases of hematological malignancies

 

6. Hanna Kujawska-Danecka, Anna Masiak, Żaneta Smoleńska, Zbigniew Zdrojewski

Zajęcie obwodowego układu nerwowego w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej – prezentacja przypadków klinicznych / Involvement of the peripheral nervous system in systemic connective tissue diseases: report on clinical cases

 

7. Zbigniew Zdrojewski

Nowoczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne nefropatii toczniowej / Modern methods for diagnosis and therapy of lupus nephritis

 

8. Inga Krzywy, Edward Krzywy, Jarosław Peregud-Pogorzelski, Krzysztof Łuksza, Andrzej Brodkiewicz

Kadm – czy jest się czego obawiać? / Cadmium – is there something to fear?

 

9. Małgorzata Węgierska, Piotr Ignaczak, Joanna Zalewska, Sławomir Jeka

Choroba Pageta – opis przypadku / Paget’s disease: case report

 

10. Tacjana Barczyńska, Iwona Dankiewicz-Fares, Halina Bilińska-Reszkowska, Joanna Zalewska, Sławomir Jeka

Nietypowa lokalizacja ziarniniaka Wegenera z zajęciem sutka – opis przypadku / Atypical location of Wegener’s granulomatosis with breast involvement: case report

 

11. Ewa Rodakowska, Aneta Ochnio, Anna Struniawska

Nie zapominajmy o ich istnieniu – zębiniaki. Opis przypadków i przegląd piśmiennictwa / Not to be forgotten: denticles. Case reports and review of the literature

 

12. Tomasz Staniowski, Paweł Dąbrowski, Aleksandra Gawlikowska-Sroka

Próchnica zębów stałych u średniowiecznych mieszkańców Wrocławia / Caries of permanent dentition in medieval inhabitants of Wrocław

 

13. Damian A. Czepita, Maria Żejmo

Czynniki środowiskowe a krótkowzroczność / Environmental factors and myopia

 

14. Dariusz Kotlęga, Przemysław Nowacki, Dariusz Lewiński, Ryszard Chmurowicz, Sylwester Ciećwież

Outsourcing – teoria i zastosowanie w szpitalu klinicznym w Szczecinie na przykładzie usług transportu i utylizacji odpadów medycznych / Outsourcing: theory and practice at a clinical hospital in Szczecin exemplified by medical waste transport and treatment service

 

15. Wiesław Lorkiewicz, Iwona Teul, Ireneusz Marchelak, Lubomira Tyszler

Morderstwo sprzed 900 lat? Analiza rozległych urazów czaszki zaobserwowanych na szkielecie historycznym odkrytym w centralnej Polsce / A murder case from 900 years ago? Analysis of extensive cranial trauma observed in a historical skeleton recovered in central Poland

 

16. Elżbieta Ciesiołkiewicz, Włodzimierz Majewski

Dalsze losy i jakość życia pacjentów po odbytym leczeniu na oddziale intensywnej opieki medycznej na przykładzie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej SPSK nr 2 w Szczecinie / Follow up and quality of life of patients after treatment at the intensive care unit. Report from the intensive care unit of the Second Clinical Hospital in Szczecin

Powrót
do góry