Menu boczne

Treść strony

2012, 58, 1

Spis treści / Contents

Strona tytułowa i redakcyjna

 

Przedmowa / Preface

 

Przemysław Nowacki

Przemówienie rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie podczas inauguracji roku akademickiego 2011/2012 / Address by the Rector of the Pomeranian Medical University in Szczecin inaugurating the academic year of 2011/2012

 

1. Zbigniew Żuber, Lidia Rutkowska-Sak

Idiopatyczne miopatie u dzieci – wybrane zagadnienia / Some aspects of idiopathic myopathies of childhood

 

2. Sebastian Grzeszewski, Zbigniew Ziętek, Andrzej Żyluk, Maciej Zalewski, Grzegorz Gerlecki, Grzegorz Stańko, Klaudia Winiecka-Socha, Marek Kamiński

Wysoka niedrożność przewodu pokarmowego spowodowana kamieniem żółciowym – doświadczenia własne / Management of small bowel obstruction caused by a gallstone

 

3. Małgorzata Kwiatkowska, Lidia Rutkowska-Sak, Zbigniew Żuber

Twardzina układowa i miejscowa (ograniczona) u dzieci – wybrane aspekty / Some aspects of systemic and localized (limited) sclerosis in children

 

4. Marta Madej, Ewa Morgiel, Anna Łuczak, Bożena Kowalewska, Piotr Wiland

Współwystępowanie twardziny układowej oraz dny moczanowej? Znaczenie hiperurykemii u pacjenta z rozpoznaniem twardziny układowej – opis przypadku. Przegląd piśmiennictwa / Coexistence of systemic sclerosis and gout? Hyperuricemia in systemic sclerosis: case report and literature review

 

5. Ewa Wielosz, Olga Borys, Piotr Błaszczak, Maria Majdan

Zajęcie serca w twardzinie układowej na podstawie analizy czterech przypadków klinicznych / Heart involvement in systemic sclerosis: analysis of four cases

 

6. Magdalena Lewicka, Marta Makara-Studzińska, Magdalena Sulima, Artur Wdowiak, Grzegorz Bakalczuk, Anna Polska, Marzena Stasiak-Kosarzycka, Henryk Wiktor

Analiza poziomu depresji u kobiet leczonych operacyjnie na oddziale ginekologii / Level of depression in women undergoing gynecologic surgery

 

7. Elwira Szychot, Andrzej Brodkiewicz, Jarosław Peregud-Pogorzelski

Zasadność hipofrakcyjnej radioterapii dużej dawki z modulowaną intensywnością u pacjentów z rakiem stercza – krótki przegląd / The rationale behind hypofractionated high-dose intensity-modulated radiotherapy in patients with localized prostate cancer: short review

 

8. Maria H. Listewnik, Jarosław Peregud-Pogorzelski, Bożena Birkenfeld, Monika Matacz, Piotr Zorga, Elwira Szychot, Hanna Piwowarska-Bilska, Andrzej Brodkiewicz

Scyntygrafia dynamiczna z zastosowaniem 99mTc-DTPA dla oceny czynności nerek u dzieci po zakończeniu leczenia ostrej białaczki limfatycznej / Dynamic renal scintigraphy with 99mTc-DTPA for the assessment of renal function after therapy of acute lymphoblastic leukemia in children

 

9. Marcin Ziętkiewicz, Adam Hajduk, Anna Wojteczek, Żaneta Smoleńska, Zenobia Czuszyńska, Zbigniew Zdrojewski

Zespół aktywacji makrofagów – opis trzech przypadków / Macrophage activation syndrome: report on three cases

 

10. Anna Nowak, Adam Klimowicz, Stanisława Bielecka-Grzela, Magda Piechota

Inulina – cenny składnik żywieniowy / Inulin: a valuable nutritional component

 

11. Ewa Łodygowska, Damian A. Czepita

Lęk szkolny u dzieci z dysleksją / School phobia in children with dyslexia

 

12. Sylwia Sobota

Oddziaływanie związków lipidowych na zawartość fluorków w porożach i kościach czaszki saren (Capreolus capreolus L.) / The influence of lipid compounds on the content of fluorides in antlers and cranial bones of roe deer (Capreolus capreolus L.)

 

13. Maciej Zalewski, Zbigniew Ziętek, Sebastian Grzeszewski, Grzegorz Gerlecki, Grzegorz Stańko, Klaudia Socha, Marek Kamiński

57. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich – 6–9 września 1995 roku – przyczynek do historii Zachodniopomorskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich / 57th Congress of the Polish Association of Surgeons in September 6–9, 1995. A contribution to the history of the West Pomeranian Branch of the Polish Association of Surgeons

Powrót
do góry