Menu boczne

Treść strony

2011, Sympozja I: NEUROKOGNITYWISTYKA W PATOLOGII I ZDROWIU 2009-2011

Spis treści

Strona tytułowa i redakcyjna

Wprowadzenie

 

Wykraczanie z neurobiologii poza mózg

1. Jolanta Turowska-Kowalska

Neurony lustrzane a efekt Zeno

 

2. Maja Wencierska

Uświadamianie nieuświadomionego – rzut oka w głębię nieświadomości

 

3. Bożena Sosnowska

Czy neurony lustrzane stanowią współczuciowy podkład ludzkiej moralności?

 

4. Dorota Korenicka

Czy mamy wolną wolę? Neurony lustrzane a wolna wola

 

5. Maria Lizak-Nitsch

Rola noradrenaliny i serotoniny w modulacji funkcji mózgu i ich znaczenie dla snu człowieka

 

Stymulacja mózgu chorobą

6. Agnieszka Ciechan

Zastosowanie badań elektroencefalograficznych w diagnostyce chorób układu nerwowego

 

7. Agata Ewa Markowicz-Narękiewicz

Związek między wydzielaniem neuroprzekaźników a powstawaniem chorób psychicznych – na szczegółowo omówionym przykładzie depresji

 

8. Dorota Karpińska

Deficyt teorii umysłu w autyzmie. Symptomy i uwarunkowania

 

9. Magdalena Walczak

Narażenie osób opiekujących się pacjentami z otępieniem wynikające z podejmowanych obowiązków wobec tych pacjentów

 

10. Izabela Krempińska

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (adhd) w ujęciu neurokognitywistycznym i pedagogicznym

 

11. Elżbieta Wrębiak

Zaburzenia procesów poznawczych w chorobach jąder podstawy

 

12. Joanna Górecka

Zastosowanie algorytmów gradientowych w badaniach elektroencefalograficznych

 

13. Małgorzata Kolan

Zaburzenia funkcji poznawczych a choroby niedokrwienne mózgu

 

14. Alina Radny

Wpływ traumy na psychikę. Psychoterapia ofiary

 

Z i do redukcyjnego modelowania

15. Błażej Kroll, Janusz P. Papliński

Zastosowanie sieci neuronowych do wspomagania dawkowania L-dopy w chorobie Parkinsona

 

16. Filip Kulaszyński

Dziś i jutro inteligentnych robotów. Interfejs mózg-komputer

 

Spotkanie mózgu z mózgiem – powstawanie umysłu

17. Aleksandra Kroll

Jak mózg uczy się dialogu, czyli o wczesnych początkach nauki mowy. Neurobiologiczne podstawy komunikacji językowej

 

18. Karolina Jezierska, Tomasz Jezierski

Rola jąder podstawy w regulacji pamięci operacyjnej

 

19. Agnieszka Jaworska

Teorie metafory a marketing

 

20. Karolina Wójcik

Neurobiologia rozwojowa i inwolucyjna plastyczności mózgu

 

21. Izabela Sidorowska

Kognitywne implikacje synestezji

 

22. Katarzyna Bartoszewicz, Jarosław Olszyna

Nieświadome funkcje umysłu

 

23. Marek Pawłowski

Czy qualia są granicą tego, co możemy poznać? Problem luki w wyjaśnianiu

Powrót
do góry